Capella de la Soledat

Construïda entre 1757 i 1769 sota la direcció d'Antonio Gilabert, és un bell exemple de l'arquitectura rococó a la Comunitat Valenciana, de mesurades i esveltes proporcions. Són de destacar les rocalles que *ornamentan tant els arcs, com a volta i la cúpula, així com relleus al·legòrics a quatre passatges dolorosos de la vida de la Verge.

En el nínxol central es venera una imatge de la Verge de la Soledat, de fins del segle XVII.

Capilla de La Soledad Nules