Vila romana de Benicató

Es tracta d'una important vila romana que era al mateix temps explotació agrícola i residència.

Se situa als voltants de la ciutat, entre els actuals horts de tarongers, a uns dos quilòmetres i mig de l'actual línia de costa.

El jaciment arqueològic de la Vila romana de Benicató va ser descobert l'any 1956, quan les excavacions arqueològiques van posar al descobert les restes d'una gran mansió rural, amb un ampli pati porticat en el centre del qual es troba una gran bassa circular per a la recollida i distribució de les aigües pluvials. Al voltant del pati es distribueixen les diferents estades residencials, així com aquelles dedicades a la indústria domèstica. Dos de les seues estades estaven decorades amb estucs i paviment de mosaic i estaven dotades de calefacció que els proporcionava un ampli hipocaustum; entre les estades dedicades a la indústria domèstica es troben les restes d'una almàssera, així com de diversos doliums.

Les restes trobades ens indiquen que estaria habitada entre el segle I a. C. i l'IV d. C., tenint el seu període d'esplendor en el segle II d. C.