L´ENQUESTACIÓ PERMET AL XOCOTET COMERÇ CONÈIXER MILLOR ELS SEUS CLIENTS I MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DE COMPRA DE FORMA CONTÍNUA

L’enquesta al comerç local és una eina vital i poderosa que aporta múltiples beneficis tant per als comerciants com per als clients. Permet als comerços obtenir un avantatge competitiu en centrar els seus esforços en millorar l’experiència del client contínuament. Això beneficia els clients però també contribuix al creixement i la sostenibilitat del negoci.

 

Per aquest motiu, les alumnes del mòdul de comerç del taller d’ocupació inicien aquesta setmana la preparació d’una enquestació en sentit ampli i transversal com a pràctica del mòdul que cursen actualment. L’objectiu és valorar la informació obtinguda per traslladar-la a un informe conclusiu que es té previst elaborar per a la seua inclusió al Pla Estratègic del Comerç Local.

 

Les enquestes permeten als comerciants entendre millor els seus clients: necessitats, preferències, hàbits de compra i expectatives. Aquesta informació és crucial per personalitzar productes i serveis, millorant així la satisfacció del client.

 

Un altre dels avantatges és que els comerciants poden identificar àrees de millora al seu producte i/o servei, ja que els comentaris directes dels clients poden revelar problemes específics que no són evidents des de la perspectiva del comerciant; així com escoltar i actuar sobre el feedback dels clients demostra que el comerç valora les seues opinions, cosa que pot augmentar la lleialtat i la repetició de compres.

 

Les enquestes ajuden els comerciants a mantenir-se al dia amb les tendències del mercat en identificar patrons en les respostes poden adaptar les seues ofertes per alinear millor amb el que els clients desitgen en cada moment.

 

Amb dades concretes provinents de la informació que s’obté, els comerciants poden prendre decisions informades, segons dades objectives. Això pot incloure decisions sobre l´inventari, màrqueting, preus i promocions. Si es detecten problemes a qualsevol àrea del negoci, es poden abordar abans que es converteixen en queixes públiques, atès que les enquestes són una forma directa de mesurar la satisfacció del client. Això no només ajuda a identificar àrees problemàtiques, sinó que també proporciona una línia base per avaluar l´impacte de les millores implementades.

 

La retroalimentació que s’obté pot inspirar noves idees per a productes i serveis que s’alinien amb les necessitats i els desitjos del client, cosa que és essencial en un entorn tan competitiu com l’actual. A més, el feedback dels clients també pot avaluar l’efectivitat de campanyes publicitàries i promocions que llance el comerç i aproximar-lo a quines estratègies funcionen i quines no, amb l’objectiu d’optimitzar campanyes futures per obtenir millors resultats.

 

 

 

Read More

NULES REIVINDICA UN ANY MÉS ELS DRETS DEL COL·LECTIU LGTBI

S’ha llegit a la plaça Major un manifest i s’han penjat banderes als balcons dels ajuntaments de Nules i Mascarell

 

L’Ajuntament de Nules s’ha sumat, un any més, a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI que es commemora aquest divendres 28 de juny. En concret, hui ha tingut lloc a la Plaça Major la lectura d’un manifest amb el qual s’ha volgut visibilitzar la lluita per la igualtat i els drets d’aquest col·lectiu.

 

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Nules, David García, de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gemma Carratalá, i d’alguns dels regidors i de les regidores de la Corporació Municipal. De manera que, amb la lectura del manifest  s’ha volgut destacar l’obligació de les institucions públiques de frenar els discursos d’odi que des de fa algun temps s’escolten.

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI - Nules 2024

Image 1 of 9

A més d’aquest acte, també s’ha alçat la bandera de l’orgull a l’Ajuntament de Nules i al de  Mascarell. Amb tot, aquesta efemèride se celebra al món des de l’any 1970, i Nules ha posat enguany tot el seu afany a posar de manifest la reivindicació dels drets de llibertat sexual i de gènere d’aquest col·lectiu.

Read More

UN PLA ESTRATÈGIC ESTABLEIX UNA FULLA DE RUTA PER DINAMITZAR EL COMERÇ LOCAL

Un pla estratègic per al comerç local establix les directrius i les accions necessàries per assolir els objectius d’aquest sector a llarg plaç. Es tracta d´un full de ruta que pot servir de guia al xicotet comerç i administracions i organismes pertinents per a la presa de decisions i activitats del comerç, assegurant que tots els esforços estiguen alineats amb els objectius  futurs del sector.

 

Les alumnes del mòdul de Comerç han iniciat aquest projecte que comptarà amb la visió i la col·laboració del sector per perfilar el diagnòstic i els objectius del comerç local.

