Archivo documental Ayuntamiento de Nules

# Descripción Emisor Destinatario Año Instituciones Poblaciones Observaciones Enlace
1 Lletra d'en Luis Alfonso a l'Alcade de Nules, informant-li de que el dia anterior es presentaren al lloc on s'estaven fent les obres de desciació de les séquies Jussana i Sobirana, l'alcalde, el secretari i el jutge municipal i altres persones de Borriana i que hi feren interrogatories i prengueren notes. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
2 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li el nomenament de l'obrer Bautista Torres Montoliu com a sobreestant de les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
3 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de l'estat de les obres de desviació de les séquies Jussana i Sobirana. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
4 Còpia de la lletra adreçada per l'alcalde de Nules al governador de Castelló, traslladant la d'en. Luis Alfonso, en la qual hom responsabilitza l'alcalde de Borriana dels danys i perjudicis que s'hi produïsquen, pels obstacles que Borriana posa a les obres de la séquia nova. Alcaldia de Nules Governador per Castelló 1883 Ajuntament de Nules, Governació de Castelló Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
5 Lletra d'en. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de l'incident ocorregut entre l'encarregat de l'assut de Borriana-Nules i els treballadors que desviaven les séquies Jussana i Sobirana. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
6 Lletra d'en Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre l'estat de les obres de la casa de comportes; al mateix temps li comunica que per R.O. s'ha desestimat el recurs presentat per Borriana contra la desviació de les aigües amb motiu de la construcció de l'esmentada casa de comportes. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1883 Ajuntament de Nues Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
7 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, adjuntant-li el compte de les despeses ocasionades en la inspecció del terreny de la casa de comportes. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
8 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que ha designat Vicente Amorós Llop, mestre d'obres de Vila-real, com a sobreestant interí de les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
9 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre la conveniència d'accedir a les peticions de Pedro Calpe a qui, en construir-se la séquia Nova, se li ha dividit una heretat. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
10 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules trametent-li còpia de què ha tramés al contractista de la séquia Nova i demanant-li que respecte el contracte, deixant sobre els caixers de la séquia banquetes de terra d'uns 20 a 30 cms. d'altura. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
11 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que aqueix dia passarà a l'enginyer en cap el projecte de desviació de les aigües per a la construcció de la casa de comportes; al mateix temps l'assabenta que D. José Sans no vol cobrar els terrenys que se li expropien, però que, a canvi, vol que es cobrisca la séquia Nova entre els dos ponts que es construeixen enfront de la seua heretat. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
12 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, acompanyant el projecte del sifó que s'ha de construir a la séquia Nova; li comunica que l'alcalde de Borriana ha informat ja sobre la casa de comportes, oposant-se al fet que es desvie l'aigua. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
13 Lletra de D. Vicente Sales a D. Luis Alfonso comunicant-li que D. José Sans està d'acord amb el fet que se li expropien 17 braces de terreny per a la séquia Nova. Vicente Sales Luis Alfonso 1882 Nules A. H. Nu. Abrir
14 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de la valoració de les terres a expropiar a D. José Sans. Adjunta lletra de D. Vicente Sales, el qual ha fet de mitjancer entre l'esmentat propietari i D. Luis Alfonso. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
15 Lletra de D. Luis Alfonso a l.alcalde de Nules informant-lo de la visita d'inspecció realitzada el 21 d'octubre per valorar els danys ocasionats a la séquia amb motiu de la tempesta del 4 de setembre. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
16 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules en la qual li demana que ajuden Manuel Ortells, barriner que es ferí a les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
17 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules anunciant-li que el dia 24 d'agost anirà a Nules i demanant-li que els sobreestants anoten la fondària dels fonaments de les obres de què estan encarregats, així com les quantitats de pedra de pedrera gastades. Al mateix temps li comunica que la setmana següent tindrà ja acabat el plànol de la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
18 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules recomanant-li que ajude Manuel Ortells, barriner accidentat a les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
19 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules aconsellant el mode de procedir pel que respecta a l'expropiació de les finques de D. Jaime Sales Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
20 Lletra de D. Luis Alfonso a D. Miguel González, comunicant-li que no consta el nom de Maria Fenollosa Recatalà a l'expedient de terres que han de ser expropiades per a la construcció de la séquia Nova; al mateix temps demana relació dels ponts a construir entre el camí de la Ratlla i el camí del Palmerar. Luis Alfonso Miguel González 1882 Nules, les Alqueries A. H. Nu. Abrir
21 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules demanant que es mire a l'expedient d'expropiació de D. Jaime Sales si aquest va nomenar perits per la valoració de les seues finques expropiades. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules. A. H. Nu. Abrir
22 Esborrany de la lletra que D. Luis Alfonso redactà perquè fos tramesa al Baró de Beniparrell, en la que l'informa de l'incident succeït entre Constantino Fenollosa, encarregat de la finca "La Regenta", i la comissió encarregada de les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Baró de Beniparrel 1882 Nules, les Alqueries A. H. Nu. Abrir
23 Lletra de D. Luis Alfonso a D. Miguel González, trameten-li una lletra per al Baró de Beniparrell; al mateix temps li diu que l'endemà acudisca una comissió als llocs on s'han de construir ponts entre el camí de la Ratlla i el del Palmerar. També li demana que li trameta una còpia de la Real Ordre de concessió de la séquia. Luis Alfonso Miguel González 1882 Nules, les Alqueries. A. H. Nu. Abrir
24 Lletra de D. Luis Alfonso al secretari de l'ajuntament de Nules, informant-lo sobre diferents qüestions referents a l'expropiació de terrenys per a la construcció de la séquia Nova. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
25 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, acompanyant els informes sobre la construcció de la casa de comportes, estat de les obres i expropiació de les finques de D. Jaime Sales; al mateix temps demana que se li done compte de la profunditat de la cimentació de les obres de fàbrica i de la quantitat de pedra de desmunt que s'ha aprofitat, per tal de descomptar-li-la al contractista de les obres. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
26 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre els problemes per a l'aprovisionament de pedra picada, al mateix temps l'informa sobre les obres que falten per acabar el tros de séquia que estan executant. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
27 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que ja té les dades que faltaven sobre les finques de D. Jaime Sales; al mateix temps li comunica també que l'endemà anirà a Nules per tal de tractar totes les qüestions pendents. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
28 Esborrany d'un informe de D. Luis Alfonso sobre un hort propietat de D. Jaime Sales, afectat per l'expropiació amb motiu de la construcció de la séquia Nova. Luis Alfonso 1882 Nules A. H. Nu. Abrir
29 Esborrany d'un informe de D. Luis Alfonso sobre un hort propietat de D. Jaime Sales, afectat per l'expropiació amb motiu de la construcció de la séquia Nova. Luis Alfonso 1882 Nules A. H. Nu. Abrir
30 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de les indagacions fetes sobre les propietats que s'han d'expropiar a D. Jaime Sales. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules. A. H. Nu. Abrir
31 Lletra de D. Luis Alfonso a l.alcalde de Nules informant-lo sobre les finques que s'han d'expropiar a D. Jaime Sales. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
32 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre dues finques que s'han d'expropiar a D. Jaime Sales; així mateix l'informa que a partir de l'1 de juliol les obres s'hi faran per administració. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
33 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de les peticions fetes per diferents propietaris per tal que se'ls donés entrada de carro; al mateix temps l'informa de l'atemptat fet contra la séquia Nova al seu pas pel camí d'Artana. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, les Alqueries. A. H. Nu. Abrir
34 Esborrany de la lletra tramesa per l'alcalde de Nules al de Vila-real comunicant-li que ha informat al director de les obres de la séquia Nova sobre l'escrit de data 9 de juny del mateix any. Alcaldia de Nules Alcadia de Vila-real 1882 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Vila-real Nules, Vila-real Conté esborrany de l'ofici tramés al director de les obres de la séquia Nova. A. H. Nu. Abrir
35 Ofici de l'alcalde de Vila-real al de Nules demanant-li que es deixen lliures les entrades a les finques obstruïdes amb motiu de la construcció de la séquia Nova. Alcaldia de Vila-real Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Vila-real, Ajuntament de Nules Vila-real, Nules. A.H. Nu. Abrir
36 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, trametent còpia de l'informe fet pel contractista de les obres de la séquia Nova sobre el furt de la pedra del sifó del barranc de Ràtils. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
37 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, comunicant-li que ha anul·lat el contracte dels manobres que havia llogat el contractista de les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
38 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li la seua opinió sobre el fet de donar ajuda a tres treballadors ferits a les obres de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
39 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, comunicant-li que el dijous vinent inspeccionarà les obres de la séquia Nova, i el divendres anirà a Nules per tal d'entrevistar-se amb l'ajuntament i junta de regants. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
40 Esborrany de la carta tramesa per l'alcalde de Nules al de Vila-real informant que ha manat al director de les obres de la séquia Nova que es deixe transitable la senda a què es referia l'ofici del 10 d'abril del mateix any; conté còpia de l'ofici tramés al director de les obres. Alcaldia de Nules Alcadia de Vila-real 1882 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Vila-real Nules, Vila-real. A. H. Nu. Abrir
41 Ofici de l'alcaldia de Vila-real adreçat a l'alcalde de Nules trametent la queixa de certs terratinents de Vila-real pels destorbs que els ocasiona la construcció de la séquia Nova de Nules. Alcaldia de Vila-real Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Vila-real, Ajuntament de Nules. Vila-real, Nules A. H. Nu. Abrir
42 Ofici del governador civil de Castelló a l'alcalde de Nules trametent la queixa de tres regants que no han pogut regar a causa de les obres de la séquia Nova. Govern Civil de Castelló Alcaldia de Nules 1882 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules Nules. A. H. Nu. Abrir
43 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules sobre la solució per al camí de la Ratlla. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
44 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre les canals de fusta que ha manat col·locar en terme de Vila-real i furt de ferramentes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real. A. H. Nu. Abrir
45 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules trametent còpia de la carta que ell mateix havia enviat al contractista de l'obra de la séquia Nova, en la qual tractava els sifons que havien de construir-se al terme de Vila-real. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real. A. H. Nu. Abrir
46 Lletra de D. Luis Alfonso al secretari de l'ajuntament de Nules demanant que li siguen lliurats els honoraris corresponents als mesos de desembre i gener a Jaime Felip, peó de camins. Luis Alfonso Secretari de l'Ajuntament de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules. A. H. Nu. Abrir
47 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que se li tramet l'acta de replanteig de la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
48 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que el 24 de gener, juntament amb el contractista i altres persones, va fer in situ el replantejament de la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
49 Informe tramés per D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules sobre l'escrit de l'alcalde de Borriana respecte a l'ocupació de camins de terme de l'esmentada població amb terres tretes de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
50 Ofici del govern civil de Castelló a l'alcalde de Nules trametent còpia de l'escrit que en data 10 del mateix mes remetia l'alcalde de Borriana; en l'esmentat escrit demanava que hom manàs a l'ajuntament de Nules que traguera les terres que s'havien tirat en camins del terme de Borriana amb motiu de la construcció de la séquia Nova. Govern Civil de Castelló Alcaldia de Nules 1882 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
51 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo de la situació de les obres de la séquia Nova; al mateix temps l'informa dels problemes sorgits amb el contractista i de l'incident provocat per un zelador de Vila-real que havia tirat aigua a la séquia quan s'estaven construint els sifons. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
52 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li diversos incidents referents a les obres de la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules. A. H. Nu. Abrir
53 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li que en data 10 de març el governador havia comunicat a l'alcalde de Borriana que avisés el de Nules del dia en què es tallaria l'aigua i el temps en què la séquia estaria en sec. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
54 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li la conveniència del fet que quan Borriana talle l'aigua per a fer reparacions a la seua séquia s'aprofite l'avinentesa per a construir la casa de comportes. Al mateix temps li tramet l'esborrany de la lletra que ha adreçat al governador sobre l'esmentat tema. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
55 Ofici del govern civil de Castelló a l'alcalde de Nules trametent trasllat de la lletra de l'alcalde de Borriana sobre el fet de tallar l'aigua de la séquia. Govern Civil de Castelló Alcaldia de Nules 1882 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana. Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
56 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, comunicant-li la necessitat de reparar el mur que separa les séquies Jussana i Sobirana, i damunt del qual s'han de construir les voltes de la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
57 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules indicant-li el lloc d'on s'ha de traure la pedra per a la casa de comportes. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
58 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules informant-lo sobre l'incident succeït en tractar d'obrir la séquia en la finca de D. Pedro Pasqual Sales. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
59 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules instant-lo per tal que resolga ràpidament la problemàtica plantejada per D. Pedro Pasqual Sales. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
60 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules opinant sobre la propietat de les taronges d'un hort expropiat a D. Pedro Pasqual Sales per a la construcció de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
61 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules donant-li la seua opinió sobre el fet de pagar les terres expropiades amb motiu de la construcció de la séquia Nova. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
62 Esborrany de la lletra de l'alcalde de Nules a D. Luis Alfonso, contestant-li a la lletra d'aquest del 15 d'octubre en la qual aconsellava la forma d'acabar les obres de la séquia Nova compreses entre el camí del Palmerar i la caseta de la Tanda. Alcaldia de Nules Luis Alfonso 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
