EL TALLER D’OCUPACIÓ DONES NULES II FA BALANÇ DELS PROJECTES REALITZATS AL PRIMER TRIMESTRE

L’equip directiu del Taller d’Ocupació Dones Nules II ha realitzat balanç dels projectes realitzats durant els primers tres mesos del programa mixt de formació i inserció laboral FOTAEM 12/12/2023.

 

Entre els projectes realitzats aquest primer trimestre destaca:

 

El disseny i la realització d’un magazine digital per promocionar el comerç local, així com les diferents activitats que fa el taller d’ocupació en versió castellà, valencià i auditiva per a les persones amb discapacitat visual.

 • L’actualització de la base de dades del comerç local, amb un treball de camp de comerç per comerç, tant de productes com de serveis; cosa que ha donat com a resultat un document amb més de 350 negocis.
 • El disseny i la creació d’una Guia del Comerç Local que compendia els comerços de venda de productes disponibles al municipi.
 • El disseny i la creació d´una Guia de Serveis Públics, que integra també un annex de serveis privats d´interès per a la comarca. Cal destacar que Nules és capçalera de comarca i municipis propers acudixen a Nules per fer gestions i tràmits, tant públics com privats.
 • Crear una base de dades de treballadors autònoms.
 • La campanya del comerç local amb la comunitat educativa, amb la creació d’un personatge fictici que vehicularà la resta de campanyes previstes.
 • Disseny i guionització d’un vídeo interactiu per promocionar el comerç local que es començarà a gravar en breu.
 • Disseny i creació Manual del Comerç Segur i Manual del Comerç Sostenible
 • Disseny i creació Manual del Consum Responsable
 • Disseny i creació del Manual d’Acollida pels alumnes dels Tallers d’Ocupació.

 

 

A més, les alumnes han assistit als cursos de Formació Complementària, han cursat les classes teòriques, han realitzat els respectius exàmens i han assistit a diferents departaments de l’ajuntament en les tasques encomanades.

 

Les accions realitzades suposen un desafiament per a les alumnes del taller d’ocupació que, a través d’una formació teòrica i pràctica, han adquirit competències rellevants a les àrees de Comerç i d’Administració que integren els Certificats de Professionalitat respectius.

 

El balanç realitzat permet fer l’avaluació del progrés i els èxits aconseguits en els tres primers mesos i establir si es complixen els objectius del treball pràctic.

El document ajuda la direcció del taller a identificar les fortaleses i les debilitats de les alumnes, a capitalitzar els aspectes positius i abordar les àrees de millorar per a futures implementacions.

El balanç és una eina que proporciona una evidència tangible de la utilització dels recursos i de si s’estan aconseguint els resultats esperats.

 

Això inclou la possibilitat d´ajustar estratègies, reassignar recursos i establir noves metes per continuar avançant cap als objectius establerts. El procés d’anàlisi dels projectes realitzats fomenta un cicle d’aprenentatge i de millora contínua i permet la reflexió sobre el coneixement après, les bones pràctiques i l’aplicació d’ajustos per optimitzar l’exercici de l’aprenentatge el trimestre següent.

Read More

NULES APROVA L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI MENJAR A CASA

El que es vol és adaptar la normativa autonòmica a la realitat local

 

L’Ajuntament de Nules ha aprovat recentment l’ordenança municipal del servei “Menjar a casa”, amb la qual el que es pretén és adaptar la normativa autonòmica vigent a la realitat social del municipi de Nules.

 

En aquest sentit, cal assenyalar que encara que aquest servei es presta a Nules des de fa molt anys, ha estat a partir de l’any 2022 quan la Generalitat Valenciana va cedir la gestió d’aquest programa al consistori, per la qual cosa i per a així portar a terme aquesta gestió directa des de la regidoria de Serveis Socials, és necessària una ordenança municipal.

 

De manera que, aquesta ordenança contempla, entre d’altres, els requisits de les persones usuàries, les comptabilitats, o el finançament. A més, dels drets i obligacions i règim sancionador que han de complir les persones beneficiàries.