El pla analitzarà la situació actual del negoci local i descriurà les aspiracions que el comerç té de cara a un futur.

 

El document inclourà una anàlisi DAFO que determinarà aquells aspectes interns positius que diferencien el comerç i que s’establixen com a fortaleses i els que esdevenen debilitats, així com els factors externs que el comerç pot aprofitar entenent que són oportunitats i els que podrien impactar negativament el comerç que són amenaces que cal intentar minimitzar en la mesura del possible.

 

Els objectius estratègics cap als quals cal orientar-se es resumixen en: creixement de les vendes, expansió de mercat i millora de la satisfacció del client.

 

Per això cal dissenyar un pla d’acció que incloga activitats i enfocaments generals com ara estratègies de màrqueting, expansió geogràfica, diversificació de productes o millora del servei al client. Així mateix, establir una sèrie de passos específics i tàctics que cal adoptar per implementar les estratègies. Això inclou cronogrames, assignació de recursos, responsables de cada acció i mètriques de seguiment.

 

El pla estratègic inclourà els mecanismes d´avaluació i control necessaris per monitoritzar el progrés cap als objectius. Inclou la definició d’indicadors clau de desenvolupament (KPI) i revisions periòdiques del pla.

 

Un altre dels apartats que es contemplaran serà el de la identificació dels recursos necessaris -financers, humans, tecnològics- per dur a terme el pla estratègic, així com un estudi del mercat objectiu, incloent el comportament del consumidor, la segmentació del mercat i l´anàlisi de la competència.

 

Per elaborar aquest pla se sol·licitarà la col·laboració del comerç local i es realitzaran posades en comú i taules rodones on s’analitce la informació recollida abans de procedir a l’informe conclusiu.

Read More

EL MERCAT AMBULANT DE LES PLATGES DE NULES REPRÈN LA SEUA ACTIVITAT

Estarà en funcionament fins al pròxim mes de setembre

 

El mercat ambulant de les Platges de Nules ha reprès recentment la seua activitat, de manera que aquest servei es prestarà tots els dijous al matí al llarg de tots els mesos d’estiu fins al final del mes de setembre, completant així tota la temporada estival. En concret, es va posar en marxa a principis d’aquest mes de juny i estarà en funcionament fins al dijous 26 de setembre.

 

De fet, a partir del mes de juliol s’instal·laran la totalitat de parades que compten amb la corresponent llicència per a vendre en aquest mercat, en concret seran 40 parades de venda ambulant les que oferiran els seus productes.  

 

Amb tot, des de la regidoria de Mercats, César Estañol, comenta que en els darrers anys s’ha aconseguit prolongar aquest servei durant els quatre mesos complets de juny, juliol, agost i setembre “ja que cada any són més els veïns i les veïnes que es troben residint aquests mesos a la zona marítima, i la idea és poder oferir a la població marítima millores en els serveis que presta l’ajuntament”.

Read More

NUCO COBRA VIDA EN UN VÍDEO INTERACTIU COM A GUIA DEL COMERÇ LOCAL

Un personatge anomenat Nuco dóna vida al guia del comerç en un vídeo interactiu que té com a objectiu promocionar el comerç local de Nules. El document audiovisual contempla quatre itineraris de diferents sectors d´activitat econòmica: alimentació; moda i complements; restauració i estètica en què Nuco mostra els diferents productes i/o serveis.

 

El vídeo interactiu permet als usuaris participar activament amb el contingut, de la mà de Nuco, mantenint el client actual o potencial més interessat i compromès. Això es pot traduir en una retenció més gran de la informació i una millor experiència del client.

 

Les alumnes del mòdul de Comerç han dissenyat la idea, determinat el guió, seleccionant els comerços que s´han inclòs i han participat en la preproducció, producció, enregistrament i edició del clip.

 

Aquest enregistrament interactiu permet oferir contingut personalitzat segons les preferències i comportaments de l’usuari i, mitjançant un procés interactiu, pot guiar els usuaris a través de l’embut de vendes de manera més eficient. D’aquesta manera es pot mostrar diferents productes segons les seleccions de l’usuari, facilitant la presa de decisions i augmentant de forma exponencial les conversions.

 

La importància del vídeo interactiu, entre altres qüestions, és que es poden recopilar dades valuoses sobre les preferències i el comportament de l´usuari. Aquesta informació es pot utilitzar per millorar les estratègies de màrqueting i personalitzar futures comunicacions.

 

Els usuaris tendixen a passar més temps en una pàgina amb un vídeo interactiu, cosa que pot millorar el temps de permanència i reduir la taxa de rebot. Aquests factors són beneficiosos per al SEO, ajudant que el comerç local es posicione millor en els motors de cerca.