63 Esborrany de la lletra de l'alcalde de Nules a D. Luis Alfonso comunicant-li que l'Ajuntament de Nules ha acordat que es facen les obres que aquest darrer aconsellava per a consolidar els terrenys dels caixers de la séquia Nova. Alcaldia de Nules Luis Alfonso 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
64 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules comunicant-li la conveniència d'advertir a l'alcalde de Vila-real que el camí de la Ratlla es tallarà per quatre dies amb la finalitat de construir un pont. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Vila-real Nules, Vila-real, les Alqueries A. H. Nu. Abrir
65 Lletra de D. Luis Alfonso comunicant a l'alcalde de Nules que assistirà a la reunió que l'endemà tindria la Junta de Regants. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
66 Informe de D. Luis Alfonso, director de les obres de la séquia Nova, sobre la manera com hi haurien d'acabar-se les obres de la séquia en el tros comprés entre el camí del Palmerar i la caseta de la Tanda. Luis Alfonso 1881 Nules, les Alqueries A. H. Nu. Abrir
67 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules demanant que se li pague la part que li correspon pels treballs fets des del mes de juliol. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
68 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, comunicant-li que ha donat certificació de les obres fetes als mesos d'agost i setembre, i que a ell se li ha de pagar el 4% del total de les certificacions. Luis Alfonso Alcaldia de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
69 Projecte de murs de protecció de la séquia Nova; conté croquis a escala. 1881 Nules A. H. Nu. Abrir
70 Proposta de D. José Meneu Doñate per a la subhasta de mesurament de les terres d'horta de Nules. José Meneu Doñate 1880 Nules A. H. Nu. Abrir
71 Proposta de D. Francisco Gozalbo Esquerrer per a la subhasta de mesurament de les terres d'horta de Nules. Francisco Gozalbo Esquerer 1880 Nules A. H. Nu. Abrir
72 Ofici de l'alcalde de Nules al ministre de foment, acompanyant la sol·licitud del 28 d'agost del mateix any. Alcaldia de Nules Ministeri de Foment 1880 Ajuntament de Nules, Ministeri de Fomentº Nules A. H. Nu. Abrir
73 Ofici del govern civil de Castelló a l'alcalde de Nules trametent-li còpia de l'escrit de l'alcalde de Borriana referent a les queixes de Nules sobre el fet d'haver trobat una parada i certs ulls de la séquia oberts en tanda de Nules. Governador Civil de Castelló Alcaldia de Nules 1883 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana. Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
74 Protest de Francesch Gosalbo, jurat de Nules, davant de Joan March Roselló, lloctinent de batlle de Borriana, per no haver lliurat aquesta població la tanda a Nules en el seu temps. Francesch Gosalbo Joan March Roselló, lloctinent de batlle de Borriana 1605 Batlia de Borriana Borriana, Nules A. H. Nu. Abrir
75 Reclamació del Sindicat de Regs de Vila-real sobre els perjudicis que ocasiona en terme de Vila-real la construcció de la séquia Nova. Sindicat de Regs de Vila-real 1883 Sindicat de Regs de Vila-real Vila-real, les Alqueries, Nules. A. H. Nu. Abrir
76 Esborrany de la lletra de l'alcalde de Nules a D. Francisco de Santa Cruz, comunicant-li el nomenament de D. Cirilo Amorós com a advocat de Nules en el recurs de cassació, i demanant-li recolzar els drets de Nules. Alcaldia de Nules Francisco de Santa Cruz 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
77 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules demanant si ha de remetre els testimonis de les sentències en 1a i 2a instància, amb els quals s'ha de comparéixer davant el Tribunal Suprem, a D. Cirilo Amorós o a l'alcalde. Al mateix temps sol·licita 3000 reals per a pagar l'esmentat advocat. Emilio González A 1882 Ajuntament de Nules, Tribunal Suprem Nules A. H. Nu. Abrir
78 Lletra de D. José Bartrina a l'alcalde de Nules comunicant-li la seua disposició per tal de redactar l'escrit o escrits necessaris per al recurs de cassació, així com l'interés d'estar informat de totes les actuacions al respecte. José Bartrina Alcalde de Nules 1883 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
79 Lletra de D. Emilio González, procurador, a l'alcalde de Nules demanant 2000 o 3000 reals per les despeses d'apel·lació a la sentència del jutjat de la Mar de la ciutat de València. Emilio González Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
80 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules acompanyant la sentència del 19 de desembre del mateix any, i demanant si s'ha d'apel·lar-hi. Emilio González Alcalde de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
81 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules aconsellant-li que hom escriga al procurador de la vila a Madrid perquè aquest es pose en contacte amb D. Cirilo Amorós. Emilio González Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
82 Còpia de la lletra tramesa per l'alcalde de Nules a D. Emilio González, comunicant-li el nomenament de D. Cirilo Amorós com advocat de Nules en el recurs de cassació, i l'obligació de lliurar a aquest els testimonis de les sentències de València. Alcalde de Nules Emilio González 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
83 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules, comunicant-li que la "vista" del plet s'ha fixat el dia 25 i que probablement assistirà com a advocat D. Tomás Sebastián, que ix cap a Madrid per a fer gestions amb D. Cirilo Amorós. Emilio González Alcalde de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
84 Lletra de D. Francisco Huesa, alcalde de Nules, a D. Emilio González, responent a la que li havia tramés el dia 15 del mateix mes i any. Francisco Huesa (Alcalde de Nules) Emilio González 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
85 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules comunicant-li que encara no s'ha fixat la data de celebració del plet amb Borriana; així mateix pregunta si l'advocat D. Cirilo Amorós ha d'assistir-hi i demana que se li trameta 2000 reals que ha demanat aquest advocat i 1000 com a fons. Emilio González Alcalde de Nules 1881 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
86 Esborrany d'informe sobre l'obertura d'ulls de la séquia en tanda de Nules. Ajuntament de Nules 1878 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
87 Expedient per a l'expropiació de dues finques als hereus de Jaime Sales. 1882 Nules A. H. Nu. Abrir
88 Lletra de D. Francisco de Santa Cruz a l'alcalde de Nules, comunicant-li que ha rebut la lletra del 5 de maig i donant el seu suport als interessos de Nules. Francisco de Santa Cruz Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
89 Lletra de D. Luis Alfonso, director de les obres de la séquia Nova, a l'alcalde de Nules en la qual li tramet còpia de l'escrit que ell ha remés al contractista de les mencionades obres. Luis Alfonso Alcalde de NUles 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
90 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules acompanyant còpia de la sentència de l'audiència de València de data 26 d'abril de 1882. Emilio González Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
91 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules preguntant si es deu apel·lar en 2a instància a la sentència del 26 d'abril. Emilio González Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
92 Lletra de D. José Bartrina a l'alcalde de Nules aconsellant que es presente recurs de cassació a la sentència del jutjat del Mar de la ciutat de València. José Bartrina Alcalde de NUles 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
93 Lletra de D. Emilio González a l'alcalde de Nules comunicant-li que s'ha presentat el recurs de cassació contra la sentència dictada per l'audiència. Emilio González Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
94 Còpia de la lletra de l'alcalde de Nules a D. Francisco de Santa Cruz en la qual li comunica l'acord de presentar recurs de cassació contra la sentència de l'audiència de València condemnant a Nules a pagar 4000 lliures; al mateix temps li demana que faça valdre les seues influències en la Cort en ajuda de Nules. Alcalde de Nules Francisco de Santa Cruz 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
95 Lletra de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules acompanyant el projecte alternatiu de "tageas". Luis Alfonso Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
96 Esborrany de l'ofici de l'alcalde de Nules a D. Luis Alfonso comunicant-li l'acord de la Junta de Regants perquè comencen les obres de la Casa de Comportes. Alcalde de Nules Luis Alfonso 1882 Ajuntament de Nules, Junta de Regants Nules A. H. Nu. Abrir
97 Esborrany de l'ofici tramés per l'alcalde de Nules a D. Luis Alfonso comunicant-li que l'ajuntament i Junta de Regants aproven el projecte de "tageas". Alcalde de Nules Luis Alfonso 1882 Ajuntament de Nules, Junta de Regants Nules A. H. Nu. Abrir
98 Informe de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules sobre les condicions per a la construcció de la Casa de Comportes. Luis Alfonso Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
99 Ofici del govern civil de Castelló comunicant a l'alcalde de Nules la resolució donada per la Direcció General d'Obres Públiques: desestimar l'apel·lació de l'ajuntament de Borriana contra l'autorització donada a Nules per al desviament de les séquies Jussana i Sobirana, així com per a l'ocupació provisional d'un camí, amb motiu de la construcció de la Casa de Comportes. Govern Civil de Castelló Ajuntament de Nules 1883 Govern Civil de Castelló, Direcció General d'Obres Públiques, Ajuntament de Nules i Ajuntament de Borriana Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
100 Resolució del Govern Civil de Castelló autoritzant a l'ajuntament de Nules a desviar les séquies Jussana i Sobirana, així com a ocupar provisionalment un camí, amb motiu de la construcció de la casa de comportes. Govern Civil de Castelló Ajuntament de Nules 1883 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
101 Lletra de D. Pedro Vilanova, alcalde de Vila-real, a Pasqual Olleta, assabentant-lo de l'adreça de Jaime Bonet. Al mateix temps li comunica que els ramats d'ovelles estan destrossant els caixers de la séquia de Nules, i aconsella que hom li trameta un ofici de queixa per tal de solucionar el problema. Alcalde de Vila-real, Pedro Vilanova Pasqual Olleta 1889 Ajuntament de Vila-real, Ajuntament de Nules Vila-real, Nules. A. H. Nu. Abrir
102 Ofici de l'alcalde de Nules instant a Jaime Bonet que complisca el compromís de construir un reguer i una canal. Alcalde de Nules Jaime Bonet 1889 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
103 Esborrany de l'escrit adreçat per l'ajuntament de Nules al ministre de foment demanant que es declaren d'utilitat pública les obres de la séquia Nova. Ajuntament de Nules Ministeri de Foment 1878 Ajuntament de Nules, Ministeri de Foment. Nules A. H. Nu. Abrir
104 Expedient sobre la paret construïda a la séquia del Flix per Miquel Cabedo Sales, veí de Borriana. 1880 Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
105 Lletra de D. Adolfo Bueso, director de les obres de la séquia Nova, a l'alcalde de Nules reclamant el pagament de 1300 pessetes que li són degudes pels seus treballs. Adolfo Bueso Alcalde de Nules 1902 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
106 Lletra de D. Adolfo Bueso, director de les obres de la séquia Nova, a l'alcalde de Nules reclamant el pagament de 1300 pessetes que li són degudes pels seus treballs. Adolfo Bueso Alcalde de Nules 1902 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
107 Ofici de Francisco Huesa, alcalde de Nules a l'alcalde de Vila-real perquè aquest notifique als propietaris afectats que el dia 28 es tallarà el camí de la Ratlla per tal de construir el pont de la séquia Nova. Francisco Huesa (Alcalde de Nules) Alcalde de Vila-real 1881 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Vila-real Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
108 Escrit de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules, acompanyant el projecte i plànol dels canals que han de substituir els sifons projectats per al pas de les files de Vila-real sobre la séquia Nova. Luis Alfonso Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
109 Còpia de l'ofici de l'alcalde de Nules al governador civil de la Província comunicant que ja s'ha iniciat la construcció de canals per tal de substituir els sifons per al pas de l'aigua de les files de Vila-real. Alcalde de Nules Governador Civil de Castelló 1882 Ajuntament de Nules, Governs Civil de Castelló Nules, Vila-real A. H. Nu. Abrir
110 Ofici de l'alcalde de Nules al de Borriana demanant que notifique als afectats per les expropiacions motivades per la construcció del ramal dels Alters, que es personen el dia 16 de març a l'alcaldia de Nules per a cobrar les indemnitzacions. Alcalde de Nules Alcalde de Borriana 1890 Ajuntament de Nules, Ajuntament de Borriana Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
111 Relació de propietaris del terme de Borriana que s'han d'afegir a la llista de terres a expropiar per a la construcció de la séquia Nova. 1888 Borriana A. H. Nu. Abrir
112 Còpia de l'ofici de l'alcalde de Nules al governador acompanyant la relació dels propietaris del terme de Borriana que s'han d'afegir a la llista de terres a expropiar per a la construcció de la séquia Nova. Alcalde de Nules Governador Civil de Castelló 1888 Ajuntament de Nules, Govern Civil de Castelló Nules A. H. Nu. Abrir
113 Esborrany de diversos pagaments fets per José Ripollés Lucas, dipositari dels cabals de la séquia Nova. 1896 Nules A. H. Nu. Abrir
114 Informe de D. Luis Alfonso a l'alcalde de Nules acompanyant el projecte d'un sifó per a la séquia Nova. Luis Alfonso Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules, Castelló A. H. Nu. Abrir
115 Ofici de D. José Dasca, alcalde de Nules, a D. Bautista Valentín, comunicant-li diversos acords de la "Junta Auxiliadora de Regantes" sobre els contribuents que no han pagat les quotes de la séquia Nova. José Dasca (Alcalde de Nules) Bautista Valentín 1886 Ajuntament de Nules, Junta Auxiliadora de Regantes Nules A. H. Nu. Abrir
116 Ofici de D. José Dasca, alcalde de Nules, a D. Bautista Valentín, exigint-li que presente els rebuts dels contribuents que no han pagat els repartiments de la séquia Nova. José Dasca (Alcalde de Nules) Bautista Valentín 1890 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
117 Esborrany de la relació de propietaris del terme de Borriana que s'han d'afegir a la llista de terres expropiades amb motiu de la construcció de la séquia Nova. 1888 Borriana A. H. Nu. Abrir
118 Rebut de Ramon Beltran, de Nules, per 375.25 pts. cobrades per subministraments de Nules a l'exèrcit. Ramon Beltran 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
119 Rebut d'Antonio Gozalbo, de Nules, per 506.50 pts. cobrades per subministraments o forniments a l'exèrcit. Antonio Gozalbo 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
120 Esborrany de les quantitats rebudes per Bartolomé Salvá, dipositari a Nules dels subministraments a l'exèrcit. Bartolomé Salvà 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
121 Rebut de Bartolomé Salvá, dipositari a Nules dels subministraments de l'exèrcit, de 50 pessetes lliurades per Enrique Gavara. Bartolomé Salvà Enrique Gavara 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
122 Rebut de Pasqual Moliner, de Nules, de 310.75 pts. cobrades per raó de subministraments a l'exèrcit. Pasqual Moliner 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
123 Rebut de Bartolomé Salvà, dipositari a Nules dels subministraments a l'exèrcit, de 108 pessetes lliurades per Enrique Gavara. Bartolomé Salvà Enrique Gavara 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
124 Rebut de Bartolomé Salvà, dipositari a Nules dels subministraments a l'exèrcit, de 227 pessetes lliurades per Enrique Gavara. Bartolomé Salvà Enrique Gavara 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
125 Rebut de Bartolomé Salvà, dipositari a Nules dels subministraments a l'exèrcit, de 970 pessetes lliurades per Enrique Gavara. Bartolomé Salvà Enrique Gavara 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
126 Rebut de Faustino Valentín per 30 racions de palla i altres 30 d'ordi. Faustino Valentín 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
127 Ofici de Narciso Fuentes, governador militar de Castelló, adreçat a l'alcalde de Nules tornant a reclamar còpies autoritzades dels comprovants de les despeses fetes en la reconstrucció de les muralles de Nules. Narciso Fuentes (Governado Civil de Castelló) Alcalde de Nules 1881 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
128 Ofici de Narciso Fuentes, governador militar de Castelló, adreçat a l'alcaldia de Nules, reclamant còpies autoritzades dels comprovants de les despeses fetes en la reconstrucció de les muralles de Nules. Narciso Fuentes (Governado Civil de Castelló) Alcalde de Nules 1881 Govern Civil de Castelló, Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
