Policia Local Nules

Direcció:

Plaça Major, núm. 1
Telèfon directe 24 hores:   964 670 164

Actualment el cos de policia local està integrat per 27 membres entre agents, oficials i inspectors:

  • Patrulles
  • Policia administrativa
  • Unitat Rural i Ecològica (URE)
  • Unitat Especial de Proximitat (UEP)
  • Mediació Policial
  • Violència de Gènere (VIOGEN)
  • Programa Agent Tutor
  • Unitat Drón Policial (UDROPOL)