 

En un mercat saturat, els vídeos interactius poden ser d’una ajuda molt valuosa per a un comerç local permetent destacar respecte a la competència, oferint una experiència de compra innovadora i agradable.

 

Els vídeos interactius representen una eina poderosa per als comerços locals en millorar la interacció amb els clients, augmentar les conversions i recopilar dades valuoses que poden optimitzar les estratègies de màrqueting i les vendes.

 

Read More

NULES GAUDEIX UN ANY MÉS DE LA SEUA PISCINA DESCOBERTA

Aquestes noves instal·lacions es varen posar en marxa l’any passat

 

La piscina descoberta ubicada a les instal·lacions esportives de Scude Nules es troba ja oberta per a que qualsevol persona, tant del municipi com d’altres localitats, puga gaudir de la mateixa.

 

Així doncs, l’horari d’obertura és de dilluns a diumenge matí d’11.00 a 14.00 hores i  vesprada de 16.00 a 20.00 hores. De manera que, el socis del club Scude tenen l’entrada gratuïta, el socis de la Caixa Rural Sant Josep de Nules paguen 3 euros, les persones empadronades a Nules 4 euros, i la resta de persones usuàries 5 euros.

 

Cal recordar que, aquesta piscina es va inaugurar l’any passat i és la primera piscina a l’aire lliure de la població. De fet, ha estat una realitat gràcies a l’acord arribat entre l’Ajuntament de Nules, la Caixa Rural Sant Josep i la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa Sant Josep (SCUDE) de Nules per a dur a terme la seua construcció, per la qual cosa les tres entitats varen signar un conveni pel qual es van dur a terme tots els tràmits.

 

En concret, la inversió aproximada d’aquest projecte va ser de 300.000 euros dels quals 50.000 euros varen ser d’aportació municipal per a que Scude poguera construir aquesta instal·lació a la seua ciutat esportiva. Aquest finançament municipal permet, a més, que el veïnat de Nules compte amb una tarifa reduïda.

 

“És una satisfacció per a nosaltres que la nostra localitat compte amb aquesta instal·lació esportiva i d’oci que per segon any està en funcionament i que és una realitat gràcies a la col·laboració entre el sector privat i l’administració pública, per tant hi ha que posar en valor aquest tipus d’iniciatives i de sinèrgies per a fer realitat projectes que beneficien la ciutadania”, comenta l’alcalde, David García.

Read More

LES ALUMNES DE COMERÇ INICIEN LA PREPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS PER AL CANAL DE YOUTUBE

Les alumnes del mòdul de Comerç preparen la preproducció del rodatge dels vídeos que alimentaran el canal de Youtube previst per llançar en breu. Actualment, es treballa en la preparació del contingut i per això les alumnes han rebut informació dels diferents tipus de plànols; pistes de so; tècniques d´edició i de rodatge.

 

Entre altres qüestions, s’han distribuït les funcions dels equips i les tasques que cada alumna farà per poder tindre una visió integral del que suposa el disseny de la idea d’un vídeo promocional; el rodatge; la producció; l’edició i totes les accions que comporta la creació d’un document audiovisual.

 

La formació ha inclòs el visionat d’espots publicitaris per analitzar plànols generals, primers plànols i plànols de detall i documentals on s’observa l’engranatge d’un rodatge: il·luminació, escenaris, ambients i una sèrie de característiques tècniques que cal tenir en compte per obtenir el millor resultat possible.

 

Els vídeos i les imatges cridaneres capten l’atenció dels consumidors de manera molt eficaç i ajuden a destacar els productes i/o serveis que oferix el xocotet comerç.

En una era cada volta més visual i més tecnològica, els vídeos permeten mostrar el funcionament dels productes, les seues característiques i beneficis de manera detallada i convincent.

 

La setmana que ve, les alumnes començaran el rodatge en un dels comerços del municipi, amb l’objectiu de produir un document audiovisual de promoció del xocotet comerç.

 

Read More

NULES TANCA AMB ÈXIT LA PROGRAMACIÓ D’OCI PER ALS MÉS JOVES

“Patis joves oberts” està dirigit als joves d’entre 12 i 18 anys

 

Nules tanca amb èxit la programació d’oci jove anomenada “Patis joves oberts”, amb la qual l’Ajuntament de Nules vol oferir un espai obert, on tots els dissabtes els joves, d’entre 12 i 18 anys, poden realitzar diferents activitats d’oci i d’entreteniment.

