Titularitat de la web

www.nules.org, és un domini d’internet de titularitat:

Ajuntament de Nules
Plaça Major, 1
Tel: 964 67 00 01
email: nules@nules.es
Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Avís Legal

A través del present, l’Ajuntament de Nules  informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Nules. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas www.nules.es (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat de les quals correspon, en aquest cas, a l’Ajuntament de Nules, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://nules.sedelectronica.es

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l’adreça https://nules.sedelectronica.es s’ha situat en Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de Nules.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a  condicions específiques d’autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de Nules de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament el present ‘Avís Legal’.

Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides mitjançant aquest mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament  de Nules procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això,  l’Ajuntament de Nules no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Nules,
sense necessitat d’avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap
cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes
legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La
informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels
actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol
discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les
administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant
d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L’Ajuntament de Nules no pot garantir la inexistència d’errors,
ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Nules i/o per la utilització dels serveis inclosos
en aquest, Vosté adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes
Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que en el seu cas regisquen la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc web,
sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des d’https://nules.sedelectronica.es, de les quals no respon l’Ajuntament de Nules.

L’Ajuntament  de Nules podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús,
així com les Condicions Particulars, que s’establiren.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Nules ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament,
fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació
per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les
llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels
serveis disposats, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari
o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol
dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de Nules o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol
altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de Nules o qualssevol tercers.

(vaig veure) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual,
industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo
a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer
campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament de Nules es reserva
la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, en el seu cas
, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat
competent.

Responsabilitat.

L’Ajuntament de Nules no es fa responsable dels danys i perjudicis que
es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest
sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Nules, que
impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntament  de Nules.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament de Nules, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal de l’Ajuntament de Nules pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca  de  informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Nules no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament de Nules.
En tot cas, en eixir de l’adreça https://nules.sedelectronica.es, la informació o els serveis als quals s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament de Nules.

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació  espanyola, a favor de l’Ajuntament  de Nules.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l’Ajuntament de Nules.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat d’aquest. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals:
(a) Que el contingut de la informació no siga alterat.
(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s’esmente la data de l’última actualització.