NULES SENSIBILITZA LA POBLACIÓ SOBRE ELS BENEFICIS DE DEIXAR DE FUMAR

Celebra el Dia Mundial Sense Tabac amb una campanya de conscienciació

 

“Si fumes, la teua salut s’esfuma. Xupla’t la vida sense fum!”, és el lema de la campanya que promou la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament de Nules al voltant del Dia Mundial sense Tabac que se celebra el 31 de maig.

Aquesta campanya té com a objectiu  conscienciar i sensibilitzar a la població dels beneficis de deixar de fumar. De manera que, com a alternativa al consum de tabac o altres formes de fumar, amb la campanya es convida a substituir els productes de tabac per una piruleta per ser una opció menys perjudicial.

En aquest sentit, al llarg dels dies 31 de maig i 3 i 4 de juny es repartiran piruletes amb l’eslògan de la campanya per diferents punts de la localitat, a més també es farà difusió per les xarxes socials de l’ajuntament d’informacions relacionades amb el consum de tabac.

Al respecte, la regidora encarregada de la UPCCA, Blanca Silvestre, comenta que “aquests tipus de campanyes són molt necessàries especialment de cara al col·lectiu dels joves que tenen major risc d’iniciar-se en el consum de tabac”.

De fet, segons l’enquesta Estudes, un de cada dos (54,6%) joves d’entre els 14 i els 18 anys ha provat els cigarrets electrònics almenys una vegada en la seua vida. Això suposa un increment de 10,3 punts percentuals en només 2 anys respecte a la dada de 2021, “a més de suposar en molts casos la porta d’entrada al tabac”, apunta Blanca Silvestre.

Una de les metes mundials de reducció del consum de tabac en els diferents països és aconseguir una reducció del 30% per a l’any 2025. Així mateix, una altra de les metes mundials és reduir a zero el consum de tabac entre els menors. Per a això, l’OMS insta els països a continuar aplicant polítiques de lluita antitabàquica per a protegir les generacions futures i aconseguir que el consum de tabac continue disminuint.

Read More

LES ALUMNES PARTICIPEN EN UN SCAPEROOM A L’ACTE DE CLOENDA DEL NIVELL 1 DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Les alumnes participen en una adaptació de scaperoom i en el lliurament de diplomes a l’acte de cloenda del pas de nivell 1 al nivell 2 dels seus respectius Certificats de Professionalitat.

Un “escape room” (o “sala d’escapament” en espanyol) és un joc immersiu i temàtic en què els participants han de resoldre una sèrie d’endevinalles, trobar pistes i completar tasques dins d’un temps determinat per aconseguir “escapar” de la sala.

 

 

Aquesta dinàmica de grup té com a objectiu reforçar el treball en equip, desenvolupar el pensament crític i potenciar les habilitats per resoldre problemes. Les alumnes han anat resolent pistes i qüestions relacionades amb les temàtiques impartides als respectius certificats en base a les instruccions i les proves que han anat trobant a diferents comerços del municipi.

 

Els escape rooms esdevenen molt populars per a activitats de construcció d’equips, esdeveniments socials i com a desafiament lúdic i pedagògic per consolidar alguns dels coneixements teòrics rebuts.

 

Les proves les han fet en un temps limitat, prèviament establert, i han estat avaluades per les docents del Taller d´Ocupació. L’equip que ha resolt millor els desafiaments plantejats en el menor temps ha obtingut un xicotet detall pedagògic.

 

Entre altres activitats destaca des de la realització d’un organigrama sobre la base d’un llistat amb càrrecs diferents en una Administració fins a la realització d’un vídeo curt de promoció comercial passant per la creació d’un logotip i un eslògan i la realització d’una anàlisi DAFO.

 

Després de la realització de la dinàmica de grup, s’ha procedit al lliurament de diplomes de reconeixement del pas del nivell 1 al nivell 2 del Certificat de Professionalitat.

Read More

EL MÈTODE BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) COM A ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING DEL COMERÇ LOCAL

Les alumnes del mòdul de Comerç aprenen el mètode BCG (Boston Consulting Group) com a eina d´anàlisi estratègica per avaluar el portfoli de productes en un petit comerç.