 

De fet, aquest programa està dirigit a persones en situació de risc per motius d’edat, diversitat funcional, incapacitat o dependència; a persones que no disposen de cap suport sociofamiliar o que aquest siga insuficient; a aquelles persones que encara que visquen acompanyades les persones convivents presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat; o a persones que no superen tres voltes el valor de IPREM anuals a 12 pagues per a un sol·licitant.

 

Amb tot, el regidor de Serveis Socials, Ramón Martínez, explica que “actualment a Nules es compta amb un total de 12 places, de manera que aquest servei busca proporcionar una nutrició adequada que contribueixi  a millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones usuàries especialment de les persones majors”.

Read More

NULES PROGRAMA NOUS DIES PER A LES VISITES GUIADES AL SEU PATRIMONI

Aquesta iniciativa respon a l’increment de la demanda d’aquest tipus de visites

 

En mires de centralitzar les visites i poder atendre l’alta demanda principalment dels centres educatius i de les associacions locals per a conéixer el patrimoni del municipi i la seua història, l’Ajuntament de Nules, des de la regidoria de Turisme, habilitarà dies concrets al mes per a esta mena de visites enfocades a aquest tipus de públic.

 

En concret, aquells centres educatius i associacions que vulguen visitar Mascarell i qualsevol altre enclavament turístic, com ara els blocaus o el jaciment arqueològic del Benicató,  podran sol·licitar visites per al primer i últim divendres de cada mes que no siga festiu. Per tant, per a sol·licitar aquest tipus de visites, han d’enviar un correu electrònic al Departament de Turisme, turisme@nules.es.

 

 

Cal assenyalar que, aquesta iniciativa està motivada per l’augment de les visites al patrimoni local per part d’associacions i centres educatius locals. De fet, són moltes les visites guiades que s’han sol·licitat en els últims mesos, en concret la setmana passada l’Associació ESTEM va acudir al jaciment del Benicató per a conéixer la seua història i gaudir de l’experiència de ser arqueòlegs per un dia. I més recentment, els cursos de 5é i 6é d’Educació Primària del CEIP Cervantes van visitar el conjunt de fortificacions del Camí Cabeçol. I Només en el mes vinent, ja estan concertades tres visites més de diferents centres educatius de Nules.

 

Davant açò, l’edil de Turisme, Guillermo Latorre, destaca la importància de donar a conéixer la història i el patrimoni locals entre els més joves “perquè coneguen la importància del patrimoni, la seua preservació, i la riquesa de Nules”.

Read More

UN CURS ENSENYA LES ALUMNES A MANEJAR TRANSPALÈS I CARRETONS

Les alumnes del mòdul de Comerç comencen avui el curs de Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà, que forma part de la formació complementària del Certificat de Professionalitat.

 

Les alumnes rebran aquest matí una classe teòrica recolzada en un complet material audiovisual amb un ampli dossier informatiu i combinaran els coneixements teòrics amb la pràctica d’exercicis de moviments de càrrega amb transpalets i carretons.

 

Un cop finalitzat el curs, les alumnes seran capaces de realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o al servei de repartiment de proximitat.

 

Els coneixements i l’aprenentatge d’aquest curs els permetrà aprendre sobre la manipulació i els moviments amb transpalets i carretons de mà; l’operativa i la documentació de moviment i repartiment de proximitat; la conducció i el maneig d’aquests mitjans de transport; el manteniment de primer nivell i les mesures de seguretat i prevenció d´accidents i riscos laborals en la manipulació d´equips de treball mòbils.

 

Segons la matèria impartida durant el curs, les alumnes podran:

 

 • Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes al punt de venda.
 • Preparar comandes de manera eficaç i eficient, seguint procediments establerts.
 • Manipular i traslladar productes a la superfície comercial i en el repartiment de proximitat, utilitzant transpalets i carretons de mà.
 • Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client.