129 Esborrany de l'ofici tramés per l'alcalde de Nules al governador civil de Castelló demanant l'aprovació o rebuig de l'expedient dels comptes de la reconstrucció de les muralles. Alcalde de Nules Governador Civil de Castelló 1880 Ajuntament de Nules, Govern Civil de Castelló Nules A. H. Nu. Abrir
130 Esborrany de l'ofici de l'alcalde de Nules tramés al governador militar de Castelló comunicant-li que la documentació que se li reclama està a la Diputació de Castelló. Alcalde de Nules Governador per Castelló 1881 Ajuntament de Nules, Govern Civil de Castelló, Diputació Provincial de Castelló. Nules A. H. Nu. Abrir
131 Esborrany de l'ofici tramés per l'alcalde de Nules a la Diputació Provincial reclamant els comptes de la reconstrucció de les muralles de Nules. Alcalde de Nules Diputació Provincial 1881 Ajuntament de Nules, Diputació Provincial Nules A.H. Nu. Abrir
132 Ofici de Juan Llanas, enginyer d'obres públiques de Castelló, adreçat a l'alcalde de Nules perquè siga notificat a Ramon Martínez, de l'esmentada població, el cost de la inspecció d'uns solars on vol construir dues cases. Juan Llanas Alcalde de Nules 1888 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
133 Ofici de Juan Llanas, enginyer d'obres públiques de Castelló, adreçat a l'alcalde de Nules perquè siga notificat a Juan Bautista Alós, de l'esmentada població, el cost de la inspecció d'un solar on vol construir una casa. Juan Llanas Alcalde de Nules 1888 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
134 Llibreta de sequiatge ordinari de l'horta de Mascarell. 1875 Mascarell A. H. Nu. Abrir
135 Llibreta de sequiatge ordinari de l'horta de Mascarell. 1875 Mascarell A. H. Nu. Abrir
136 Llibreta de sequiatge ordinari. 1875 Nules A. H. Nu. Abrir
137 Còpia de la lletra de l'alcalde de Nules a D. Cirilo Amorós demanant-li que es faça càrrec com a advocat de la representació de Nules en el recurs de cassació. Alcalde de Nules Cirilo Amorós 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
138 Lletra de D. Francisco de Santa Cruz a l'alcalde de Nules fent-li constar la seua disposició de recolzar els interessos de Nules en el Tribunal Suprem. Francisco de Santa Cruz Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules, Tribunal Suprem Nules A. H. Nu. Abrir
139 Lletra de D. Cirilo Amorós a l'alcalde de Nules acceptant el nomenament com a advocat de Nules en el recurs de cassació. Cirilo Amorós Alcalde de Nules 1882 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
140 Llibreta de sequiatge extraordinari. 1860 Nules A. H. Nu. Abrir
141 Relació diària dels treballadors de la fortificació de Nules del 14 al 31 de juliol. 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
142 Relació diària dels treballadors de la fortificació de Nules al mes d'agost. 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
143 Relació diària dels treballadors de la fortificació de Nules al mes de setembre. 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
144 Relació diària dels treballadors de la fortificació de Nules al mes d'octubre. 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
145 Relació diària dels treballadors de la fortificació de Nules del 3 al 14 de novembre. 1874 Nules A. H. Nu. Abrir
146 Capítols fets entre la vila de Nules i els seus creditors. 1642 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
147 Elecció i nomenament d'Antoni Tolza com a síndic de Nules per al carregament d'un censal. 1614 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
148 Testimoni sobre l'enderrocament de les forques del Belcaire 1640 Nules A. H. Nu. Abrir
149 Concòrdia feta entre la vila de Nules i Vicent Martí, prevere, sobre les regalies i arrendaments de la carnisseria de la dita vila. Ajuntament de Nules Vicent Martí 1645 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
150 Lletra del Dr. Mendoza al seu nebot Joaquim Marín, demanant-li que comunique a Entraigües, argenter de la ciutat de València, que li trameta qualsevol detall sobre la corona que se li encarregà per a la Mare de Déu. Conté la resposta de Joaquim Marín, datada a la ciutat de València el dia 18 del mateix mes i any. Dr. Mendoza Joaquim Marín 1763 Nules A. H. Nu. Abrir
151 Rebut del pagament fet al frare que predicà la Quaresma a Mascarell. 1791 Mascarell A. H. Nu. Abrir
152 Lletra de l'alcalde de Nules i regidors de Nules al Dr. José Montesinos, de Vila-real, preguntant-li el preu que s'ha de pagar pel blat embargat a Jacint Tortes. Conté la resposta de l'advocat. Alcalde i Regidors de Nules Josep Montesinos 1713 Ajuntament de Nules. Nules, Vila-real. A. H. Nu. Abrir
153 Preguntes que ha de fer el síndic de Nules a l'advocat de la vila a València sobre els deutors de la vila i la negativa del Dr. Mendoza a pagar cises. Conté les respostes de l'advocat. Ajuntament de Nules Síndic de la vila de Nules a València 1700 Ajuntament de Nules Nules, València. A. H. Nu. Abrir
154 Decret de l'intendent de la Ciutat i Regne de València en el qual ordena al justícia i regidors de l'Ajuntament de Nules que respecten les exempcions que sobre "el equivalente" i altres imposicions té D. Jaime Valenciano i Ladron. Intendent de la Ciutat i Regne de València Justícia i Regidors de la Vila de Nules 1733 Intendència del Regne de València, Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
155 Preguntes de la vila a son advocat sobre el fet d'admetre per veí a Jaume Tomeu; així mateix demanen a quin preu s'ha de vendre la seda. Conté la resposta de l'advocat. Vila de Nules Síndic de la Vila de Nules 1714 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
156 Lletra de Vicent Sans, escrivà de l'Ajuntament de Nules, al Dr. Josep Montesinos, demanant consell sobre els problemes plantejats per l'"almotacen" de Nules, pel fet que certes penes les executa la vila. Conté la resposta de l'advocat. Vicent Sans Josep Montesinos 1714 Ajuntament de Nules, "almotacen"(responsable de pesos i mesures) Nules A. H. Nu. Abrir
157 Lletra de Feliciano Macià Gilabert a l'alcalde i regidors de la Vila de Nules aconsellant sobre la lleuda que vol rebre el marqués de Nules. Felicioano Macià Gilabert Alcalde i Regidors de Nules 1712 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
158 Lletra de Feliciano Macià Gilabert a l'alcalde i regidors de la vila de Nules, donant-los el seu parer sobre diferents qüestions que aquests li havien plantejat. Felicioano Macià Gilabert Alcalde i Regidors de Nules 1714 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
159 Lletra de Feliciano Macià Gilabert a l'alcalde i regidors de la vila de Nules donant-los el seu parer sobre l'obligació de pagar bagatges (impost o preu de transport). Felicioano Macià Gilabert Alcalde i Regidors de Nules 1712 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
160 Lletra de l'alcalde i regidors de Nules al Dr. Montesinos, advocat de la vila, sobre el fet de donar llicència als jocs prohibits.Conté la resposta. Alcalde i Regidors de Nules Dr. Montesinos 1712 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
161 Lletra de l'alcalde i regidors de Nules al Dr. Montesinos, advocat de la vila, sobre el fet de donar llicència als jocs prohibits.Conté la resposta. Alcalde i Regidors de Nules Dr. Montesinos 1712 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
162 Lletra del Dr. Montesinos, advocat de la vila, adreçada a Vicent Sans, escrivà de l'Ajuntament de Nules, comunicant l'obligació dels cirurgians de manifestar els ferits. Dr. Montesinos Vicent Sans 1714 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
163 Lletra de l'alcalde i regidors de Nules al Dr. Montesinos, sobre el mode de vendre a la fira. Conté la resposta. Alcalde i Regidors de Nules Dr. Montesinos 1714 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
164 Lletra de Rafael Lereu a Josep Mendoza, comunicant que ha donat en nom de Nules 630 lliures al governador de Morella; i demanant que hom li les pague. Rafael Lereu Josep Mendonza 1716 Nules, Morella. A. H. Nu. Abrir
165 Preguntes de la vila al seu advocat sobre diverses qüestions. 1716 Nules A. H. Nu. Abrir
166 Petició de l'alcalde i regidors de Nules amb motiu del carregament d'un deu per cent sobre les terres, cases i altres béns dels habitants de la dita població. Alcalde i Regidors de Nules 1716 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
167 Lletra del Dr. Josep Montesinos a l'alcalde i regidors de Nules, donant el seu parer sobre certs dubtes respecte dels pagaments de peites endarrerides; així mateix hi parla del càstig que cal imposar als qui tanquen sedenys i camins privats. Dr. Josep Montesinos Alcalde i Regidors de Nules 1715 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
168 Preguntes de la vila de Nules als seus advocats sobre certes innovacions que pretén la vila de Mascarell referents als comptes de la séquia. 1700 Nules, Mascarell A. H. Nu. Abrir
169 Trasllat del testament de Francisca Gosalbo, viuda de Pere Just, fet el 3 d'agost del 1672. 1703 A. H. Nu. Abrir
170 Àpoca de 450 lliures, 5 sous, pagades per la vila de Nules a D. Pedro Ruis de Corella per raó de censals. 1661 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
171 Preguntes fetes pel consell de la vila de Nules als seus advocats sobre la reconeixença de dos censals que feren les aljames de Mascarell i La Vilavella en favor de la vila de Nules. Consell de la Vila de Nules Advocats de la Vila de Nules 1500 Consell de la Vila de Nules, Aljama de Mascarell, Aljama de la Vilavella Nules, Mascarell, Vilavella Abrir
172 Demanda per tal que les Corts restituïsquen a la Corona l'exercici de la jurisdicció suprema, mer i mixt imperi del castell i terme de la vila i honor de Nules. 1500 Vila, honor, castell i terme de Nules, Corts, Corona Nules A. H. Nu. Abrir
173 Lletra de D. Vicent Vázquez dirigida a l'alcalde i regidors de la vila de Nules aconsellant sobre el plet dels censals del clergat de Sant Mateu. Vicent Vázquez Alcalde i Regidors de la Vila de Nules 1715 Consell de la Vila de Nules Nules, Sant Mateu A. H. Nu. Abrir
174 Petició de Pasqual Monfort, per tal que hi compareguen Vicent Vinaixa i Bartomeua Gozalbo i testimonien sobre el furt. Pasqual Monfort 1784 A. H. Nu. Abrir
175 Parer de l'advocat de la vila sobre l'ordre que han de tenir el consell de la vila, el marqués i el patró del convent en els actes que se celebren al convent de carmelitans descalços. 1717 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. NU. Abrir
176 Ferma de dret posada pel consell de la vila de Nules sobre la possessió de l'ermita de Sant Bartomeu de la Vilavella. 1616 Consell de la Vila de Nules Nules, Vilavella A. H. Nu. Abrir
177 Procés contra Vicent Esteve i altres veïns de Nules per no voler pagar l'almoina de Mateu Sebastià. Consell de la Vila de Nules Vicent Esteve 1625 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
178 Esborrany de la resta de la majordomia de Vicent Almela. 1700 A. H. Nu. Abrir
179 Petició de Manuel Soler, arrendador dels drets dominicals del marquesat de Nules, perquè es deixe sense efecte l'equivalent que li reclama l'Ajuntament de Nules. Manuel SOles Marqués // Ajuntament de Nules 1742 Marquesat i Ajuntament de Nule Nules A. H. Nu. Abrir
180 Lletra del Dr. Vicent Font a l'Ajuntament de Nules sobre la concòrdia amb els creditors de la vila. Vicent Font Ajuntament de Nules 1731 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
181 Capítols de protest posats pel clergat de Nules per l'arrendament del piló de la carn, tenda, fleca i taverna de la dita població. Clergat de Nules 1626 Nules A. H. Nu. Abrir
182 Còpia del testament d'Ursola Sentacana. Ursola Sentacana 1630 A. H. Nu. Abrir
183 Notes sobre diferents deutes de la vila de Nules per raó del censal del comte de Cocentaina. 1676 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
184 Esborrany de la lletra adreçada per la vila de Nules a les viles reals demanant que els síndics que les representaran recolzen la incorporació de Nules a la Corona. Vila de Nules Viles reials del Regne de València 1640 Corona Nules A. H. Nu. Abrir
185 Obligació de la vila de Nules sobre el censal de D. Pedro Roís de Corella. 1693 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
186 Capítols d'arrendament de la fleca de la vila de Nules. 1623 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
187 Capítols d'arrendament del redelme de la vila de Nules. 1598 Nules A. H. Nu. Abrir
188 Capítols d'arrendament de la taverna de la vila de Nules. 1550 Nules A. H. Nu. Abrir
189 Segon llibre de la peita endarrerida de les heretats dels moros expulsats. 1624 Nules A. H. Nu. Abrir
190 Dipòsit de 400 lliures fet pel síndic de la vila de Nules a la taula de canvis de la ciutat de València per raó del censal de D. Pedro Roís de Corella. Síndic de la Vila de Nules Taula de canvis de la Ciutat de València 1658 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
191 Comptes del sagristà major de la vila de Nules. 1714 Nules A. H. Nu. Abrir
192 Àpoques de rebuda pel salari dels tres elets dels creditors per raó de censals deguts per la vila de Nules. Vila de Nules 1726 Nules A. H. Nu. Abrir
193 Esborrany del compromís fet entre les viles de la baronia de Nules per a pagar a Josep Aznar i Llorenç Vila-real, advocat i síndic, respectivament, en el procés del comte d'Oliva. Viles de la Baronia de Nules Josep Aznar, Llorenç Vila-real 1600 Baronia de Nules Viles de la Baronia de Nules: Moncofa, Vilavella, Mascarell i Nules. A. H. Nu. Abrir
194 Petició de Vicent Girona, metge de la vila, perquè l'Ajuntament resolga renovar o no el seu contracte. Vicent Girona Ajuntament de Nules 1700 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
195 Protest del justícia de la vila de Nules al portaveu del general governador del marquesat sobre el lliurament de dos presos sota la pena de 2000 lliures. Justícia de la Vila de Nules Portaveu del General Governados del Marquesat 1703 Justícia de la Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
196 Joan Gomis, llaurador de la vila de Nules, demana al consell que se li descarreguen les 10 lliures de peita que li havien estat assignades per la venda de porcs. Joan Gomis Consell de la Vila de Nules 1600 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
197 Francesc Vicent, col·lector del forment de la botiga de llavor, demana al consell de Nules que se li rebaixe la quantitat de forment que li reclamen. Francesc Vicent Consell de la Vila de Nules 1600 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
198 Reclamació de 60 lliures feta per mossén Vicent Pallarés a Melciora Estala. Mossén Vicent Pallarés Melciora Estala 1730 A. H. Nu. Abrir
199 Esborrany per a l'elecció de jurats i mostassaf de la vila de Nules. Consell de la Vila de Nules 1635 Nules A. H. Nu. Abrir
200 Consell de l'advocat de la vila sobre la manera de nomenar els càrrecs de l'Ajuntament i davant de qui han de juramentar-se. Advocat de la Vila de Nules Ajuntament de Nules 1749 Ajuntament de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
201 Capítols proposats pel marqués de Nules al consell de la vila sobre diverses matèries. Marqués de Nules Consell de la Vila de Nules 1697 Marquesat i Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
202 Petició d'Antoni Bonell al portaveu del general governador de València perquè siga confiscada una heretat que, en terme de Mascarell, posseeix Joan Nogueres, el qual li deu una certa quantitat. Antoni Bonell Portaveu del General Governador de València 1580 Regne de València Mascarell A. H. Nu. Abrir
203 Àpoca de Josep Rocafull com que ha rebut 25 lliures per treballs fets a la vila de Nules. Josep Rocafull Consell de la Vila de Nules 1658 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
204 Capítols d'arrendament del pes i trascoladora de la vila de Nules. 1625 Nules A. H. Nu. Abrir
205 Capítols d'arrendament del fem del bestiar de la carnisseria de la vila de Nules. 1633 Nules A. H. Nu. Abrir
206 Esborrany de l'acta d'amollonament de la divisió dels termes de la Vall, Moncofa, Artana, l'Alfondeguilla i Nules. Té una nota sobre els escuts de ca la Vila i dels portals de Vila-real i València. 1736 La Vall d'Uixò, Moncofa, Artana, Alfondeguilla i Nules A. H. Nu. Abrir
207 Pagaments fets pel síndic de la vila de Mascarell. 1697 Mascarell A. H. Nu. Abrir
208 Concòrdia feta entre el marqués i rector de la vila de Nules sobre les 10 capellanies que el primer té fundades a la parroquial de l'esmentada població. Marqués de Nules Rector de la parròquia de Nules 1680 Nules A. H. Nu. Abrir
209 Procés dels jurats i síndic de la vila de Nules contra Miquel Joan Ferrer, col·lector, perquè siguen pagades 10 capellanies al clergat de la parroquial de l'esmentada vila. Jurats i Síndic de la Vila de Nules Miquel Joan Ferrer 1611 Capellanies Nules A. H. Nu. Abrir
210 Manament de l'oficial de l'estació d'Almassora perquè la vila de Nules pague la capellania de mossén Vicent Martí, i raons posades contra l'esmentat manament pel justícia i jurats d'aquesta població. Oficial de l'estació d'Almassora Consell de la Vila de Nules 1636 Nules, Almassora A. H. Nu. Abrir
211 Divisió de les partides del terme de la vila de Nules. 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
212 Còpia de la concòrdia firmada entre els capellans i el consell de la vila de Nules sobre rosecs de censals i pensions. Capellans de Nules Consell de la Vila de Nules 1634 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
213 Concòrdia firmada entre els capellans i el consell de la vila de Nules sobre rosecs de censals i pensions. 1634 Capellanies i Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
