Servei d'informació WhatsApp

L’Ajuntament de Nules posa en marxa un nou canal d’informació municipal mitjançant l’aplicació WhatsApp. L’objectiu del Consistori és mantindre el contacte directe amb els veïns de la localitat per a mantindre’ls informats sobre notícies de caràcter municipal.

Per a rebre notícies municipals segueix les instruccions que t’indiquem:

AGREGA a l’AJUNTAMENT COM A CONTACTE: Guarda en la teua llista de contactes el telèfon del Servei d’Informació de l’Ajuntament 650265747

MANA’NS UN WhatsApp: Mana’ns un WhatsApp amb la paraula ALTA NULES

DES D’AQUEST MOMENT REBRÀS LA NOSTRA INFORMACIÓ: Rebràs Whatsapps amb els bàndols, programació cultural, activitats, així com un altre tipus d’informació municipal.

El servei d’informació WhatsApp, és un canal de comunicació unidireccional.

Si vols contactar amb l’ajuntament has d’utilitzar els altres mitjans habilitats per l’ajuntament (Telèfon: 964670001 i 964670164 (Policia Local), web: www.nules.org, e-mail: nules@nules.es , APP: Nules).

Per a donar-te de baixa del servei mana’ns un WhatsApp amb la paraula BAIXA.

Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l’Ajuntament de Nules, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat gestionar l’enviament de comunicacions o notificacions per part de l’entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, Whatsapp o altres similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d’aquest sistema de comunicació institucional.

Les dades seran conservades mentre Vosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interés públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades pogueren ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l’enviament de les comunicacions o notificacions. Vosté podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Nules.

En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

Servei d'informació Telegram

L’Ajuntament de Nules disposa d’un canal de difusió en Telegram. Per a donar-se d’alta cal buscar el canal de AJUNTAMENT DE NULES i unir-se a aquest.