Read More

ES REUNEIX EL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES DE NULES

Presenten diferents propostes per al nou Casal Jove

 

Nules ha reunit els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes amb el qual es vol promoure la participació dels més menuts en temes municipals.

 

Entre les accions que porta a terme el Consell de Xiquets i Xiquetes es troba la celebració de plens, com el que s’ha celebrat aquest mes de març, en els quals s’exposen diferents problemàtiques que afecten a la localitat i que han estat treballades  prèviament en el seus centres educatius, de manera que en aquestes sessions es tracta de buscar solucions.

 

En concret, entre les propostes presentades en aquest plenari cal destacar les relacionades amb el nou Casal Jove, de fet s’han arreplegat diferents activitats com ara la instal·lació d’una sala de karaoke, un curs de defensa personal, un taller de teatre, un aula de jocs, un taller de cuina o un concurs  de decoració, entre d’altres.

 

Així mateix, també s’ha fet seguiment de l’estat d’execució de les propostes fetes en anteriors consells; al mateix temps que també han aportat algunes millores per al municipi.

 

Davant açò, la regidora d’Infància, Rosa Ventura, comenta que “una vegada més els xiquets i xiquetes del nostre municipi aprenen en aquest consell a implicar-se i a reflexionar sobre com millorar el seu poble, de manera que en aquest ple han presentat noves propostes”.

 

Aquest consell està format per un representant i un suplent de l’alumnat dels cursos de cinqué i sisé de Primària de cadascuna de les sis escoles de la localitat: CEIP Jaume I, CEIP Pío XII, CEIP Cervantes, CEIP Pedro Alcázar, CEIP Lope de Vega i del col·legi la Consolació, a més també hi ha una representació de l’alumnat de primer i de segon de l’ESO de l’IES Gilabert de Centelles.

Aquesta iniciativa es va posar en marxa, per primera a Nules, l’any 2018 amb la creació de la regidoria de Participació Ciutadana i té una gran acceptació tant de l’alumnat com del professorat de la comunitat educativa de la localitat.

Read More

LES ALUMNES DEL MÒDUL D’ADMINISTRACIÓ ORDENEN L´ARXIU DE L’EDIFICI NATIU

Les alumnes del mòdul d’Administració ordenen l´arxiu de l’Edifici Natiu amb l’objectiu de facilitar la cerca i la recuperació de la informació de manera efectiva.

L’organització i la classificació de la documentació millora l’eficiència operativa, ja que reduix el temps i els recursos per cercar i recuperar documents en cas de necessitar-los.

 

Durant diverses setmanes, les alumnes han estat ordenant els arxivadors i ubicant-los a l’espai adequat així com llistant el contingut per anualitats.

 

Tot i que la digitalització ha transformat moltes àrees de gestió, inclosa la dels arxius, encara la funció d’alguns arxius en paper continua sent rellevant.

 

En alguns casos, les lleis i les regulacions poden requerir que certs documents es conserven en format físic durant un període de temps específic.

 

També els documents històrics i culturals sovint es conserven en format físic per garantir la preservació a llarg termini. Tot i que es poden crear còpies digitals per facilitar l’accés, l’original en paper pot tenir un valor històric o artístic únic.

 

Així mateix encara que els arxius digitals poden estar protegits amb mesures de seguretat, com ara còpies de seguretat al núvol i xifrat de dades, els arxius en paper oferixen una forma més segura d’emmagatzemar informació, ja que són menys susceptibles d´atacs cibernètics.

 

La clau és trobar un equilibri entre la conservació dels arxius físics i l’adopció de tecnologies digitals per optimitzar la gestió de la informació.

Read More

NULES OBRI ELS VIALS DE LA NOVA URBANITZACIÓ DEL PAI FONDEGUILLA

Aquest projecte compta amb una inversió de més de 800.000 euros

 

L’Ajuntament de Nules ha recepcionat parcialment, aquesta setmana, les obres d’urbanització del PAI Fondeguilla per a poder així obrir els carrers al públic, de manera que en les pròximes setmanes es portaran a terme les actuacions pendents com ara  la col·locació dels caps de les faroles i la seua connexió als centres de transformació per a així poder recepcionar la totalitat de l’obra.