214 Memorial d'agravis posats per la vila de Nules contra el batle de Borriana com a administrador de la séquia. Vila de Nules Vila de Borriana 1500 Nules, Borriana A. H. Nu. Abrir
215 Procés de la vila de Mascarell contra D. Carles Jover. Vila de Mascarell Carles Jover 1687 Mascarell A. H. Nu. Abrir
216 Manament del justícia real de Nules per tal que Joan Ballester, veí de Mascarell, pague el deute d'uns bous que comprà a Francesc Natjar, veí de la mateixa població. Justícia real de la Vila de Nules Joan Ballester 1586 Justícia real, Vila de Nules Nules, Mascarell A. H. Nu. Abrir
217 Elisabet Ruiz de Corella i Pere Ruiz de Corella donen i cedeixen a la priora del monestir de Peu de la Creu de la ciutat de València 139 lliures reials de València, de les 222 lliures que havien de rebre del justícia i jurats de la vila de Nules. Elisabet Ruiz de Corella i Pere Ruiz de Corella Priora del Monestir de Peu de la Creu de València 1678 Justícia i Jurats de la Vila de Nules Nules, València A. H. Nu. Abrir
218 Cristòfol de Centelles, senyor de la baronia de Nules, concedeix permís al justícia de Nules per tal que faça donació als jurats de la dita vila de 200 lliures per a redimir censals.ls. Cristòfol de Centelles, senyor de la Baronia de Nules Justícia de Nules 1591 Baronia i Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
219 Quitament de 1000 lliures sobre un censal de 6000 que la vila de Nules deu a D. Pedro Ruiz de Corella. Vila de Nules Pedro Ruiz de Corella 1597 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
220 Resolució del justícia real de Nules sobre el deute que Geroni Anglés diu que té amb ell Joan del Castillo. Justícia real de la Vila de Nules Geroni Anglés, Joan del Castillo 1586 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
221 Aprovació del lluïsme de la llenca (franja estreta de terra) feta per Adrian López i Antoni Sebastià, rebuda per Josep Agorreta. Adrián López, Antoni Sebastià Josep Agorreta 1590 A. H. Nu. Abrir
222 Arrendament del redelme de la vila de Nules. Conté els capítols d'arrendament. Consell de la Vila de Nules 1599 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
223 Francesc de Mora, lloctinent del governador general de la casa i estats d'Oliva a la baronia de Nules, absol al justícia, un jurat i un altre veí de la Vilavella. Francesc de Mora Baronia de Nules 1500 Baronia de Nules Nules, Vilavella A. H. Nu. Abrir
224 Nota sobre documentació referent a Nules existent a la reial audiència de la ciutat de València. Reial Audiència de València 1500 Reial Audiència de València Nules A. H. Nu. Abrir
225 Consultes que deu fer el síndic de Nules a l'advocat de la vila de València. Sínc de la Vila de Nules Advocat de la Vila de València 1715 Nules,València A. H. Nu. Abrir
226 Àpoca de rebuda de 908 lliures donades per la vila de Nules a Joan Bautista Symian per a pagar als creditors de la vila. Vila de Nules Joan Bautista Symian 1744 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
227 Esborrany acta del Consell celebrat el 24 d'agost de 1613. Consell de la Vila de Nules 1613 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
228 Còpia de l'establiment de 18 fanecades de terra de secà, en la partida del Solaig, fet pels regidors de la vila de Nules a favor de Joan Pla, llaurador d'Artana, el 28 de maig de 1710. Consell de la Vila de Nules Joan Pla 1783 Consell de la Vila de Nules Nules, Artana A. H. Nu. Abrir
229 Esborrany 1800 A. H. Nu. Abrir
230 Lletra dels peiters de la vila de Nules a la Vall d'Uixó adreçada als jurats de Nules.Era al full 169 revers del capatró de l'any 1527. Peiters de la Vila de Nules a la Vall d'Uixó Jurats de la vila de Nules 1527 Consell de la Vila de Nules Nules, Vall d'Uixó A. H. Nu. Abrir
231 Joaquim Carroz de Centelles, marqués de Nules, concedeix permís per a congregar-se el consell general de la vila de Nules amb la finalitat d'escollir dotze persones que, juntament amb el consell particular de l'esmentada vila, cercaran el mode i la manera d'afrontar el problema dels censals. Joaquim Carroz de Centelles, marqués de Nules Consell General de la Vila de Nules 1639 Consell General de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
232 Sentència que confirma la nul·litat de certs actes fets per les viles de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella, per no haver-hi comptat amb l'autorització del senyor. 1627 Nules, Mascarell, Moncofa, Vilavella A. H. Nu. Abrir
233 Subhasta per a l'arrendament d'una heretat propietat de la vila. Vila de Nules 1835 Nules A. H. Nu. Abrir
234 Manament de D. Manuel Gómez de los Cobos i Luna, virrei de València, al justícia i jurats de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella perquè no donen la possessió del marquesat sense precedir abans la provisió del real consell. Manuel Gómez de los Cobos i Luna Justícia i Jurats de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella 1600 Nules, Mascarell, Moncofa, la Vialvella A. H. NU. Abrir
235 Memorial del justícia i jurats de la vila de Nules contra alguns veïns de la dita població que tenint casa a Mascarell no volen pagar taxes. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Alguns veïns de Nules 1500 Nules, Mascarell A. H. Nu. Abrir
236 Àpoca de rebuda de 25 lliures atorgades per la vila de Nules a Jacint Miranda, curador dels fills de Joan Baptista Miranda. Jacint Miranda 1629 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
237 Manament de D. Luis Antonio de Mergalina i Mota, superintendent general dels regnes de València i Múrcia per tal que Borriana, Mascarell i Nules lliuren els tres soldats que els han tocat de lleva. D. Luis Antonio de Mergalina i Mota Viles de Borriana, Mascarell i Nules 1720 Superintendència General dels Regnes de València i Murcia. Borriana, Mascarell i Nules A. H. Nu. Abrir
238 Nomenament fet pel clergat de la parroquia de Morella perquè un síndic els represente en l'acte de concòrdia entre la vila de Nules i els creditors censalistes. Clergat de la Parròquia de Morella Vila de Nules 1642 Morella, Nules A. H. Nu. Abrir
239 Nota on es ressenyen les afrontacions de dues finques situades en terme de Nules. 1700 Nules A. H. Nu. Abrir
240 Mode de fer el repartiment entre Nules i Mascarell de les despeses de neteja de la séquia. 1700 Nules, Mascarell Abrir
241 Còpia del ban del governador i capità general de València sobre prohibició d'armes. 1716 Capitania General de València A. H. Nu. Abrir
242 Testimonis sobre l'arrendament de la carnisseria, tenda, fleca i altres /Incomplet, correspon al procés de les cises i taxes als capellans/. 1626 Nules A. H. Nu. Abrir
243 Còpia del procés contra la vila de Nules per raó de deute de censals a mossén Miquel Geroni Paumer. Miquel Geroni Paumer Vila de Nules 1628 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
244 Còpia de la confirmació de la concessió de la jurisdicció suprema, mer i mixt imperi de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella feta a D. Cristòfol de Centelles en data 29 de gener de 1614. D. Cristòfol de Centelles 1642 Nules, Moncofa, Mascarell, la Vilavella A. H. Nu. Abrir
245 Donació del patronat de la capella de Sant Dimes, de la parroquial de Nules, feta pels jurats de la dita població a mossén Joan Baptista Oliver. Jurats de la Vila de Nules Mossén Joan Baptista Oliver 1670 Patronat de la Capella de Sant Dimes Nules A. H. Nu. Abrir
246 Còpia de l'àpoca de rebuda de 25 lliures, pensió de censals, donades per la vila de Nules a Francisco Alfonso. Francisco Alfonso Vila de Nules 1740 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
247 Petició de la vila de Nules a Sa Majestat perquè sia manat al procurador patrimonial que pose demanda sobre la jurisdicció de la vila. Vila de Nules Sa Majestat 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
248 Capítols de protest dels síndics de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella per la possessió que de les dites poblacions se'ls hi mana que donen a D. Cristòfol de Centelles. Síndics de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella D. Cristòfol de Centelles 1500 Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
249 Vicent Leonart, prevere, reclama a la vila de Nules certa quantitat a ell deguda per raó de pensió de censals. Vicent Leonart Vila de Nules 1653 Nules A. H. Nu. Abrir
250 Correspon al llibre d'actes de resolucions conciliars. 1782 Nules A. H. Nu. Abrir
251 Relació del cost de les obres fetes a les escoles de la vila. 1739 Nules A. H. Nu. Abrir
252 Lletra dels jurats de Borriana als jurats de Nules reclamant el dret de reg d'un alter de Carabona. Jurats de la Vila de Borriana Jurats de la Vila de Nules 1701 Borriana, Nules A. H. Nu. Abrir
253 Protest del síndic de la vila de Nules contra la pretensió del procurador general del marquesat que les lletres adreçades al justícia i regidors de la vila s'hagen d'obrir davant de sa presència. Síndic de la Vila de Nules Procurador general del Marquesat de Nules 1751 Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
254 Àpoca de rebuda de 26 lliures, 11 sous i 10 dinars, atorgats per la vila de Nules a Agustí Mora, prevere, per les festivitats de la vila celebrades a l'església. Agustí Mora Vila de Nules 1740 Nules A. H. Nu. Abrir
255 Àpoca de rebuda de 20 lliures donades per la vila de Mascarell a mossén Palacios. Mossén Palacios Vila de Mascarell 1718 Mascarell A. H. Nu. Abrir
256 Manament dels regidors de la vila de Nules a Baptista Nebot, majordom de propis, perquè pague a Miquel Salvador 100 lliures a compte de la cera que s'ha donat a la vila. Regidors de la Vila de Nules Baptista Nebot, majordom de propis 1736 Nules A. H. Nu. Abrir
257 Àpoca de rebuda de 26 lliures, 11 sous i 10 diners atorgats per la vila de Nules a Agustí Mora, prevere, per les festivitats celebrades a l'església. Agustí Mora Vila de Nules 1739 Nules A. H. Nu. Abrir
258 Àpoca de rebuda de 25 lliures que han estat donades per la vila de Nules a l'administració dels censals de Pedro Febrer. Pedro Febrer Vila de Nules 1724 Nules A. H. Nu. Abrir
259 Lletra de Vicent Vázquez, assessor de la vila, adreçada al justícia i jurats de Nules sobre el mode de nomenar els oficials per part del marqués de Nules. Vicent Vázquez Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1708 Nules A. H. Nu. Abrir
260 Relació de deutes de la vila de Nules per pensions de censals. 1662 Nules A. H. Nu. Abrir
261 Trasllat de la real sentència, donada el 10 de novembre del 1584, per la qual la potestat de donar llicència per a posar taxes i altres imposicions en la dita vila corresponen al batlle general del regne. Reial Cancilleria 1587 Batllia General del Regne Nules A. H. Nu. Abrir
262 Còpia de l'escriptura de quitament de censal fet per la vila de Nules a favor de Domingo Font el 10 d'agost de 1734. Vila de Nules Domingo Font 1740 Nules A. H. Nu. Abrir
263 El marqués de Castelrodrigo, virrei de València, demana que es contribuïsca en la formació del terç per a l'exèrcit de Catalunya. Marqués de Castelrodrigo, virrei de València 1691 A. H. Nu. Abrir
264 Còpia autèntica de l'escriptura de quitament de censal fet per la vila de Nules a favor de Vicent Feliu i Sanchis, feta el 17 de setembre de 1732. 1740 Nules A. H. Nu. Abrir
265 Establiments de la vila de Nules, cap. V-VIII. /incomplet/ 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
266 Establiments de la vila de Nules, cap. V-VIII. /incomplet/ 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
267 Parer de l'assessor de la vila sobre el dret de l'onzé, i del plet que es porta en la reial audiència sobre la incorporació de Nules a la jurisdicció reial. Assessor de la Vila de Nules Vila de Nules 1768 Reial Audiència de València Nules A. H. Nu. Abrir
268 Còpia de la sentència del consell d'Aragó contra el marqués de Quirra i a favor dels veïns d'Ollastre. Consell d'Aragó Marqués de Quirra, veïns d'Ollastre 1608 Consell d'Aragó Ollastre A. H. Nu. Abrir
269 Petició de Josep de Rocafull, síndic de la vila de Nules, per tal que es traguen de la dita població els agutzils i vergueta que executen penyores per als creditors de la vila. Josep de Rocafull Consell de la Vila de Nules 1600 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
270 Lletra de Llorenç Vila-real, assessor de la vila, aconsellant als jurats de Nules que posen demanda sobre la jurisdicció de la vila. Llorenç Vila-real Jurats de la Vila de Nules 1626 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
271 Acta del consell general de la vila de Nules per a carregament de 1800 lliures censals per tal de proveir la vila de grans i carn. Nota: /incomplet/ la llicència per a la celebració del dit consell general fou donada el desembre de 1659. Consell General de la Vila de Nules 1600 Consell General de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
272 Petició del síndic de la vila de Nules perquè es confirme la incorporació de Nules a la Corona. Síndic de la Vila de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
273 Lletra del virrei de València citant, sota pena de 200 lliures, al justícia i jurats de Nules per a tractar sobre el plet del marqués de Quirra. Virrei de València Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1610 Nules A. H. Nu. Abrir
274 Lletra del marqués de Castelrodrigo, virrei de València, als justícies i jurats de Nules, la Vilavella i Mascarell demanant que contribuïsquen a la lleva de 500 soldats per a Catalunya. Marqués de Castelrodrigo, virrei de València Justícia i Jurats de Nules, la Vilavella i Mascarell 1691 Nules, la Vilavella, Mascarell A. H. Nu. Abrir
275 Còpia de l'acta del consell general de Nules concedint una cafissada més de reg al convent de carmelitans descalços de la vila, així com el fet de tancar l'hort al costat del Camí Real. Consell General de la Vila de Nules Convent de Carmelitans Descalços del la Vila de Nules 1685 Nules A. H. Nu. Abrir
276 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals pagades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de Vilanova de la ciutat de València. Consell de la Vila de Nules Col·legi de Sant Tomàs 1756 Consell de la Vila de Nules Nules, València. A. H. Nu. Abrir
277 Còpia de la concessió de poder a mossén Vicent Barberà, beneficiat de Sant Tomàs de València, a fi que cobre totes les quantitats degudes per la vila de Nules a la viuda i fills de Jerònim Mas per raó de censals. Vila de Nules Mossén Vicent Barberà 1736 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
278 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Consell de la Vila de Nules 1756 Col·legi de Sant Tomàs de València, Consell de la Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
279 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Consell de la Vila de Nules 1758 Col·legi de Sant Tomàs de Valècnia, Consell de la Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
280 Còpia de l'àpoca de rebuda de 125 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Consell de la Vila de Nules 1765 Col·legi de Sant Tomàs de València, Consell de la Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
281 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1761 Col·legi de Sant Tomàs de València Nules, València A. H. Nu. Abrir
282 Àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1762 Col·legi de Sant Tomàs de València Nules A. H. Nu. Abrir
283 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1762 Col·legi de Sant Tomàs de València Nules A. H. Nu. Abrir
284 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals que han estat donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1764 Col·legi de Sant Tomàs de València Nules A. H. Nu. Abrir
285 Còpia de l'àpoca de rebuda de 18 lliures censals i 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a l'administració de D. Joan Àngel Bononat. Administració de D. Joan Àngel Bononat Vila de Nules 1758 Nules A. H. Nu. Abrir
286 Testimonis sobre les cartes de pagament atorgades per Jacint Tortes de Ursino a la vila de Nules per raó de censals. Jacint Tortes de Ursinos Vila de Nules 1736 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
287 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals atorgades per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1737 Cartoixa de la Vall de Crist, Vila de Nules Nules, Altura A. H. Nu. Abrir
288 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, atorgats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1735 Cartoixa de la Vall de Crist. Vila de Nules Nules, Altura A. H. Nu. Abrir
289 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1736 Cartoixa de la Vall de Crist, Vila de Nules Nules, Altura A. H. Nu. Abrir
290 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1734 Cartoixa de la Vall de Crist Altura, Nules A. H. Nu. Abrir
291 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1739 Cartoixa de la Vall de Crist. Vila de Nules Nules, Altura A. H. Nu. Abrir
292 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1738 Cartoixa de la Vall de Crist, Vila de Nules Nules, Altura A. H. Nu. Abrir
293 Còpia de l'àpoca de rebuda de 12 lliures censals, 10 sous censals, pagats per la vila de Nules a la Cartoixa de Vall de Crist. Cartoixa de la Vall de Crist Vila de Nules 1740 Cartoixa de la Vall de Crist, Vila de Nules Nules, Altura. A. H. Nu. Abrir
