Testimoniatges Físics de la Guerra Civil Espanyola

Els blocaus de Nules són un dels vestigis més ben conservats i importants de l'arquitectura de la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana, amb un fàcil accés.

Es van construir per les tropes franquistes en finalitzar l'ofensiva republicana. La seua construcció obeeix a ordres concretes del general Franco, en les quals s'estableixen les següents característiques:

En totes les carreteres de penetració de la nostra zona s'establiran en dos punts: un al costat del front i un altre enfront de rereguarda (a 4 o 5 quilòmetres), dobles posats fortificats amb ciment”.

Aquests blocaus per a resistència a fons poden constituir-se per un abric actiu de formigó a prova de tots els calibres amb planta de *luneta o una altra que convinga al terreny, amb focs en tot el seu perímetre i envoltats de defenses accessòries ben situades, *munas antitancs i espitlleres per a armes automàtiques i fuselleria”.

“Aquestes obres tancades tindran els reposats queviures bones condicions, així com els d'artificis, farmaciola i aigua que asseguren la seua resistència com a illot fort contra les infiltracions enemigues. Podran ser enterrades o semi enterrades i vindran a ser sempre si no hi ha altre remei baluards en els quals es resistirà coste el que coste”.

Tots ells tenen una planta trapezoidal amb unes mesures entre 15 i 18 metres de llarg i entre 3 i 3,30 metres d'ample. La coberta és semicircular de volta rebaixada, la qual cosa aporta una major eficàcia per a repel·lir els projectils. Els tres blocaus que es conserven complets, a més d'un important nombre d'espitlleres en forma de botzina per a la seua utilització per fusellers, posseeixen un niu de metralladores de planta quasi circular.

En el blocaus 2, la cúpula per a l'assentament de metralladores se situa en el seu extrem aquest, mentre que els blocaus 3 i 4 situen el seu niu de metralladores aproximadament en el seu centre; el blocaus 3 en el seu costat sud, i el blocaus 4 en el seu costat nord, de manera que resulten batudes per la direcció de tir totes les possibles vies de penetració enemigues.

El blocaus 1 va ser destruït en part amb motiu de les obres del gasoducte, la qual cosa permet apreciar el tipus de construcció, en la qual es va utilitzar la tècnica d'encofrat de formigó, reforçant la coberta voltada amb vorades de pedra procedents de les voreres de Nules.

nules-blocaos-01