 

De fet, el regidor d’Urbanisme, César Estañol, explica que “amb aquesta actuació es vol, principalment, descongestionar aquesta zona on es troba el col·legi la Consolació, llevant les tanques per a facilitar l’accés a aquest centre educatiu. Per tant, en les pròximes setmanes s’ultimaran els treballs pendents per a poder així finalitzar les actuacions i recepcionar la totalitat de l’obra”.    

 

Estañol assenyala a més que, “després de 15 anys de la seua aprovació inicial aquest important projecte per al creixement de la població i per la millora d’aquesta zona és quasi una realitat”, i matisa que “des de l’equip de govern hem estat treballant molts anys per a complir el compromís adquirit per a que es poguera executar aquesta actuació”. 

Així doncs, aquest projecte compta amb una inversió de 817.760,01 euros. Es tracta, doncs, d’una important actuació amb la qual s’aconsegueix donar continuïtat a un tram urbà del municipi ja consolidat. En concret, amb aquesta actuació Nules obté una superfície de 5.097,10 metres quadrats  per a ús residencial i es podran construir 20.388,40 metres quadrats de sostre la qual cosa es tradueix en una construcció aproximada de 170 habitatges, de manera que del total dels 10.395,74 metres quadrats de superfície en els quals s’ha actuat en aquest projecte també es contemplen 3.216,40 metres quadrats de sòl per a equipaments, i altres 2.082,24 metres quadrats per a xarxa viària.  

 

Els treballs d’urbanització han consistit en la pavimentació de vials, creació d’aparcaments, de voreres, de xarxa de vianants i espais lliures, a més de la realització d’una connexió a la xarxa viària confrontant. També s’ha construït una xarxa de clavegueram per a evacuació d’aigües residuals i un sistema d’evacuació d’aigües pluvials; una xarxa de distribució d’aigua potable, de reg i d’hidrants contra incendis; xarxes de distribució d’energia elèctrica i de gas; així com una xarxa d’enllumenat públic i un altra de telefonia.

 

Per altra banda, amb aquesta actuació també s’ha aconseguit el desdoblament de dos trams dels carrers Alqueries i Madre Rosa Molas, l’obertura de dos trams dels carres Fondeguilla i Artana, donant així continuïtat a aquests vials.

Read More

INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I IGUALTAT DE GÈNERE CENTREN LA TEMÀTICA DE LA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Les alumnes del mòdul de Comerç Local finalitzen avui el curs d’Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i Igualtat de gènere, que s’integra a la Formació Complementària del Certificat de Professionalitat. L’objectiu és desenvolupar habilitats per a la inserció laboral des de la comunicació efectiva i el treball en equip fins a la confecció d’un currículum i la preparació de les entrevistes.

 

La conscienciació sobre la importància de la protecció del Medi Ambient i l’educació sobre pràctiques sostenibles al lloc de treball, com ara la reducció de residus, l’eficiència energètica o l’ús responsable dels recursos és una altra de les temàtiques que centren el focus d’aquest curs que s’impartix des de la transversalitat. Hi ha temes com els anomenats o la igualtat de gènere subjacents durant tot el Certificat.

 

Així, la sensibilització sobre la importància de la igualtat de gènere a l’entorn laboral i a la societat, en general, o la promoció de la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’empresa són qüestions que ocupen i preocupen i que s’impartixen amb el objectiu de preparar les alumnes, no només en qüestions tècniques sinó també des d’una perspectiva integral que inclou la consciència mediambiental i la promoció de la igualtat de gènere.

Temes com la prevenció i la sensibilització sobre la violència de gènere en l’àmbit laboral i personal o el foment de la diversitat i la inclusió a la feina potencien que es valoren les contribucions de totes les persones, amb independència del seu gènere.

Les alumnes han rebut aquest matí el diploma que posa fi al curs.