294 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals pagades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1757 Col·legi de Sant Tomàs de València, Vila de Nules. Nules, València A. H. Nu. Abrir
295 Còpia de l'àpoca de rebuda de 150 lliures censals donades per la vila de Nules al col·legi de Sant Tomàs de la ciutat de València. Col·legi de Sant Tomàs de València Vila de Nules 1759 Col·legi de Sant Tomàs de València, València. Nules, València. A. H. Nu. Abrir
296 Decret de l'Audiència de València sobre el mode d'avaluar els danys ocasionats pels ramats en terme de Nules. Audiència de València 1795 Audiència de València Nules, València. A. H. Nu. Abrir
297 Breu de Climent XII "Venerabilis Fratribus Archiepiscopis et Episcopis Hispaniarum" del 14 de novembre del 1737. Climent XII 1740 A. H. Nu. Abrir
298 Breu de Climent XII "Ad perpetuam rei memoriam", de 14 de novembre del 1737. Climent XII 1740 A. H. Nu. Abrir
299 Edicte de D. Joan Baptista Barni, arquebisbe d'Edesa i nunci de Sa Santedat als regnes d'Espanya, sobre donacions, alienacions i contractes a eclesiàstics. D. Joan Baptista Barni, aquebisbe d'Edesa i nunci de Sa Santedat als Regnes d'Espanya 1741 A. H. Nu. Abrir
300 Real provisió manant complir les breves: "Pro singulari fide", "Alias Nos", "Quanto cum Pontificiae Providentiae", i "Quantum intersit". Cancilleria Reial 1741 A. H. Nu. Abrir
301 Manament de D. José de Fonsdeviela, intendent general del regne de València, per tal que es complisca el concordat amb la Santa Seu. Intendència General del Regne de València 1741 A. H. Nu. Abrir
302 Lletra dels assessors de la vila de Nules al justícia i jurats de l'esmentada població aconsellant-los que trameten un representant a la Cort, per tal d'interessar-se en la concessió de la jurisdicció suprema al marqués de Nules. Assessor de la Vila de Nules Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1614 Nules A. H. Nu. Abrir
303 Lletra del justícia i jurats de Moncofa als de la vila de Nules demanant parer sobre la jurisdicció que s'ha donat al marqués de Nules. Justícia i Jurats de la Vila de Moncofa Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1614 Moncofa, Nules A. H. Nu. Abrir
304 Lletra de D. Tomàs Leonart comunicant a l'alcalde i regidors de Nules que per a fer la concòrdia amb els creditors s'han de comprometre 40 persones de Nules a pagar les taxes. Tomàs Leonart Alcalde i Regidors de la Vila de Nules 1731 Conselll de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
305 Manament d'Agustí Navarro, alcalde de Nules, per a donar compliment a la R.O. de recollir la moneda falsa i de "vellón". Agustí Navarro 1766 Nules A. H. Nu. Abrir
306 Lletra de Laureano Giner de Boix, assessor de la vila, sobre els plets jurisdiccionals que aquesta té amb el marqués. Laureano Giner de Boix 1742 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
307 Memorial de la vila de Nules demanant a Sa Majestat la incorporació de l'esmentada població a la jurisdicció reial. Vila de Nules Sa Majestat Felip III 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
308 Convocatòria als creditors censalistes de la vila de Nules, per tal de pactar concòrdia. /Imprés/ Consell de la Vila de Nules Creditors censalistes de la Vila de Nules 1700 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
309 Còpia de l'àpoca de rebuda de 110 lliures censals concedides per la vila de Nules a l'apoderat del capítol i canonges de la Seu de València. Apoderat del Capítol i Canonges de la Seu de València Vila de Nules 1739 Seu de València, Consell de la Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
310 Còpia de la real orde sobre el mode de recollir els desertors i donar llicències als soldats. Consell de la Vila de Nules 1721 Nules A. H. Nu. Abrir
311 Lletra de Llorenç Vila-real, assessor de la vila, als jurats de Nules donant el seu parer respecte a la possessió de la marquesa. Llorenç Vila-real Jurats de la Vila de Nules 1611 Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
312 Còpia de l'escriptura del quitament de censal fet per la vila de Nules a favor de D. Vicent Feliu de Mingalbo el 19 de setembre del 1733. Vila de Nules Vicent Feliu de Mingalbo 1740 Nules A. H. Nu. Abrir
313 Manament de la Real Audiència a D. Francisco Mas, recaptador de la renda real del tabac, perquè testimonie sobre el tabac lliurat a la vila de Nules. Reial Audiència D. Francisco Mas 1716 Reial Audiència, Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
314 Certificació de donacions censals fetes per la vila de Nules a favor de D. José Llorenç i Ballés. Consell de la Vila de Nules D. José Llorenç i Ballés 1739 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Incomplet Abrir
315 Expedient d'expropiació de dues finques de terra marjal propietat de José Anedón, per deute a José Traver i Lucas. 1757 Nules A. H. Nu. Abrir
316 Relació de deutes de la vila de Nules als creditors censalistes. 1700 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
317 Pagament de 20 lliures als depositaris de la recaptació de censals. 1737 A. H. Nu. Abrir
318 Certificació de D. Jaime Antonio Borrás Arnal, general d'artilleria, sobre l'ajuda prestada per la vila de Nules a l'exèrcit de Felip V. D. Jaime Antonio Borrás Arnal Vila de Nules 1705 Nules A. H. Nu. /Segell de placa/ Abrir
319 Certificació de D. Juan Yvañes, coronel d'infanteria i governador de la ciutat de Sogorb, sobre l'ajuda prestada per la vila de Nules a l'exèrcit de Felip V. D. Juan Yvañes Vila de Nules 1711 Nules, Sogorb. A. H. Nu. Abrir
320 Relació de deutes dels particulars i terratinents de la vila de Nules per raó de censals. 1715 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
321 Lletra de l'Ajuntament de la vila de Nules als seus assessors demanant informe sobre la potestat del marqués per a nomenar els càrrecs de l'Ajuntament. Ajuntament de Nules Assessors de l'Ajuntament de Nules 1761 Vila de Nules Nules A. H. Nu. so Conté les respostes dels assessors. Abrir
322 Protest presentat pels síndics de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella, sobre el manament reial de donar la possessió "gubernatorio nomine" al marqués de Nules. Síndics de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella Marqués de Nules 1600 Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
323 Manament del virrei de València perquè la vila de Nules complisca el manament reial de donar 400 lliures a Gaspar de Centelles. Virrei de València Vila de Nules 1680 Nules A. H. Nu. Abrir
324 Manament del capità general del Regne de València a l'alcalde Major de Nules perquè no dificulte l'exercici de la jurisdicció a l'alcalde ordinari de l'esmentada població, amb motiu de l'enderrocament de les obres que el darrer havia manat fer a les presons de la vila. Capità General del Regne de València Alcalde Major de Nules 1744 Nules A. H. Nu. /Segell de placa molt deteriorat./ Abrir
325 Petició de Bernat Vicent Llop, síndic i procurador del clergat de Nules, sobre la imposició de cises als capellans. Bernat Vicent Llop, síndic i procurador del clergata de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
326 Petició de Lluís Esteve, escrivà, al Procurador general de la vila i honor de Nules perquè s'hi traga una còpia de la concòrdia del 1662. Lluís Esteve Procurador General de la Vila i Honor de Nules 1726 Vila i Honor de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
327 Lletra del príncep de Campoflorido a l'alcalde de la vila de Nules sobre l'incident dels tres transeünts que aquest darrer va retindre. Príncep de Campoflorido Alcalde de la Vila de Nules 1725 Nules A. H. Nu. Conté la resposta. Abrir
328 Relació de l'acte de "solio" de la visita feta a la vila per Josep Sánchez, visitador general del marquesat de Nules. Consell de la Vila de Nules 1698 Consell i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
329 Còpia de l'escriptura de carregament de 300 lliures censals feta per la vila de Nules el 19 de març del 1554. Vila de Nules 1730 Nules A. H. Nu. Abrir
330 Còpia del memorial posat per Gabriel Pedrero, en nom de la vila de Nules, contra la pretensió de Jacint Tortes, familiar del Sant Ofici, de no pagar certa imposició. Gabriel Pedrero Jacint Tortes 1733 Vila de Nules, Sant Ofici Nules A. H. Nu. Abrir
331 Còpia de la R. O. prohibint l'exportació de grans. 1718 Madrid A. H. Nu. Abrir
332 Còpia de l'àpoca de rebuda de 9 lliures, 6 sous i 3 diners censals, pagats per la vila de Nules al clergat de l'església de la Santa Creu de València. Clergat de l'església de la Santa Creu de València Vila de Nules 1749 Nules, València A. H. Nu. Abrir
333 Lletra de la vila de Nules al seu assessor demanant-li parer sobre la forma d'actuar en el cas que el marqués demanés que li presentassen ternes per al nomenament d'oficis, o si tractés de reedificar les forques. Vila de Nules Assessor de la Vila de Nules 1700 Nules A. H. Nu. Conté la resposta de l'assessor, datada a València el 4 de gener del 1741. Abrir
334 Ordenança de D. Rodrigo Cavallero, superintendent en el Regne de València, sobre bagatges i galeres. D. Rodrigo Cavallero 1712 València A. H. Nu. Conté el manament perquè la vila de Nules hi lliure 12 bagatges. /Imprés/. Abrir
335 Lletra de la vila de Nules al seu assessor demanant-li parer sobre la forma d'actuar en el cas que el marqués demanés que li presentassen ternes per al nomenament d'oficis, o si tractés de reedificar les forques. Vila de Nules 1712 A. H. Nu. Conté la resposta de l'assessor, datada a València el 4 de gener del 1741. Abrir
336 Còpia de l'obligació de la vila de Nules en 200 lliures a favor de la "Reial Fàbrica de Seda" de la ciutat de València. Reial Fàbrica de Seda Vila de Nules 1773 Reial Fàbrica de Seda, Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
337 Còpia de la lletra del capità general del Regne perquè l'ajuntament de Nules trameta un procurador per tal de resoldre el problema de l'onzé. Capità General del Regne de València Ajuntament de Nules 1796 Capitania General del Regne de València València, Nules. A. N. Nu. Abrir
338 Expedient sobre la petició de Mariano Gosalbo, veí de Nules, perquè se li deixe comprar vi foraster a fi de fer aiguardent. Consell de la Vila de Nules 1783 Consell de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
339 Còpia de la Real Provisió donada a Madrid el 8 d'octubre de 1775, manant que siguen capbrevades les propietats del marquesat de Nules. Reial Provisió Marquesat de Nules 1776 Marquesat de Nules Madrid, Nules A. H. Nu. Abrir
340 Testimoni de les garrofes lliurades a les dues companyies del "Regimiento de Ordenes". 1709 A. H. Nu. Abrir
341 Ferma de dret posada per Pere Cavaller, síndic i procurador de la vila de Nules, sobre el dret que el mostassaf de la dita població té a mesurar la calç a la Vilavella. Pere Cavaller Mostassaf de la Vila de Nules 1613 La Vilavella, Nules A. H. Nu. Abrir
342 Sobre quitament de censal per la vila de Nules a favor de D. Lluís Valles. Vila de Nules D. Lluís Valles 1736 Vila de Nules Nules A. H. Nu. /Incomplet/ Abrir
343 Disposició del governador de València i comandant general del Regne de València sobre desertors. Governador de València i Comandant General del Regne de València 1718 València. A. H. Nu. Abrir
344 Lletra del senyor de Nules al justícia i jurats de la vila perquè el consell no mane ocupar càrrecs públics a Miquel Martí, veí de l'esmentada població. Senyor de Nules Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1609 Vila de Nules Nules A. H. Nu. /Conté segell de placa del senyor de Nules/ Abrir
345 Informe dels assessors de Nules sobre la jurisdicció de la vila. Assessor de la Vila de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
346 Suplicació a les corts de Montsó sobre la jurisdicció de la vila. Vila de Nules Corts de Montsó 1500 Vila de Nules, Corts de Montsó Nules A. H. Nu. Abrir
347 Informe de l'advocat sobre la jurisdicció de la vila. Advocat de la Vila de Nules Vila de Nules 1600 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
348 Lletra dels jurats de Sogorb demanant als de Nules còpia de la sentència sobre el mer i mixt imperi. Jurats de Sogorb Jurats de la Vila de Nules 1597 Sogorb, Nules A. H. Nu. /Segell de placa de la ciutat de Sogorb./ Abrir
349 Lletra dels jurats de la vila de Nules als de Sogorb, contestant-los a la petició que els havien fet en data 8 d'abril del 1597. Jurats de la Vila de Nules Jurats de Sogorb 1597 Nules, Sogorb. A. H. Nu. Abrir
350 Confirmació de la sentència del 7 de desembre del 1583 sobre el mixt i mer imperi. 1584 Madrid A. H. Nu. Abrir
351 Còpia de les actes de dos consells generals permutant al convent de carmelitans descalços de Nules, el dret d'aigua que els havia donat el senyor de la vila, pel dret de regar uns secans contigus. Consell de la Vila de Nules Convent de Carmelitans Descalços del la Vila de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
352 Memorial presentat per la vila de Nules a Felip V demanant-li que siguen respectades les exempcions de casernes i alcabales que li havien estat concedides. Vila de Nules Felip V 1700 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
353 Confirmació de la provisió feta el 7 de setembre del 1581 sobre el mixt i mer imperi. 1582 Madrid Nules A. H. Nu. Abrir
354 Esborrany de les preguntes que el jurat de Nules havia de fer als oficials de la vila d'Onda respecte a les competències del justícia real, justícia civil i el lloctinent de comanador de Nules. Jurat de Nules Vila d'Onda 1500 Vila de Nules, Vila d'Onda Nules, Onda A. H. Nu. Abrir
355 Procés de la vila de Nules contra D. Cotaldo de Centelles sobre el dret a herbejar, pasturar i amollonar en els termes de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella. Vila de Nules D. Cotaldo de Centelles 1583 Vila de Nules. Nules, Moncofa, Mascarell, la Vilavella. A. H. Nu. Abrir
356 Còpia de pagaments fets per la vila de Nules a porters per dietes amb motiu d'execucions contra la vila els anys 1591-1592. Vila de Nules 1594 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
357 Suplicació de Francesc Font i Francesc Llorenç sobre les pretensions de D. Cotaldo de Centelles sobre les seues cases. Francesc Font i Francesc Llorenç D. Cotaldo de Centelles 1581 Vila de Nules Nules A. H. Nu. /Molt destruït per les tintes corrosives/ Abrir
358 Còpia de l'assentament de la venda del dret a tenir carregador a la platja de Nules, feta pel rei Pere el Cerimoniós a Gilabert de Centelles el 10 de maig del 1343. Pere el Cerimoniós Gilabert de Centelles 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
359 Jurament de Pere Rafel Crespo com a justícia reial de la vila i honor de Nules. Pere Rafel Cresp, justícia reial de Nules Vila de Nules 1604 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
360 Còpia del jurament del justícia real de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella. Justícia real de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella 1586 Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
361 Còpia del jurament del justícia real de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella. Justícia real de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella 1584 Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
362 Parer dels assessors de la vila sobre l'orde que s'ha de seguir en les festes de trasllat del Santíssim a la nova església del convent de carmelitans descalços. Assessor de la Vila de Nules 1717 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
363 Manament del virrei i capità general de València, el justícia i jurats de la Vilavella perquè sota la pena de 500 lliures, respecten el dret de la vila de Nules a herbejar en terme de la Vilavella. Virrei i Capità General de València Justícia i Jurats de la Vilavella 1675 Capitania General de València, Vila de la Vilavella i Vila de Nules València, la Vilavella, Nules A. H. Nu. /Segell de placa/ Abrir
364 Proposta presentada pel justícia i regidors de Nules al marqués de l'esmentada població per tal que aquest hi esculla els dos alcaldes de la Germandat. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Marqués de Nules 1749 Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
365 Còpia del manament de la reial audiència de València al justícia i jurats de la vila de Nules per tal que donen al noble D. Jaume de Centelles el trasllat de les eleccions de justícia, jurats i mostassaf fets en 1558-1560. Reial Audiència de València Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1569 Audiència de València, Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
366 Procés de la vila de Nules contra la pretensió del senyor de la dita vila de privar-los del dret de moldre les olives a les almàsseres que vulguen, dins del terme, i portar els fruits a les eres amb la mateixa condició./Incomplet/ Vila de Nules Senyor de Nules 1605 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
367 Petició del síndic de les viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella per tal que s'accelere el procés de les pensions del comtat d'Oliva. Síndics de les Viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella Comte d'Oliva 1500 Viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella, Comptat d'Olica Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
368 Manament dels inquisidors de València a certs veïns de Nules a fi de fer-los fer quitament del censal que tenen amb el doctor Francisco Ausina, consultor del Sant Ofici. Inquisidors de València Certs veïns de Nules 1594 Sant Oifici València, Nules A. H. Nu. /Segell de placa/ Abrir