La matriu BCG ajuda les empreses a decidir en quins productes o unitats han d’invertir, quins han de mantindre i quins han d’apartar.

 

Es basa en dues dimensions principals: la taxa de creixement del mercat i la quota de mercat relativa.

 

La taxa de creixement del mercat representa el creixement anual del mercat en què competix el producte o unitat de negoci. Es dividix en alta i baixa mentre que la quota de mercat relativa representa la posició competitiva del producte o unitat de negoci en comparació del competidor més gran del mercat. També es dividix en alta i baixa.

 

La combinació d’aquestes dues dimensions dóna lloc a quatre quadrants, cadascun representant una categoria de producte o unitat de negoci:

 

Estrelles (Stars): alta quota de mercat a mercats d’alt creixement.

Cal invertir per mantenir o augmentar la quota de mercat. Les estrelles es poden convertir en vaques lleteres a mesura que el mercat madura i el creixement es desaccelera.

 

Vaques Lleteres (Cash Cows): alta quota de mercat en mercats de baix creixement.

Cal generar ingressos constants amb poca inversió addicional; utilitzar els fluxos d’efectiu generats per finançar altres àrees del negoci, especialment estrelles i signes d’interrogació.

 

Signes d’Interrogació (Question Marks): baixa quota de mercat a mercats d’alt creixement.

Cal decidir si invertir fortament per augmentar la quota de mercat (i potencialment convertir-los en estrelles) o descontinuar el producte/unitat de negoci si no és viable.

 

Gossos (Dogs): baixa quota de mercat en mercats de baix creixement.

 Cal desinvertir o eliminar productes/unitats de negoci que no generen suficients ingressos o que consumixen més recursos dels que aporten.

 

En resum, el mètode BCG és una eina útil per a la gestió estratègica d’un portfoli de productes o unitats de negoci, i proporciona una guia clara per a l’assignació de recursos i la presa de decisions estratègiques. Tot i això, ha de ser complementat amb altres anàlisis per obtenir una visió completa i matisada del negoci.

Read More

NULES APROPA ALS MÉS MENUTS CONSELLS PER AL BON ÚS DE L’AIGUA

Els escolars participen d’una jornada de conscienciació sobre el valor de l’aigua

 

L’alumnat de primer i de segon de Primària de diferents col·legis de Nules han participat hui en una jornada de conscienciació sobre el valor de l’aigua, en la qual s’ha volgut apropar als més menuts consells i mesures per al bon ús d’aquest recurs mitjançant diferents activitats lúdiques.

 

La jornada ha tingut lloc a la Plaça Major de Nules i ha estat organitzada per l’Ajuntament de Nules i Facsa, i ha comptat amb tallers i activitats com ara un contacontes, un taller per a aprende a elaborar un filtre d’aigua per a eliminar la contaminació, o un taller que s’emmarca en el programa educatiu de Facsa anomenat “El curso del agua”. En concret, en aquest taller, els escolars han realitzat un experiment per a simular l’embrutament de l’aigua en els habitatges, el recorregut pel clavegueram  i els tractaments en la EDAR per a que coneguen el cicle integral de l’aigua.

 

Així mateix, al llarg d’aquesta setmana la plaça Major ha albergat també una mostra per a conscienciar a tota la ciutadania sobre el valor de l’aigua, en concret s’han exposat uns panells amb informació clau sobre la importància de l’aigua per al desenvolupament de la indústria, sobre els innombrables beneficis per a la salut de les persones, així com dades sobre l’origen de l’aigua en el municipi i el seu consum, o consells sobre bones pràctiques per a fer un ús responsable d’aquest recurs.

 

 

El regidor del Cicle Integral de l’Aigua, Adrián Sorribes, juntament amb el regidor de Sanitat, Ramón Martínez, i la subdirectora de Gestió d’Abonats i Millora Continua de Facsa, Raquel Ginés, han estat també en aquesta jornada  on han coincidit a asssenyalar que “hi ha que conscienciar sobre el bon ús i valor de l’aigua des d’edats primerenques per a crear hàbits des de menuts, i més tenint en compte l’actual situació de dèficit hídric”. 