Read More

UNA GUIA DEL COMERÇ LOCAL OFERIX INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE ELS NEGOCIS DISPONIBLES

El mòdul de Comerç del Taller d’Ocupació Dones Nules II finalitza la confecció d’una Guia del Comerç Local, que recull informació detallada sobre els negocis disponibles al municipi.

 

La guia està organitzada per sectors d’activitat econòmica i inclou el nom del comerç, el del gerent, l’adreça postal, el telèfon de contacte, el correu electrònic, el web i les xarxes socials.

 

L’adreça oferix un hiperenllaç que trasllada l’usuari a la ubicació del negoci i tota la informació va acompanyada d’una foto escollida pel comerç per associar-lo.

 

La guia beneficia tant els consumidors que poden descobrir una àmplia gamma d’opcions disponibles afavorint la diversificació de les compres, com els comerciants en enfortir l’economia local i connectar amb la comunitat promovent la interacció i el compromís creant una xarxa sòlida i col·laborativa.

 

Així mateix, els consumidors poden trobar més fàcilment productes específics, estalviant temps i esforç.

 

L’objectiu d’aquest document complet és proporcionar una visió generalitzada de l’oferta comercial que existix al municipi facilitant als ciutadans i als visitants la recerca de productes.

 

La guia estarà ubicada en breu a la web www.nules.org.

Read More

NULES PRESENTA LA PROGRAMACIÓ DE LA SEUA SETMANA SANTA

Al llarg d’aquesta setmana tindran lloc diferents actes religiosos i la tradicional Exaltació del Tambor i Bombo

 

Amb la benedicció i processó de palmes i rams començaran aquest diumenge a Nules els actes religiosos i commemoratius de la Setmana Santa que finalitzaran el pròxim diumenge de Pasqua de Resurrecció, 31 de març, amb la tradicional processó del “Encuentro” i la celebració de la missa Pro-Populo de la Resurrecció del Senyor.

 

 

Precisament, el regidor de Tradicions, Ramón Martínez, i una representació de la Junta Parroquial de Setmana Santa de Nules han presentat la programació de Setmana Santa que inclou, entre d’altres, actes com el III Pregó de la Setmana Santa que tindrà lloc dissabte, 23 de març, al Convent de la Sagrada Família,  on actuarà de pregoner el Cronista Oficial de la Vila de Nules, Joan Gavara Prior.

 

 

Així mateix, entre els diferents actes que es desenvoluparan al llarg de la Setmana Santa cal destacar també la XXII Exaltació del Bombo i Tambor de Nules que se celebrarà dilluns a la nit a la plaça Major; o el Via Crucis processional  a càrrec de les Germandats i Confraries de Setmana Santa que tindrà lloc dimecres, 27 de març, a les 21.30 hores; així mateix  Dijous Sant estarà marcat per la celebració de diferents actes religiosos com la Santa Missa del “Sopar del Senyor” o l’Hora Santa; i Divendres Sant, a més dels tradicionals Laudes i Via Crucis, per la Celebració de la Passió i Adoració de la Creu, i la processó del Sant Soterrament, en aquesta jornada a Nules tindrà lloc un acte molt significatiu per als nulers i les nuleres, es tracta de la Veneració de Crist Jacent en les diferents esglésies de la localitat: Convent, Immaculada, Verge de la Soledat, Verge dels Desemparats, Sant Joaquim, i Sant Blai. I Dissabte Sant, l’església Arxiprestal albergarà també la Vigília Pasqual i l’Adoració Perpetua.   

 

Descarregar Programa Setmana Santa 2024

 

Amb tot,  el regidor de Tradicions, Ramón Martínez, assenyala que “Nules compta amb una gran tradició i fervor que es reflecteix en la gran participació en cadascun dels actes de la Setmana Santa”, a més també compta amb la Junta Parroquial de Setmana Santa que és la que s’encarrega, juntament amb les diferents confraries i germandats, de l’organització d’aquesta programació, en la qual col·labora també l’Ajuntament de Nules i la Caixa Rural de Nules.

 

Read More