369 Parer de l'assessor de la vila sobre la disputa dels jurats amb els de l'any anterior, respecte al preu del forment. Assessor de la Vila de Nules 1579 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
370 Sentència contra la vila de Nules per raó dels censals que es deuen al clergat de la parroquial de Morella. Reial Audiència de València Vila de Nules i clergat de Morella 1667 Reial Audiència de València, Vila de Nules, clergat de Morella València, Nules, Morella A. H. Nu. Abrir
371 Lletra del governador general de la casa d'Oliva als jurats de Nules sobre el negoci del senyor d'Herbés. Governador General de la casa d'Oliva Jurats de la Vila de Nules 1578 Vila de Nules Nules, València A. H. NU. Abrir
372 Memorial de greuges presentat pel síndic de la vila i honor de Nules a Sa Majestat per la suspensió de l'exercici de batlle i justícia real a l'esmentat lloc. Conté també la petició al respecte per al Braç Real de les corts. Síndic de la Vila de Nules Sa Majestat 1500 Nules A. H. Nu. Abrir
373 Lletra dels assessors de la vila de Nules sobre l'elecció de justícia i batlle real en el dit lloc. Assessor de la Vila de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
374 Suplicació del síndic de la vila i honor de Nules a Sa Majestat perquè confirme l'exercici de la justícia i el batlle real. Síndic de la Vila i Honor de Nules Sa Majestat 1600 Vila i Honor de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
375 Aprovació, pel marqués de Nules, dels capítols i ordinacions fets pel consell general de la vila de Nules el 4 d'agost del 1671. Marqués de Nules Consell General de la Vila de Nules 1703 Marquesat i Vila de Nules València, Nules. A. H. Nu. Abrir
376 Petició de Pere Giner, notari, perquè es reba el quitament de censal de Miquel Joan Esparsa. Pere Giner 1655 Castelló A. H. Nu. Abrir
377 Notes per al plet de la vila de Nules amb el duc de Vilafermosa sobre la possessió de la partida d'Aigües Vives. 1700 Nules, Vilafermosa, Aigües Vives. A. H Nu. Abrir
378 Còpia del procés de la vila de Nules sobre l'obligació de pagar el dany fet pels ramats en els "Montes Blancos". Vila de Nules 1686 Vila de Nules Nuñes A. H. Nu. Abrir
379 Còpia del procés de ferma de dret posada per la vila de Nules contra Francesc Joan de Mora, procurador general de la vila de Nules, sobre l'assumpte de carnejar els ramats que entren en el terme. Vila de Nules Francesc Joan de Mora 1606 Nules A. H. Nu. Abrir
380 Parers dels assessors de la vila de Nules sobre diferents qüestions. Assessor de la Vila de Nules 1727 Nules A. H. Nu. Abrir
381 Relació d'establiments de terres a diferents propietaris en la partida d'Aigües Vives; són notes per al plet d'Aigües Vives entre la vila de Nules i el duc de Vilafermosa. 1700 Nules, Aigües Vives A. H. Nu. Notes: (va amb el 377). Abrir
382 Còpia d'un assentament del capatró de 1663 i altre de 1704; són notes per al plet sobre la possessió d'Aigües Vives entre la vila de Nules i el duc de Vilafermosa. 1700 Nules, Aigües Vives A. H. Nu. Al revers hi ha una nota sobre la detenció de dos soldats. Abrir
383 Nota sobre l'establiment de terra, corrals i aljub, fet a Francisco Llorenç, per D. Cristòfol de Centelles el 9 de gener del 1610; és una nota per al plet d'Aigües Vives entre la vila de Nules i el duc de Vilafermosa. Cristòfol de Centelles, senyor de la Baronia de Nules Francisco Llorenç 1700 Nules, Aigües Vives A. H. Nu. Abrir
384 Relació d'àpoques de pagaments, per raó de censals, trameses per Josep de Rocafull, síndic de la vila de Nules. 1643 Nules A. H. Nu. Abrir
385 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. 1655 Nules A. H. Nu. Abrir
386 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. 1652 Nules A. H. Nu. Abrir
387 Contrafirma de dret posada pel procurador del marqués de Nules contra la pretensió de les viles del marquesat de fer pagar cisa a les vendes que aquest faça. Procurador del Marqés de Nules Viles del Marquesat 1644 Marquesat Nules i Viles del Marquesat Nules, Moncofa, la Vilavella i Mascarell A. H. Nu. Abrir
388 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. 1659 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
389 Sentència per la qual es mana al justícia i jurats de Nules que donen la possessió, com a senyora de Nules, a donya Jerònima Calatayud, marquesa de Quirra. Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1600 Nules A. H. Nu. Abrir
390 Contrafirma de dret del síndic de la Vilavella, pretenent el dret de carnejar els ramats forasters que entren en el territori de l'esmentada població. 1675 Nules, la Vilavella A. H. Nu. Abrir
391 Autorització del marqués de Nules al síndic de la vila perquè se celebre consell general per a carregament de censal. Marqués de Nules Síndic de la Vila de Nules 1672 Marquesat i Vila de Nules Nules A. H. Nu. /Segell de placa/ Abrir
392 Esborrany de la lletra tramesa a les viles reals demanant que aquestes intercedisquen en les Corts a favor de la incorporació a la Corona de la vila i honor de Nules. Vila de Nules Viles reials del Regne de València 1640 Vila de Nules. Nules A. H. Nu. Abrir
393 Informe sobre un censal de 460 lliures carregat per la vila de Nules a favor de Jaime Matias Gilabert. Vila de Nules Jaime Matias Gilabert 1744 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
394 Testimonis sobre l'arrendament del piló de la carnisseria de la vila de Nules. 1624 Vila de Nules Nules A. H. Nu. /Incomplet/ Abrir
395 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. 1664 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
396 Convocatòria feta pel virrei de València al justícia i jurats de la vila de Nules per haver empresonat a cinc soldats de la companyia de Nules que s'havien negat a donar bagatges. Virrei de València Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1642 Virreinat de València, Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
397 Petició del síndic de la vila de Nules al batlle de Borriana perquè siga refeta a la vila de Nules la tanda de set dies del mes d'abril. Síndic de la Vila de Nules Batlle de Borriana 1645 Nules, Borriana. A. H. Nu. /Molt deteriorat per humitats/ Abrir
398 Àpoca de rebuda de 15 lliures, pensió de censals, donades pel síndic de Mascarell al rector de l'església de Santa Maria de la Vall d'Uixó. Rector de l'església de Santa Maria de la vall d'Uixó Síndic de Mascarell 1695 La Vall d'Uixó, Mascarell A. H. Nu. Abrir
399 Memorial presentat per Joan Simó, síndic de la vila de Nules, al procurador general del comte d'Oliva i senyor de Nules, sobre la preeminència de la vila sobre les altres de la baronia. Joan Simó, Síndic de la Vila de Nules Procurador General del comte d'Oliva i Senyor de Nules 1500 Vila de Nules, Comtat d'Oliva, Baronia de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
400 Còpia de la llicència donada per la real audiència de la ciutat de València a la vila de Nules per a carregament de censal. Real Audiència de València Vila de Nules 1618 Real Audiència de Nules, Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
401 Disposició del governador de Castelló de la Plana sobre circulació de moneda catalana, mallorquina i d'altres regnes forans. Governador de Castelló de la Plana 1694 A. H. Nu. Abrir
402 Relació de pensions de censals deguts per la vila de Nules. 1657 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
403 Relació de pagaments fets per la Vila de Nules amb motiu de l'arrendament dels drets dominicals. 1674 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
404 Relació de pensions de censals deguts per la vila de Nules. 1658 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
405 Resposta de Borriana a la petició de Nules sobre el fet de refer la tanda de set dies del mes d'abril. Borriana Nules 1600 Borriana, Nules. A. H. Nu. Abrir
406 Convocatòria als síndics de Nules i Borriana perquè mantinguen l'assignació. Síndics de Nules i Borriana 1695 Nules, Borriana. A. H. Nu. Abrir
407 Relació de pensions de censals deguts per la vila de Nules. 1646 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
408 Lletra del marqués de Nules al justícia i jurats de la dita població sobre el nomenament de predicador per a la Quaresma. Marqués de Nules Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1656 Marquesat i Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
409 Còpia del manament del "Real Acuerdo" perquè l'alcalde major de Nules deposite la fiança del seu càrrec. Alcalde Major de Nules 1796 Nules A. H. Nu. Abrir
410 Lletra de Tomàs Miralles a l'alcalde i regidors de Nules, donant el seu vot per tal que s'impose 1 s. per fanecada de les terres perjudicades per l'aigua de la mar. Tomàs Miralles Alcalde i Regidors de Nules 1770 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
411 Àpoca de rebuda de 15 lliures censals pagades per la vila de Mascarell al clergat de Santa Maria de la Vall d'Uixó. Clergat de l'església de Santa Maria de la Vall d'Uixó Vila de Mascarell 1703 Església de Santa Maria de la Vall d'Uixó, Vila de Mascarell La Vall d'Uixó, Mascarell. A. H. Nu. Abrir
412 Correspon al llibre de notaments de la vila de Nules. 1516 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
413 Lletra dels assessors de la Vila al Justícia i Jurats de Nules sobre el mode en què s'ha de donar la possessió a la marquesa. Assessor de la Vila de Nules Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1626 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
414 Còpia de l'àpoca de rebuda de 7 lliures i 10 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a l'apoderat de Joan Baptista Ribera. Joan Baptista Ribera Vila de Nules 1736 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
415 Capítols 12-16 d'un informe sobre la jurisdicció de la vila (full solt). 1600 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
416 Mesurament de terres a la partida de Payoni, barranc d'Alfaro. 1729 A. H. Nu. Abrir
417 Nomenament de Francesc Cisternes, prevere, com a àrbitre per a dirimir la qüestió que hi ha entre el clergat de la parròquia de Nules i el justícia i jurats de l'esmentada vila. Clergat, Justícia i Jurats de Nules 1628 Nules, València A. H. Nu. Abrir
418 Parer dels assessors de la vila sobre el fet de demanar a Sa Majestat que decrete les institucions de justícia i batlle real per a la vila de Nules. Assessor de la Vila de Nules Vila de Nules 1702 Nules A. H. Nu. Abrir
419 Ferma de dret i informació de testimonis sobre la llibertat dels habitants de la vila de Nules per a vendre i alienar sense demanar llicència ni lloació al senyor de la vila, així com l'exempció de capbrevar cases i terres. Vila de Nules 1696 Nules, València. A. H. Nu. Abrir
420 Lletra de Feliciano Maciá Gilabert als jurats de la vila de Nules donant el seu parer sobre els censals de Corella i Sant Mateu. Feliciano Macià Gilabert Jurats de la Vila de Nules 1703 Vila de NUles Nules, Corella, Sant Mateu A. H. Nu. Abrir
421 Còpia de la sentència donada el 13 de gener del 1618 sobre el plet de les cises posat pel clergat de Benigànim contra els jurats de la dita població. Clergat de Benigànim 1625 Benigànim A. H. Nu. Abrir
422 Lletra de Jeroni Corella als jurats de Nules sobre el pagament que han de fer-li per raó de pensions de censals. Jeroni Corella Jurats de Nules 1638 València, Nules A. H. Nu. Abrir
423 Sentència sobre el dret de Nules a executar els ramats de Mascarell. 1621 Nules, Mascarell, València A. H. Nu. Abrir
424 Còpia de la crida feta per Joan de Mora, governador general de la baronia de Nules, prohibint arrancar arbres i tallar rames d'oliveres i garroferes. Joan de Mora Baronia de Nules 1611 Baronia de Nules Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella A. H. Nu. Abrir
425 Lletra del doctor Vicent Vilar als jurats de Nules donant el seu parer sobre la pretensió de Jeroni Martí de no exercir ofici públic, al·legant-hi que té benefici eclesiàstic. Doctor Vicent Vilar Jurats de la Vila de Nules 1638 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
426 Còpia de la lletra del justícia i jurats de la vila de Nules a Fabricio Minguet, mercader de València, prometent-li pagar, per la fira del mes de juny primer vinent, les 50 lliures censals degudes a D. Jeroni Corella. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Fabricio Minguet 1618 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
427 Procés de ferma del dret posat per la vila de Nules contra la pretensió del clergat de la parroquial de la dita vila d'invalidar el dret de piló i regalies de la tenda, taverna i fleca que la vila de Nules posseeix. Vila de Nules Clergat de Nules 1623 Vila i Clergat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
428 Còpia del nomenament de Llorenç Vila-real com a síndic i procurador de la vila de Nules. Vila de Nules Llore 1605 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
429 Manament del virrei de València perquè siguen nomenats àrbitres per tal de dirimir la qüestió que hi ha entre el justícia i jurats de la vila de Nules i el clergat de la dita vila sobre el dret de piló i regalies de la tanda, taverna i fleca. Virrei de València Vila de Nules 1623 Nules A. H. Nu. Abrir
430 L'arquebisbe de València nomena àrbitre de la qüestió que hi ha entre el justícia i jurats de la vila de Nules i el clergat de la dita població, a Francesc Cisternes, prevere de Castelló de la Plana. Arquebisbe de València Justícia i Jurats i Clergat de la Vila de Nules, i Francesc Cisternes 1624 Arquebisbat de València, Clergat i Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. /Segell de placa/ Abrir
431 Informe d'Antonio Ferrando, segon alcalde ordinari de la vila de Nules, sobre el seguiment de frau en reg. Antonio Ferrando 1748 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
432 Lletra dels tres estaments del regne al justícia i jurats de la vila de Nules, instant-los perquè es comprometen a trametre ajuda per a l'exèrcit. Estaments del Regne Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1695 Estaments del Regne, Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. /Imprés, segell de placa/ Abrir
433 Lletra dels tres estaments del regne al justícia i jurats de la vila de Nules, instant-los perquè trameten ajuda a l'exèrcit. Estaments del Regne Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1696 Estaments del Regne, Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. /Imprés, segell de placa/ Abrir
434 Còpia de la lletra tramesa pel justícia i jurats de la vila de Nules al virrei de València trametent-li còpia de la crida que han fet demanant voluntaris per a soldats. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Virrei de València 434 Vila de Nules, Virregnat de València Nules A. H. Nu. Abrir
435 Advertiments per al repartiment de soldats i despeses de la lleva de 1647. 1647 A. H. Nu. Abrir
436 Ban real per a la lleva de soldats. 1650 València A. H. Nu. Conté el repartiment de soldats per a la formació dels terços. Abrir
437 Escrit d'Andreu Alexandre, fiscal de la diòcesi de Tortosa, i Jacint Cot, síndic del clergat de la parròquia de Nules, demanant que el plet sobre les cises dels capellans passe a la jurisdicció eclesiàstica. Andreu Alexandre, Jacint Cot 1628 Diòcesi de Tortora, Parròquia de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
438 Edicte del capità general de València prevenint avalots. Capità General de València 1793 Capitania General de València València A. H. Nu. Abrir
439 Lletra de l'alcalde i regidors de Morvedre a l'alcalde i regidors de la vila de Nules sobre la vinguda de l'infant Carles. Alcalde i Regidors de Morvedre Alcalde i Regidors de Nules 1732 Viles de Morvedre i Nules Morvedre (Sagunt) i Nules A. H. Nu. Abrir
440 Consells tramesos per l'alcalde i regidors de Morvedre als de la vila de Nules, sobre el que s'hauria de fer per tal de preparar la vinguda de l'infant Carles. Alcalde i Regidors de Morvedre Alcalde i Regidors de Nules 1732 Viles de Morvedre i Nules Morvedre (Sagunt) i Nules A. H. Nu. Abrir
441 Nota de la vila de Morvedre a l'alcalde i regidors de la vila de Nules aconsellant que, de cara a la vinguda de l'infant D. Carles, s'empresonen els delinqüents. Vila de Morvedre Alcalde i Regidors de Nules 1732 Viles de Morvedre i Nules Morvedre (Sagunt) i Nules A. H. Nu. Abrir
442 Manifestació de despeses fetes per la vila de Nules per raó de censals, oficis i manteniment d'edificis. Vila de Nules 1700 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
443 Còpia de Real Pragmàtica del 20 d'abril de 1774 sobre desordres públics. 1801 A. H. Nu. Abrir
444 Repartiment extraordinari, per raó de guerra, fet entre els veïns de la Vilavella que tenen terres en terme de Nules. 1811 La Vilavella, Nules A. H. Nu. Abrir
445 Petició dels terratinents de les séquies de Davall i de l'Alcúdia demanant als jurats de Nules que facen donar-los l'aigua que els pertany, i que els posen llibres de sequiatge com en temps passat ja hi eren. Séquies de Davall i de l'Alcúdia Vila de Nules 1500 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
446 Manament del virrei de València perquè siga respectat el dret dels habitants de Nules a traure a moldre les olives fora del terme de la vila. Virrei de València Habitants de Nules 1564 Virreinat de València, Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