Read More

ALUMNES DE SEGON I TERCER DE PRIMÀRIA PARTICIPEN AMB ÈXIT A LA CAMPANYA DE SUPORT AL COMERÇ LOCAL

Els alumnes de segon i tercer de primària han participat a la campanya de suport al comerç local que ha tingut com a objectiu conscienciar de la importància que té recolzar el comerç de proximitat, així com promoure hàbits de consums responsable i enfortir els llaços comunitaris.

 

Les campanyes amb èxit solen incloure idees creatives i accions innovadores per a inquietuds comunes, millorant l’experiència en valors, el sentit de pertinença i la identitat local; promovent que els membres de la comunitat se senten connectats i orgullosos del seu entorn i de tot allò que els oferix.

 

La campanya ben entesa facilita un canal de comunicació obert entre els comerciants locals i els participants, promovent l’intercanvi d’idees i necessitats.

 

La cooperació de les famílies dels alumnes amb el comerç local enfortix la comunitat i crea sinergies beneficioses per a les dues parts.

 

Els estudiants poden obtindre experiències d’aprenentatge pràctic fora de l’aula, entenent com funciona el comerç local i la importància del suport comunitari.

 

L´experiència ben enfocada pot suposar el foment de pràctiques sostenibles, com el suport a productes locals i la promoció d´un compromís circular amb el municipi.

 

La campanya ha permès que els alumnes i les seues famílies puguen posar en valor la participació activa i el compromís amb el comerç local.

 

Les alumnes del mòdul de Comerç van visitar totes les escoles del municipi per explicar aquesta Ruta del Comerç Local, creat pel Taller d’Ocupació Dones Nules. La col·laboració dels sis col·legis de Nules: Cervantes; Nou Pedro Alcázar; Jaume I, Lope de Vega; Pius XII i La nostra Senyora de la Consolació en la difusió de la campanya ha estat fonamental per poder vehicular aquesta campanya amb la comunitat escolar.

 

En un esforç per fomentar la interacció i l’aprenentatge entre diferents nivells educatius, al Taller d’Ocupació es van organitzar sessions informatives creatives i participatives. Utilitzant un enfocament lúdic i didàctic van compartir coneixements sobre el concepte de comerç de proximitat.

 

Finalment és a l’edifici Natiu, on els alumnes i els seus familiars poden acostar-se a recollir el premi des d´avui mateix –en horari de 8:30 a 17.30h- per la seua participació, després de sol·licitar a la direcció dels respectius col·legis que ens comuniquen si algun alumne ha dipositat a les instal·lacions escolars el llibret per poder fer-los arribar també el premi a aquells que no l´han dut al Natiu.

Read More

LES ALUMNES APRENEN TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ INTERPERSONAL A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Les alumnes del mòdul d´Administració aprenen tècniques de comunicació interpersonal en organitzacions i en l´Administració Pública.

Els nivells de comunicació, els canals i els tipus, així com les funcions, són temes que centren aquesta matèria atesa la importància que la comunicació té en l’impacte, tant en l’eficàcia de la gestió governamental com en la relació entre el govern i els ciutadans .

La comunicació efectiva assegura que els ciutadans tinguen accés a informació rellevant sobre les accions, decisions i polítiques del govern, promovent la transparència.

 

La comunicació oberta i bidireccional permet la inclusió de les opinions i necessitats dels ciutadans en el procés de presa de decisions, fomentant la participació democràtica i facilita que els ciutadans se sentin més involucrats i responsables en el funcionament del seu govern, cosa que pot augmentar la col·laboració i el compromís cívic.

 

Les alumnes aprenen la importància que té que una bona comunicació interna entre diferents departaments i nivells del govern millora la coordinació i la implementació de polítiques i programes, així com que en situacions d’emergència o crisi, la comunicació clara i oportuna és essencial per coordinar respostes ràpides i efectives.

 

La comunicació amb els ciutadans proporciona una valuosa retroalimentació que es pot utilitzar per millorar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics i és que informar i educar la ciutadania sobre els seus drets, responsabilitats i serveis disponibles millora la utilització i satisfacció dels serveis públics .

 

Conèixer les característiques de la comunicació i les diferents maneres de dirigir-se al ciutadà és crucial en el mòdul de Tècniques de recepció i comunicació que s’impartix actualment a les alumnes del Taller d’Ocupació.

