En aquesta secció trobaràs tota la informació vinculada al Fons Social Europeu.

  1. Subvenció EMPUJU
  2. Subvenció ECOVID

AVALEM JOVES PLUS: EMPUJU

El pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020, és una estratègia de Consell de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) per millorar l’ocupabilitat dels / les joves amb els objectius de:

– Contribuir a la implantació d’un nou model productiu.
– Generar noves oportunitats d’ocupació i formació per a les persones joves.
– Afavorir l’aportació de talent de les persones joves a les pimes i als el tercer
sector.
– Facilitar el retorn de les persones joves que es van anar a altres països.
– Estimular el compromís social de les persones joves participant en iniciatives
socials.
– Propiciar la incorporació a l’mercat laboral de persones joves perquè
adquireixin experiència professional.

Les persones seleccionades s’emmarquen dins el programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc de el sistema nacional de Garantia Juvenil.

Contractació temporal de persones aturades menors de 30 anys per entitats locals a jornada completa durant 1 any.
Import rebut 134.262,64 €

Contractacions:

-Tècnic/a Agent de Desenvolupament Local
-Tècnic/a Integrador/a Social
-Tècnic/a Bibliotecari
-Tècnic/a Historiador
-Arquitecte/a

 

AVALEM JOVES PLUS: ECOVID

ECOVID 2021- Programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones aturades d’almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiencia Plus).

La destinació final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones aturades d’almenys 30 anys que figurin inscrites com a demandants d’ocupació als Espais Labora de la Generalitat.

Contractacions:

Contractació temporal de persones aturades d’almenys 30 anys, a jornada completa
durant 1 any.
Import rebut 112.623,12 €

-1 personal de neteja
-3 peons
-2 auxiliars administratius.