447 Parer de Jeroni Jover sobre Romà, jurat de la vila de Nules empresonat per tenir en sa casa una de les pedres que havien arrancat del portal de l'Horta. Jeroni Jover Romà 1611 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
448 Petició de Jaume Marí, cirurgià, per tal de ser designat per a tenir cura dels pobres de l'hospital de la vila de Nules, així com de les persones necessitades. Jaume Maurí Vila de Nules 1613 Hospital de la Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
449 Petició del justícia i regidors de la vila de Nules perquè se'ls autoritze a reparar les presons de la vila. Justícia i Regidors de la Vila de Nules 1770 Vila i Preso de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
450 Ordinacions fetes per l'Ajuntament de la vila de Nules per al regiment dels alcaldes de l'horta. Ajuntament de la Vila de Nules Alcaldes de l'horta 1774 Ajuntament i Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
451 Establiments fets pel justícia i jurats de la vila de Nules per tal d'evitar danys en els arbres i fruits del terme. Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1654 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
452 Lletra del governador de Castelló de la Plana trametent a l'Ajuntament de la vila de Nules còpia de la real provisió prohibint el desembarcament de mercaderies per tal d'evitar el contagi. Governador de Castelló de la Plana Ajuntament de Nules 1720 Governació de Castelló, Vila de Nules Nules, Castelló. A. H. Nu. Abrir
453 Orde de l'intendent general de duanes del Regne sobre embarcament i desembarcament de mercaderies. Intendent general de dunes del Regne 1716 A. H. Nu. Abrir
454 Orde de l'intendent general de duanes del Regne sobre embarcament i desembarcament de mercaderies. Intendent general de dunes del Regne 1716 A. H. Nu. Abrir
455 Petició de Llorenç Vila-real, síndic procurador de la vila de Nules, a la Real Audiència perquè siguen anul·lats els procediments promoguts pel clergat de Nules sobre l'arrendament de la carnisseria, tenda, taverna i forn. Llorenç Vila-real, síndic procurador de la vila de Nules Real Audiència 1626 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
456 Còpia de la lletra tramesa pels jurats de Vila-real als d'Almassora convocant-los per a la partició d'aigües del Millars; al mateix temps els comuniquen que, donat el mal de contagi que pateix la vila de Borriana, seran ells els qui la representaran. Jurats de Vila-real Jurats d'Almassora 1648 Vila-real, Almassora i Borriana A. H. Nu. Abrir
457 Còpia de la lletra tramesa pels jurats de Vila-real als de Castelló participant-los que estan disposats a rebre bolletes de sanitat, ja que cap de les dues poblacions està afectada del mal de contagi. Jurats de Vila-real Jurats de Castelló 1648 Vila-real, Castelló A. H. Nu. Abrir
458 Parer de Lluís Agramunt de Cisternes, assessor de la vila, sobre donar bagatges al subrogat en l'administració de justícia, i el lloc on s'han de passar els comptes de l'esmentada administració. Lluís Agramunt Cisternes 1687 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
459 Lletra de D. Joan Baptista de Perona al justícia de Nules responent a la consulta sobre el fet d'alliberar, mitjançant fiança, dos joves empresonats. Joan Baptista de Perona Justícia de Nules 1680 Nules A. H. Nu. Abrir
460 Lletra del justícia i jurats de la vila de Nules al seu assessor demanant-li parer sobre la graduació dels notaris i llauradors en els oficis públics de la vila. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Assessor de la Vila de Nules 1685 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Conté la resposta de l'assessor. Abrir
461 Parer de Lluís Agramunt de Cisternes sobre el fet de donar possessió de la vila al marqués de Llombai, i d'haver carnejat uns ramats de bestiar que havien entrat en el terme de la vila de Nules. Vila de Nules Lluí Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
462 Parer de Lluís Agramunt de Cisternes sobre el trasllat d'actes al representant de marqués, i sobre si aquest pot obligar al justícia i escrivà de la vila de Nules a testificar. Lluís Agramunt de Cisternes Vila de Nules 1677 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
463 Resolució sobre l'administració de justícia a Nules. 1677 Nules A. H. Nu, Abrir
464 Parer de Joan Baptista de Perona sobre l'administració de justícia a la vila de Nules. Joan Baptista de Perona Vila de Nules 1677 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
465 Lletra de la vila de Nules a son assessor, demanant informe sobre la competència del justícia i subrogat de Nules amb motiu de la captura de Teresa Cos, prostituta, i de tres individus que havien tractat d'alliberar-la. Vila de Nules Assessor de la Vila de Nules 1677 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Conté la resposta de l'assessor. Abrir
466 Parer de l'assessor Lluís Agramunt sobre l'administració de justícia a Nules. Lluís Agramunt Vila de Nules 1600 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
467 Parer de Lluís Agramunt i Joan Baptista de Perona, assessors de la vila de Nules, sobre l'administració de justícia. Lluís Agramunt i Joan Baptista de Perona Vila de Nules 1676 Vila de Nules Nules A. H. Nu, Abrir
468 Preguntes fetes pel síndic de la vila de Nules als assessors sobre el transport de presos. Síndic de la Vila de Nules Assessors de la Vila de Nules 1676 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Conté la resposta dels assessors. Abrir
469 Disposicions sobre les competències del subrogat i el justícia de la vila de Nules en l'administració de justícia. 1675 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
470 Lletra de D. Lluís Agramunt de Cisternes, assessor de la vila, al justícia de Nules, aconsellant-li que faça el que demana l'assessor general del duc de Gandia. Lluís Agramunt de Cisternes Justícia de Nules 1638 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
471 Lletra de Vicent Armengol, assessor del duc de Gandia, demanant al justícia i jurats de la vila de Nules que trameta testimonis a València per al procés contra Pasqual Domènec. Vicent Armengol Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1638 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
472 Consulta del justícia i jurats de la vila de Nules als seus assessors sobre si el duc de Gandia pot obligar a anar a València als de Nules a testificar sense pagar-los el jornal, i portar els que delinquien a València. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Assessor de la Vila de Nules 1638 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Conté la resposta dels assessors. Abrir
473 Lletra de Pasqual Macià Gilabert als jurats de Nules donant el seu parer sobre els defraudants de l'aigua; pretensió dels de la Vilavella sobre l'herbatge i pretensió dels de Moncofa sobre els forns de calç. Pasqual Macià Gilabert Jurats de la Vila de Nules 1692 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
474 Apel·lació de la vila de Mascarell contra la provisió del subrogat de governador de la vila de Nules perquè paguen la part que els pertoca d'una execució de censals. Vila de Mascarell Governador de la Vila de Nules 1625 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
475 Papers solts sobre el dret de la vila a nomenar predicador per a la Quaresma, i l'obligació del rector de donar-li allotjament. 1665 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
476 Còpia de la provisió de Francesc Jeroni Lleó, auditor de les causes del segrest del ducat de Gandia i comtat d'Oliva, sobre les execucions de la Font d'En Carròs. Francesc Jeroni Lleó Vila de Nules 1612 Vila de Nules, Ducat de Gandia, Comtat d'Oliva Nules A. H. Nu. Abrir
477 Provisió del lloctinent i capità general del Regne de València per a convocar els creditors de la vila de Nules. Lloctinent i Capità General del Regne de València Vila de Nules 1648 Capitania General del Regne de València. Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
478 Capítols per a la imposició de cises. 1600 A. H. Nu. Abrir
479 Capítols per a la imposició de cises. 1641 Nules A. H. Nu. Abrir
480 Manament d'execució fet pel capità general del Regne contra les viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella, per deute de 42 lliures, 15 sous i 2 diners. Capità General del Regne de València Viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella 1642 Capitania General del Regne de València, Viles de Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella. València, Nules, Moncofa, Mascarell i la Vilavella A. H.Nu. Abrir
481 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. 1649 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
482 Lletra del justícia i jurats de la vila de Nules a les viles reals perquè els seus síndics recolzen a les Corts la incorporació de Nules a la Corona. Justícia i Jurats de la Vila de NUles Viles reals 1626 Vila de Nules, Corona Nules A. H. Nu. Abrir
483 Informe del doctor Aznar sobre les pensions dels censals del comtat d'Oliva. Doctor Aznar 1600 Comtat d'Olica A. H. Nu. Abrir
484 Lletra de Josep Mateu proposant als regidors de Nules la manera de pagar els deutes dels censals deguts per la vila. Josep Mateu Regidors de Nules 1698 Vila de Nules València, Nules. A. H. Nu. Abrir
485 Lletra de Lluís Binarres a Antoni Eximino, demanant-li que trameta la "pollina" que ha comprat a Joan Garcés del Port. Lluís Binarres Antoni Eximino 1677 Llucena. A. H. Nu. Abrir
486 Petició de Francisco Antonio Ferris, pel que fa a la demanda que sobre la jurisdicció de la vila de Nules fou posada el 26 d'octubre del 1640. Francisco Antonio Ferris 1642 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
487 Lletra dels jurats de la vila de Nules a Jeroni Climent i Miquel Gombau, assessors de la vila, demanant-los opinió sobre diferents matèries. Jurats de la Vila de Nules Assessors de la Vila de Nules 1628 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
488 Determinació del justícia i jurats de la Vilavella sobre certs capítols tocants a la jurisdicció, continguts en la carta de població nova feta pel marqués de Nules. Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1614 Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
489 Petició del síndic dels capellans de la parroquial de Nules perquè siga declarat el procés que, per raó de les sises, han interposat contra el justícia i jurats de la vila de Nules. Síndic dels capellans de la parroquial de Nules Vila de Nules 1600 Parròquia i Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
490 Còpia d'albarans de pagaments fets per la vila de Nules per raó d'execucions de censals. 1500 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
491 Provisió del subrogat de governador de la vila de Nules sobre l'obligació que tenen els de Mascarell de pagar la part que els pertoca d'una execució de censals. Subrogat del Governados de la Vila de NUles 1625 Vila de Nules Nules, Mascarell A. H. Nu. Abrir
492 Apel·lació del procurador de Mascarell contra la provisió del subrogat de governador de la vila de Nules, sobre l'obligació de pagar la part que els pertoca d'una execució de censals. Porcurador de Mascarell Governador de la Vila de Nules 1625 Vila de Nules Mascarell, Nules A. H. Nu. Abrir
493 Terna proposada pel justícia i jurats de la vila de Nules al marqués de la dita vila per al nomenament de mostassaf. Justícia i Jurats de la Vila de Nules Marqués de Nules 1704 Vila i Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Conté el nomenament fet pel marqués el 31 de gener del 1704. Abrir
494 Relació de documents lliurats a mossén Josep Mendoza pels regidors de la vila de Nules, per tal que aquest defense a Madrid les peticions de la vila. Regidors de la Vila de Nules Mossén Josep Mendoza 1715 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
495 Memorial per a presentar a Sa Majestat sobre la jurisdicció suprema de la vila. Vila de Nules Sa Majestatº 1602 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
496 Còpia de la real sentència de 19 de setembre del 1587, autoritzant al justícia i jurats de Nules a imposar taxa per al pagament dels censals fets per a la reducció de la jurisdicció a la Corona. Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1600 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
497 Notificació feta pels inquisidors de la ciutat de València a Josep Martí, familiar del Sant Ofici, de la petició de la vila de Nules contra l'execució de bagatges, allotjaments, taxes i altres imposicions. Inquisidors de València Josep Martí 1647 Vila de Nules València, Nules A. H. Nu. Abrir
498 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de censals. 1648 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
499 Petició del síndic de la vila de Nules a la Real Audiència per tal que s'abrevie el procés sobre la jurisdicció de la vila i honor de Nules. Síndic de la Vila de Nules 1500 Vila i Honor de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
500 Full solt del justícia de Mascarell. Justícia de Mascarell 1600 Mascarell A. H. Nu. Abrir
501 Certificació de quitament d'un censal de 900 lliures fet per la vila de Nules a favor de Xotxim Gosalbo de Vila-real. Vila de Nules Xotxim Gosalbo 1646 Ajuntament i Vila de Nules Vila-real, Nules A. H. Nu. Abrir
502 Lletra del marqués de Nules a l.alcalde i regidors de dita població, demanant-los que presenten al governador del marquesat o al assessor general les escriptures en què funden el dret a fer "montes" en els "montes blancos". Marqués de Nuñes Alcalde i Regidors de la Vila de Nules 1716 Marquesat i Vila de Nules Nules A. H . Nu. Abrir
503 Còpia de l'aranzel de dret d'estola i peu d'altar proposat per a aplicar a les parròquies de la diòcesi de Tortosa. Bisbat de Tortosa Parròquies de la Diòcesi de Tortosa 1800 Diòcesi de Tortosa A. H. Nu. Abrir
504 Certificació del lliurament de quatre cavalls i quatre soldats per la vila de Nules al capità Jerònim Cavanilles. Vila de Nules Jerònim Cavanilles 1637 Vila de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
505 Sentència contra el marqués de Nules sobre el nomenament d'oficials. 1699 València, Nules A. H. Nu. Abrir
506 Capítols sobre l'arrendament de carn, pa i vi posats pel clergat de la vila de Nules (1621-1625). Vila de Nules 1698 Vila de Nules Nules A. H. Nu. /pertany al procés de les cises/ Abrir
507 Capítols fets per Josep Sánchez, procurador general del marqués de Nules, en la visita de 1698. Josep Sánchez, procurador general del Marqués de Nles 1698 Marquesat de Nules Nules A. H. Nu. Abrir
508 Parer dels assessors de les viles de Nules i Moncofa sobre si el marqués de Nules té potestat per a obligar a cabrevar les cases i terres de dites poblacions. Marqués de Nules 1686 Nules y Moncofa A.H.Nu Abrir
509 Deutes de Mascarell, Moncofa i La Vilavella a Nules, per raó de censals pagats per la vila de Nules. Vila de Nules 1631 Nules, Mascarell, Moncofa i La Vilavella A.H.Nu
510 Còpia del procés de contraferma de dret sobre la pretensió del marqués de Nules de prohibir el fet de traure a moldre les olives fora del terme. Marqués de Nules 1663 Nules A.H.Nu Abrir
511 Sentència de la Real Audiència, confirmant altra, del 29 d.octubre del 1621, contra Mascarell. Real Audiència de València Mascarell 1623 Mascarell A.H.Nu Abrir
512 Full solt d´un consell general. Consell General de la Vila de Nules 1660 Nules A.H.Nu Abrir
513 Còpia de la contestació de la vila de Castelló de la Plana i de les quatre poblacions subalternes de la mateixa a la demanda de la ciutat de València sobre el pas dels ramats i pastors que l´abasteixen de carn. Vila de Castelló de la Plana Ciutat de Valéncia 1800 Quatre poblacions subalternes de Castelló de la Plana A.H.Nu
514 Reclamació de 90 lliures degudes per la vila de Nules a Doña Gerónima Castellví. Doña Gerónima Castellví Vila de Nules 1619 Nules A.H.Nu Abrir
515 Manament fet per l´assessor general de la governació general de Nules a Pere Martínez, clavari, per tal que es persone a traure certificació dels comptes del llibre de les quatre peites. Assessor general de la governació general de Nules Pere Martínez 1636 Nules A.H.Nu Abrir
516 Manament de Joan Sentis, vicari general de Tortosa, al rector de l´església de Nules perquè els jurats de dita població restituesquen al rector de Mascarell " los delmes i redelmes que han pres de més " de la parròquia de l´esmentat lloc. Joan Sentis Rector de l´església de Nules 1610 Nules I MASCARELL A.H.Nu Abrir
517 Establiments i ordenacions fetes pel consell general de la vila de Nules per tal d.evitar danys en el terme de dita població. Vila de Nules 1671 Nules A.H.Nu Abrir
518 Testimonis sobre la imposició de sises a la carn, pa i vi, per part de la vila de Nules. /Correspon al plet dels eclesiàstics/ Vila de Nules 1629 Nules A.H.Nu
519 Procés de la vila de Nules contra el rector de la parròquia, sobre l.hostatge i manteniment del predicador de la Quaresma. Vila de Nules Rector de la parròquia 1624 Nules A.H.Nu Abrir
520 Procés dels terratinents de la vila de Mascarell contra la justícia i jurats de dit lloc, sobre el fet d´executar per raó de taxes i sequiatge. Terratinents de la Vila de Mascarell 1705 Nules A.H.Nu Abrir
521 Petició de Jaume Andreu, procurador dels arrendadors de l´estat de Gandia, a la Real Audiència per a variar l´execució del pacte fet entre els esmentats arrendadors i la vila de Gandia. Jaume Andreu Real Audiència 1623 Gandía A.H.Nu Abrir