Read More

NULES CONSCIENCIA SOBRE EL VALOR DE L’AIGUA

L’ajuntament i Facsa organitzen una jornada amb tallers i activitats per als escolars

 

En un context com l’actual, en el qual gran part del territori del país travessa una situació d’escassetat hídrica, l’Ajuntament de Nules dona un pas endavant en el seu objectiu d’elevar el valor d’aquest recurs i impulsar una cultura de l’aigua entre la ciutatania.

 

En aquest sentit, el regidor del Cicle Integral de l’Aigua del municipi, Adrián Sorribes; el regidor de Sanitat, Ramón Martínez; i la cap del servei i subdirectora de Gestió d’Abonats i Millora Continua de Facsa, Raquel Ginés, han visitat hui una xicoteta mostra que s’ha instal·lat en un punt estratègic de la localitat, com és la plaça Major de Nules.

 

Aquesta mostra compta amb uns panells que ofereixen informació clau sobre la importància de l’aigua per al desenvolupament de la indústria, sobre els innombrables beneficis per a la salut de les persones, així com dades sobre l’origen de l’aigua en el municipi i el seu consum, o consells sobre bones pràctiques per a fer un ús responsable d’aquest recurs.

 

De fet, des del consistori es vol destacar la importància d’aquests tipus de campanyes de conscienciació per a la població, i el regidor Adrián Sorribes assenyala que “davant la situació actual des de les administracions públiques hem de portar a terme accions per a conscienciar a la ciutadania del valor de l’aigua, i al mateix temps donar informació i recomanacions per a fer un ús responsable”.  

 

 

Jornada per a escolars

Així mateix, l’Ajuntament de Nules i Facsa han organitzat una jornada amb tallers i activitats dirigida a escolars, que tindrà lloc dijous 30 de maig, també a la plaça Major. L’alumnat de primer i segon de Primària d’algunes escoles del municipi participaran de les activitats programades per a aquesta iniciativa educativa, amb la qual tant el consistori com Facsa busquen conscienciar sobre el valor de l’aigua en les nostres vides des d’edats primerenques.

 

La jornada estarà plena de tallers i d’activitats entre les quals destaquen un contacontes, un taller per a aprende a elaborar un filtre d’aigua per a eliminar la contaminació, o un taller que s’emmarca en el programa educatiu de Facsa anomenat “El curso del agua”. En aquest taller, els escolars realitzaran un experiment per a simular l’embrutament de l’aigua en els habitatges, el recorregut pel clavegueram  i els tractaments en la EDAR per a que coneguen el cicle integral de l’aigua.

Read More

LES ALUMNES DEL TALLER D’OCUPACIÓ PRACTIQUEN AMB UN CRM LA GESTIÓ DE CLIENTS AL COMERÇ LOCAL

Les alumnes del mòdul de Comerç del Taller d’Ocupació Dones Nules II practiquen la creació d’un CRM (Customer Relationship Management), atès que és una eina fonamental que pot impactar significativament en la gestió de clients i en l’èxit del comerç local.

 

Un CRM centralitza totes les dades dels clients en un únic sistema, permetent un fàcil accés i una gestió més eficient. Això inclou historials de compres, interaccions prèvies, preferències i dades de contacte, cosa que facilita un coneixement integral del client.

 

En tenir accés ràpid i detallat a la informació del client, el personal del comerç pot oferir un servei més personalitzat i efectiu, cosa que pot augmentar la satisfacció del client i fomentar la lleialtat.

 

Aquesta eina permet segmentar els clients segons diversos criteris (com historial de compres, comportament, preferències, etc.), la qual cosa que facilita la creació de campanyes de màrqueting més específiques i efectives. Així com automatitzar tasques rutinàries com l’enviament de correus electrònics, recordatoris de seguiment i actualització de registres, que alliberen de temps perquè el personal es concentre en activitats més estratègiques.

 

Conèixer les eines que proporcionen al xocotet negoci possibilitats d’anàlisi i de generació de reports que els ajuden a entendre millor el comportament dels clients i a avaluar el rendiment de les estratègies adoptades, facilita la presa de decisions basada en dades.

 

En millorar la comunicació i el servei, un CRM ajuda a construir relacions més sòlides amb els clients, de manera que programes de fidelització i seguiment proactiu es poden gestionar eficaçment a través de la plataforma.