 

En aquest sentit, un total de 58 joves han participat en el Scape Room que ha tancat la programació que s’ha desenvolupat al llarg del curs escolar amb activitats per a potenciar l’aprenentatge  cooperatiu. Així, en aquesta última activitat d’oci els joves participants han pogut desenvolupar habilitats com el pensament crític, la concentració, l’atenció al detall, la resolució de problemes o la retenció d’informació, entre d’altres.

 

De fet, el patí que alberga aquesta iniciativa és el del CEIP Lope de Vega que roman obert els dissabtes en horari de 10 a 13.30 hores, “aquesta iniciativa, que es va posar en marxa al mes d’octubre de l’any passat, compta amb una gran acceptació per part dels joves, de manera que anem a seguir treballant per a oferir els joves aquest tipus de programació d’oci gratuïta”, comenta la regidora de Joventut, Blanca Silvestre.

 

Cal assenyalar que aquesta iniciativa compta amb una subvenció de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana per al desenvolupament de projectes de temps lliure dirigits tant a xiquets i xiquets en edat escolar com a joves fins els 18 anys.

 

Amb tot, aquesta iniciativa se suma  també a l’anomenada “Patis Oberts. Vine a jugar” enfocada als més menuts de la població que es va posar en marxa l’any 2022 des de la regidoria d’Infància.

Read More

UNA VISITA FORMATIVA AL TANCAT DE LA PIPA MOSTRA LA IMPORTÀNCIA DE LA SENSIMILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

Les alumnes del Taller d’Ocupació han fet una visita formativa al Tancat de la Pipa, a Catarroja, en el marc del curs d’Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i Igualtat de gènere.

 

Aquesta zona s’ubica en ple cor del parc natural de l’Albufera de València, clar exponent de la riquesa ecològica i cultural valenciana, caracteritzada per una gran varietat d’espècies de flora i de fauna, especialment important per a les aus migratòries ja que servix com a lloc de descans i nidació per a moltes espècies.

 

 

 

Les alumnes han visitat el Centre d’Interpretació i Motor de la Pipa on, mitjançant un procés de restauració ecològica, s’han recreat els principals ambients d’aigua dolça propis de l’aiguamoll valencià, amb la possibilitat de conèixer l’aspecte del llac abans del procés de contaminació i degradació dels darrers anys.

Es tracta d’una xocoteta reserva de 40 hectàrees, que anteriorment van ser camps d’arròs i actualment és una àrea de reserva ubicada al costat nord de la llacuna de l’Albufera.

 

Potenciar a les alumnes la responsabilitat mediambiental en l’exercici de la seua activitat professional és un dels objectius d’aquest curs i, per tant, la temàtica al voltant de la qual gira la visita formativa feta aquest matí.

 

Oferir informació sobre la importància d’adoptar pràctiques responsables i tenir cura del medi ambient és essencial per a la gestió de qualsevol negoci, atesa la rellevància que té desenvolupar polítiques que promoguen l’ús eficient dels recursos, la reducció de residus i la implementació d’hàbits sostenibles.

 

Read More

NULES COMENÇA LA TEMPORADA ESTIVAL AMB L’INICI DEL SERVEI DE SOCORRISME EN LES SEUES PLATGES

Condicionarà els espais de bany que han estat afectats per les obres de regeneració

 

L’Ajuntament de Nules ha posat en marxa hui el servei de salvament i socorrisme de les seues platges que es prolongarà fins al pròxim 8 de setembre. En concret, l’horari d’aquest servei serà de 12 a 19 hores als mesos de juny i setembre, i d’11 a 20 hores als mesos de juliol i agost en les platges de l’Alcúdia, Bovalar i les Marines.

 

De fet, la regidora de Platges, M. José Esteban, ha visitat hui les postes sanitàries i al personal de salvament, “he volgut conèixer en primera persona el dispositiu de salvament i socorrisme que hui mateix comença a funcionar per a que els banyistes puguen gaudir de les nostres platges”.

 

Així mateix, cal assenyalar que la platja de Les Marines comptarà també amb una posta sanitària  amb un punt adaptat als mesos de juliol i agost, i la platja de l’Alcúdia també tindrà una altra posta sanitària amb punt accessible.

 

Per altra banda, des de la regidoria de Platges s’assenyala que es van a realitzar diferents actuacions en les zones de bany per condicionar l’espai que ha estat afectat per les obres de regeneració, “es posaran també cartells informatius a la Platja de les Marines per a prevenir a les persones dels nivells irregulars que hi ha a l’entrada a la mar”, matisa Esteban. 

 

Les platges de l’Alcúdia, el Bovalar i les Marines tenen des de l’any 2010 els certificats ISO9001 per la qualitat en la gestió i la ISO1401 per la qualitat mediambiental.

Read More