Separem correctament

  • Les bosses de plàstic que utilitzem per a emmagatzemar i transportar el paper fins al contenidor blau no hem de depositar-les dins del contenidor, és a dir, només cal deixar el paper, la bossa de plàstic o podem reutilitzar-la o la depositem en el contenidor groc d’envasos.
  • En el contenidor de paper no han de depositar-se envasos bricks, és a dir, aquests envasos no són de paper, han d’anar al contenidor groc.
  • Si depositem caixes de cartó en el contenidor, que aquestes estiguen sempre plegades o trencades, ja que en cas contrari el seu volum és excessiu i els contenidors sempre estan plens.
  • En el contenidor de vidre només han de depositar-se envasos de vidre mai espills o cristalls.
  • Els pots i botelles de cristall es depositaren sense tap en el contenidor verd, depositant la tapa  del pot i suro de les botelles en el contenidor groc.
  • En el contenidor groc, es depositaren envasos de plàstic,  envasos metàl·lics i envases tipus brick.
  • Encara que siguen de plàstic, no depositarem fundes de CD, bolígrafs o joguets en el contenidor groc.

I finalment, RECORDA, SEMPRE QUE SIGA POSSIBLE MINIMITZEM EL VOLUM DELS RESIDUS QUE DEPOSITEM EN ELS CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA PER A PODER APROFITAR AL MÀXIM LA CAPACITAT D’AQUESTS.