 

Amb un millor coneixement dels clients i les seues necessitats, es poden identificar oportunitats de venda creuada (cross-selling) i venda addicional (up-selling), cosa que pot portar a un augment en les vendes.

 

Altres de les característiques del CRM és facilitar la comunicació i la coordinació entre els diferents departaments del comerç (vendes, màrqueting, atenció al client), assegurant que tots treballen amb la mateixa informació actualitzada i en el mateix sentit.

Read More

NULES TREBALLA L’AUTOESTIMA DELS JOVES AMB LES ARTS ESCÈNIQUES

La II Mostra de l’Aula Jove d’Arts Escèniques ha estat tot un èxit de participació

 

Incrementar l’autoestima, fomentar el treball en equip, el desenvolupament de les emocions o l’autosuperació són alguns dels objectius que es vol aconseguir amb els cursos de teatre i de dansa urbana que organitza la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Nules.

 

De fet, una vintena de joves han participat des del mes d’octubre d’aquests dos cursos que s’han clausurat aquest cap de setmana amb la II Mostra de l’Aula Jove d’Arts Escèniques que ha estat un èxit de participació.

 

 

En concret, l’alumnat tant de teatre com de dansa urbana ha interpretat l’obra Barbie mitjançant la qual han posat en escena tot allò que han après en el curs com ara tècniques d’expressió i llenguatge corporal, l’espai escènic, la creació de personatges, l’escenografia, entre d’altres.

 

La regidora de Joventut, Blanca Silvestre, destaca que “la idea és que amb aquesta mostra l’alumnat demostre tot allò que ha aprés amb la representació d’una obra. No obstant això, des de la regidoria de Joventut es vol no sols descobrir nous talents, sinó que també es vol aprofitar aquests tipus de cursos per a treballar l’autoestima dels joves. Una aposta que anem a donar-li continuïtat el pròxim any davant els bons resultats obtinguts”.  

Read More

NULES REUNEIX AL CONSELL DE L’ESPORT

Es tracta de la primera reunió d’aquesta legislatura

 

El Consell de l’Esport de Nules s’ha reunit aquesta setmana  per a seguir treballant en la millora de l’esport al municipi, i continuar també en les col·laboracions existents entre l’Ajuntament de Nules i els diferents clubs locals.

 

De fet, aquesta reunió ha estat la primera de l’actual legislatura i en la mateixa des de la regidoria d’Esports s’ha volgut fer un balanç econòmic de les aportacions municipals que en els darrers anys ha fet als diferents clubs esportius i a l’esport en general com ara l’ús d’instal·lacions municipals, la programació d’activitats i escoles esportives, o la col·laboració en concursos o proves esportives de diferents modalitats i esports.

 

A més, altre assumpte que s’ha tractat en aquesta reunió és el relacionat amb les bases de les subvencions que atorga el consistori a les entitats esportives locals, “i que fa dos anys es van canviar per a millorar aquest tipus d’ajuda, de manera que des dels clubs es vol continuar amb l’actual modalitat de concurrència competitiva”, comenta el regidor, Gabriel Torres.

 

Així mateix, s’ha ofert a tots els clubs la possibilitat de participar en la programació de les escoles esportives, “com han fet ja algun club, i que puguen promocionar i donar a conèixer la seua entitat esportiva entre els xiquets i xiquetes participants en les escoles esportives”, apunta el regidor d’Esports.

 

Per altra banda, també se’ls ha donat opció a formar part d’una comissió per a organitzar la Gala de l’Esport que se celebrarà el pròxim any.

 

Amb tot, des de la regidoria d’Esports s’assenyala la bona disponibilitat dels clubs esportius per a seguir col·laborant i treballant juntament amb l’ajuntament “ha estat una reunió molt positiva, en la qual s’ha acordat mantindre les mateixes línies d’actuació i col·laboració que en aquests últims anys”, apunta Torres.

 

Cal assenyalar que, el Consell de l’Esport està format per l’Alcalde de Nules, David García, que actua com a president; pel regidor d’Esports, Gabriel Torres; per la tècnic d’esports, Ana Mendo; per un representant de cadascun dels grups municipals; i per un representant dels diferents clubs esportius de la localitat.     

 

Read More