522 Relació de deutes de la vila de Nules per raó de pensions de censals. Vila de Nules 1656 Nules A.H.Nu Abrir
523 Ferma de dret de la vila de Nules sobre l.hostatge i manteniment del predicador de la Quaresma. Vila de Nules 1662 Nules A.H.Nu Abrir
524 Intima de la petició del procurador de la marquesa de Nules perquè aquesta prenga possessió. Procurador de la marquesa de Nules Marquesa de Nules 1664 Nules A.H.Nu Abrir
525 Acta del consell general de la vila de Nules celebrat per tal de prendre 2000 lliures censals i vendre el corral de la vila per a obrar la casa que està junt a la sala del consell. Conté l´aprovació del marqués. /Segell de placa/ Vila de Nules 1664 Nules A.H.Nu Abrir
526 Testimoni de Josep Rocafull, síndic de la vila de Nules, sobre l´acord amb els acreedors pel qual cadascun any la vila depositaria 1000 lliures a la taula de canvis de la ciutat de València per tal de quitar censals. Vila de Nules 1648 Nules H.A.Nu Abrir
527 Sentència de D. Baltasar Aborgia, declarant que el plet de les sises dels capellans pertany a la jurisdicció eclesiàstica. D. Baltasar Aborgia, 1618 Valéncia A.H.Nu Abrir
528 Testimoni sobre els predicadors de la Quaresma i l´obligació del rector de la parroquial de Sant Bartomeu de Nules de donar-los hostatge i aliment. Vila de Nules 1675 Nules A.H.Nu Abrir
529 Dipòsit de 150 lliures a la taula de canvis de la ciutat de València, fet per Josep de Rocafull, síndic de la vila de Nules, per raó de pensions de censals deguts a D. Jeroni Corella i Montcada. Vila de Nules Jeroni Corella i Montcada. 1638 Nules A.H.Nu Abrir
530 Papers solts del procés sobre la imposició de sises i taxes als eclesiàstics. Vila de Nules 1629 Nules A.H.Nu Abrir
531 Àpoca de 3 lliures i 10 sous pagats per Francesc Michavila, síndic de la vila de Nules, a Francesc Cardona, notari, pels treballs d´assentar els comptes dels acrehedors de la vila. Vila de Nules Francesc Cardona 1647 Nules A.H.Nu Abrir
532 Ferma de dret posada pel síndic de la vila de Nules contra la pretensió del marqués de fer pagar lloisme a les dots i alienacions. Vila de Nules 1664 Nules A.H.Nu Abrir
533 Procés sobre el dret de la vila de Nules a presentar ternes al senyor per al nomenament d´oficis del consell. Vila de Nules 1696 Nules A.H.Nu Abrir
534 Llibre del Redelme per tal d´acudir al censal de la vila Vila de Nules 1590 Nules A.H.Nu
535 Confirmació de la real sentència per la qual s´havien de nomenar experts per a refer l´obra de l´assut de Borriana-Nules. Vila de Nules 1656 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
536 Petició del doctor Lluís Bertran Pedra, metge, al consell de la vila de Nules perquè se li assigne salari. Lluís Bertran Pedra Consell de la Vila de Nules 1600 Nules A.H.Nu Abrir
537 Compromís de D. Lluís Pastor, assessor del portanveus de general governador de la ciutat i regne de València, al justícia i jurats de la vila de Nules, de servar, custodiar i guardar indemptes els drets de la vila que pogueren ser danyats per haver donat la possessió d.aquesta al duc de Gandia. D. Lluís Pastor Vila de Nules 1674 Nules i Regne de València A.H.Nu Abrir
538 Permís del bisbat de Tortosa al clergat de Sant Mateu perquè entre en la concòrdia que es fa entre la vila de Nules i els seus acreedors censalistes. Bisbat de Tortosa Clergat de Sant Mateu 1737 Tortosa, Sant Mateu i Nules A.H.Nu Abrir
539 Manament del lloctinent del capità general de València a la justícia de Nules perquè facen afarrassar els fruits que colliran els terratinents de dita vila en terme de Mascarell. Capità general de València Vila de Nules 1613 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
540 Protesta de la vila de Nules per la negativa del representant del marqués de Nules a trametre a aquest la terna per a l´elecció de justícia. Vila de Nules Marqués de Nules 1696 Nules A.H.Nu Abrir
541 Procés dels capellans de la parroquia de Nules contra l´arrendament del vi, pa, carn i tenda. /pertany al procés de les sises/ Parroquia de Nules Vila de Nules 1623 Nules A.H.Nu Abrir
542 Procés per l´execució que fan els acreedors del comtat d´Oliva a les viles de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella, per raó de censals. Acreedors del comtat d´Oliva Viles de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella 1625 Nules, Mascarell, Moncofa i La Vilavella A.H.Nu Abrir
543 Ferma de dret sobre la petició de la marquesa de Quirra de posar son "sitial" al lloc de les cadires del consell el Dijous i el Divendres Sant a la parroquial de la vila de Nules. Vila de Nules 1611 Nules A.H.Nu Abrir
544 Proposta d´acord entre la vila de Nules i els seus acreedors censalistes. Vila de Nules 1700 Nules A.H.Nu Abrir
545 Relació d´entrades i eixides de la vila de Nules. Vila de Nules 1718 Nules A.H.Nu Abrir
546 Còpia d´atorgament de poder feta per D. Luís Valles, veí de Castelló de la Plana, a favor de Juan Vicente Mercader perquè el represente en els plets, cobraments, lluició i remissió de censals. D. Luís Valles 1738 Castelló de la Plana A.H.Nu Abrir
547 Lletra dels elets dels tres esmants del Regne al justícia i jurats de la vila de Nules perquè hi remeten els dos soldats que han tocat a Nules en el repartiment de lleva. Vila de Nules 1645 Nules A.H.Nu Abrir
548 Còpia de la real provisió del 23 de desembre del 1743, en la qual s´ordena a l.alcalde major de la vila de Nules que no dificulte l´exercici de la jurisdicció de l.alcalde ordinari de dita vila. Vila de Nules 1749 Nules A.H.Nu Abrir
549 Ferma de dret de la vila de Nules sobre la pretensió del marqués de Quirra i Nules sobre el delme de les olives. Vila de Nules 1663 Nules A.H.Nu
550 Procés de la vila de Nules contra la pretensió del marqués de prohibir el fet de traure a moldre les olives fora del terme. /incomplet/ Vila de Nules 1633 Nules A.H.Nu
551 Manament del capità general del Regne a fi que s.executen penyores a la vila de Nules per les 25 lliures degudes per dita població als hereus de Joan Batiste de Miranda. Capità general del Regne Vila de Nules 1629 Nules A.H.Nu Abrir
552 Sobre l´arrendament de tenda, carnisseria i fleca. /plet de les sises dels capellans/ Vila de Nules 1626 Nules A.H.Nu Abrir
553 /paper solt/ 1662 Abrir
554 Manament de l´intendent general de l´exèrcit als Regnes de València i Murcia a fi que es done queviures i allotjament a Nules als dos esquadrons que eixint de Castelló de la Plana i Vila-real van cap a Lorca i Totana. L´intendent general de l´exèrcit als Regnes de València 1780 Castelló de la Plana, Vila-real, Lorca i Totana. A.H.Nu Abrir
555 Passaport atorgat pel tinent general de l´armada i comandant del departament de la Mediterrània a un tinent de granaders, un sargent, un caporal, un tambor i vint soldats granaders, a fi que el camí cap Catalunya el facen per terra Tinent general de l´armada i comandant del departament de la Mediterrània Tinent de granaders, un sargent, un caporal, un tambor i vint soldats granaders 1780 Cartage A.H.Nu Abrir
556 Còpia de l´àpoca de rebuda de 9 lliures, 7 sous i 6 diners, pensió de censals pagats per la vila de Nules a Josep Carreguí. Vila de Nules Josep Carreguí 1745 Nules A.H.Nu Abrir
557 Relació de censals deguts per la vila de Nules. Vila de Nules 1826 Nules A.H.Nu Abrir
558 Relació d´ingressos de la vila de Nules. Vila de Nules 1829 Nules A.H.Nu Abrir
559 Relació de la donació que el 10 de març de l´any 1368 feta per el rei a l'infant Martí de diferents llocs i jurisdiccions de la Plana. El rei Infant Martí 1700 Castelló de la Plana A.H.Nu Abrir
560 Ferma de dret sobre la potestat que té la vila de Nules de juntar consell general sense demanar autorització al senyor de la vila. Vila de Nules 1591 Nules A.H.Nu
561 El lloctinent de capità general del Regne accepta, en nom del reí, la ferma de dret posada per la vila de Nules sobre l.administració de la botiga de llavor. /conté segell de placa/ Vila de Nules 1634 Nules A.H.Nu Abrir
562 Full solt d´un plet entre la vila i els capellans. Vila de Nules 1628 Nules A.H.Nu Abrir
563 Comptes de l´execució feta contra la vila de Nules per raó de 215 lliures reclamades pel curador dels fills de Juan Pérez. Curador dels fills de Juan Pérez Vila de Nules 1627 Nules A.H.Nu Abrir
564 Còpia de l´execució feta contra la vila de Nules per raó de 215 lliures reclamades pel curador dels fills de Juan Pérez. Curador dels fills de Juan Pérez Vila de Nules 1627 Nules A.H.Nu
565 Informe dels assessors de la vila de Nules aconsellant-hi que no es sol.licite llicència per a les qüestions de la séquia. Vila de Nules 1700 Nules A.H.Nu Abrir
566 Petició de la vila de Borriana a fi que la vila de Nules nomene un procurador per a la construcció del canó del Riu Sec. Vila de Borriana Vila de Nules 1700 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
567 Preguntes de l´ajuntament de Nules als seus assessors sobre el dret de l´alcalde de l´"Hermandad" a jutjar les transgressions dels ramats de bestiar i si l.arrendador de les carns de Mascarell pot péixer el seus ramats pel terme de Nules. Conté la resposta dels assessors. Ajuntament de Nules Els seus assessors 1737 Nules i mascarell A.H.Nu Abrir
568 Informe de l´assessor de la vila de Nules sobre la conveniència de construir el canó del Riu Sec i la forma d´escollir els tres elets de l´obra així com el mode de repartir el cost. Vila de Nules 1727 Nules A.H.Nu Abrir
569 Petició de la vila de Borriana perquè es convoque assemblea de regants i s´hi nomenen experts per a l´obra del canó del Riu Sec. Vila de Borriana Vila de Nules 1727 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
570 Consell de l´assessor de la vila de Nules sobre el mode de repartir el cost de l´obra del canó del Riu Sec. Vila de Nules 1727 Nules A.H.Nu Abrir
571 Còpia de l´àpoca de rebuda de 5 lliures i 5 sous pagats per la vila de Nules a Domingo Moron. Vila de Nules Domingo Moron 1744 Nules A.H.Nu Abrir
572 Concessió de poder feta per Jacinto Tortes i Francisca Llorens d.Ursinos a Jaime Valenciano a fi que els represente en el quitament dels censals de Nules. Jacinto Tortes i Francisca Llorens d´Ursinos Jaime Valenciano 1738 Nules A.H.Nu Abrir
573 Àpoca de rebuda de 7 lliures, 17 sous i 6 diners, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a Francisco Valero. Vila de Nules Francisco Valero 1726 Nules A.H.Nu Abrir
574 Àpoca de rebuda de 2 lliures i 10 sous entregats per la vila de Nules a Salvador Isla, per les convocatòries fetes als elets i acreedors de la vila. Vila de Nules Salvador Isla 1764 Nules A.H.Nu Abrir
575 Testimonis sobre el dret dels veïns de Nules a vendre vi a la menuda. (s´ha ajuntat al 584, la carpeta es buida) Vila de Nules 1799 Nules A.H.Nu
576 Manament de Jeroni de Cabanyelles, portaveu del general governador al Regne de València, a Martí Mexia, justícia de Mascarell, perquè faça venda dels bens de Joan Selles i muller, veïns de l´esmentada població. Jeroni de Cabanyelles Martí Mexia 1581 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
577 Còpia de l´àpoca de rebuda de 115 lliures, pensió de censals, pagades per la vila de Nules a Miquel Gozalbo, prevere. Vila de Nules Miquel Gozalbo 1740 Nules A.H.Nu Abrir
578 Àpoca de rebuda de 4 lliures pagades per la vila de Nules a Francisco Cavaller, per treballs fets com a elet dels acreedors de la vila. Vila de Nules Francisco Cavaller 1760 Nules A.H.Nu Abrir
579 Àpoca de rebuda de 4 lliures pagades per la vila de Nules a Juan García, pels seus treballs com elet dels acreedors de la vila. Vila de Nules Juan García 1763 Nules A.H.Nu Abrir
580 Àpoca de rebuda de 4 lliures pagades per la vila de Nules a Pedro Josep Mayoral pel seus treballs com a elet dels acreedors de la vila. Vila de Nules Pedro Josep Mayoral 1760 Nules A.H.Nu Abrir
581 Àpoca de rebuda de 16 lliures pagades per la vila de Nules a diferents elets dels acreedors de la vila. Vila de Nules Diferents elets dels acreedors de la vila. 1758 Nules A.H.Nu Abrir
582 Relació de pagaments fets per la vila de Nules al convent de carmelitans de Nules de l´any 1750 fins el 1760. Vila de Nules convent de carmelitans de Nules 1761 Nules A.H.Nu Abrir
583 Procés de la vila de Nules contra la pretensió del marqués de no permetre la imposició de taxes sense la seua llicència. Vila de Nules Marqués 1641 Nules A.H.Nu
584 Sentència sobre un censal de 2000 lliures de mossén Miquel Hieroni Pahoner. mossén Miquel Hieroni Pahoner 1627 Valéncia A.H.Nu
585 Testimonis sobre el dret dels llauradors a vendre el vi a la menuda en llurs cases. /Unit amb el 574/. Vila de Nules 1799 Nules A.H.Nu
586 Procés de la vila de Nules contra la pretensió del batlle de Borriana d´impedir que els de Nules adoben l´assut. Vila de Nules Batlle de Borriana 1605 Nules A.H.Nu
587 Testimonis sobre el dret a seguir als defraudants de l´aigua del terç de la Post. Vila de Nules 1575 Nules A.H.Nu
588 Informe sobre la necessitat de reparar la presó de la vila de Nules. Conté l´informe com a tècnics de Bautista Pujante i Jaime Martínez. Vila de Nules 1770 Nules A.H.Nu Abrir
589 Petició de Vicente Mechó Montoliu, síndic de la vila de Nules, a fi que el repartiment del "real equivalente" es faça d´acord amb el valor de les possessions. Vicente Mechó Montoliu 1771 Nules A.H.Nu Abrir
590 Petició de Vicente Mechó Montoliu, síndic de la vila de Nules, a fi que el repartiment de l´equivalente" es faça d´acord amb les possessions. Vicente Mechó Montoliu 1771 Nules A.H.Nu Abrir
591 Resolució de l´alcalde de Nules denegant la petició de Vicente Mecho Montoliu sobre el repartiment de l´equivalente". Alcalde de Nules Vicente Mecho Montoliu 1771 Nules A.H.Nu Abrir
592 Petició de Vicente Mechó Montoliu, síndic de Nules, a fi que se li lliuren els testimonis que demana. Vicente Mechó Montoliu 1771 Nules A.H.Nu Abrir
593 Full solt. 1771 A.H.Nu Abrir
594 Declaració de testimonis contra Vicente Mechó Herrero, síndic de la vila de Nules. Vicente Mechó Herrero 1771 Nules A.H.Nu Abrir
595 Informe de l´ajuntament de Nules sobre Vicent Mechó Herrero, síndic de dita població. Ajuntament de Nules Vicent Mechó Herrero 1771 Nules A.H.Nu Abrir
596 Testimoni de Francisco Català escrivà, dels jutjats de la vila de Nules, sobre el procés del síndic Vicent Mechó. Francisco Català 1771 Nules A.H.Nu Abrir
597 Informe de l´ajuntament de Nules sobre el procés de Vicent Mechó. Ajuntament de Nules 1771 Nules A.H.Nu Abrir
598 Orde del governador i capità general de València sobre la guarda de la costa. Governador i capità general de València 1721 València A.H.Nu Abrir
599 Reclamació de la tanda de set dies feta pel síndic de la vila de Nules al batle de Borriana. Síndic de la vila de Nules Batle de Borriana. 1645 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
600 Manament fet pel portaveu del general governador de la ciutat i regne de València a la justícia i jurats de la vila de Nules perquè paguen les pensions del censal de Pedro Ruiz de Corella. Portaveu del general governador de la ciutat i regne de València Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1691 Nules A.H.Nu Abrir
601 Petició del síndic de la vila de Nules a Sa Majestat a fi que incorpore dita població a la Corona. Síndic de la vila de Nules Sa Majestat 1500 Nules A.H.Nu Abrir
602 "Real Acuerdo" pel que es determina que "la corte de pastores" a la vila de Nules es tingués davant de l´escrivà de l´ajuntament. Vila de Nules 1792 Nules A.H.Nu Abrir
603 Capítols per a demanar la incorporació de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella a la Corona. 1500 Nules, Mascarell, Moncofa i La Vilavella A.H.Nu Abrir
604 Lletra del comte de Cervelló a la justícia i regidors de la vila de Nules demanant-los la proposta per a nomenar nou justícia i oficials de l´esmentada població. Comte de Cervelló Justícia i regidors de la Vila de Nules 1806 Nules A.H.Nu Abrir
605 Petició d´Alberto Ferrando, Vicente Valenciano i Vicente Llorens, per a que es canvie de lloc la carnisseria de Nules, donat que tanca el pas del carrer Major al de Sant Miquel. Alberto Ferrando, Vicente Valenciano i Vicente Llorens 1802 Nules A.H.Nu Abrir
606 Notificació feta pel vicari general del bisbat de Tortosa sobre l´obligació de celebrar missa cantada i sermó en honor del Patrocini de la Verge, segons orde de Sa Majestat. Vicari general del bisbat de Tortosa 1655 Nules A.H.Nu Abrir
607 Còpia de l´àpoca de rebuda de 22 lliures i 10 sous, pensió de censals pagats per la vila de Nules al procurador de l´administració de mossén Vicent Martí. Vila de Nules Procurador de l´administració de mossén Vicent Martí 1736 Nules A.H.Nu Abrir
608 Manament fet per l´alcalde de Nules perquè el nous padrons siguen passats a l.aprovació del governador de Castelló i de l´intendent del Regne. Alcalde de Nules 1772 Nules A.H.Nu Abrir
609 Pagaments fets per la vila de Nules per a quitament de censals (1643-1668). Vila de Nules 1643 Nules A.H.Nu Abrir
610 Petició dels jurats de Nules per tal que Jeroni Albert, orfe, siga admés a la Casa Hospital de Sant Vicent de la ciutat de València. Jurats de Nules 1600 Nules i Valéncia A.H.Nu Abrir
611 Lletra de Llorenç Vilareal als jurats de Nules demanant la paga pels seus treballs del plet del comtat d´Oliva. Llorenç Vilareal Jurats de Nules 1609 Nules A.H.Nu Abrir
612 Manament del capità general de la ciutat i Regne de València sobre els recollidors de la peita de la vila de Nules. Capità General de la ciutat i Regne de València Vila de Nules 1632 Nules A.H.Nu Abrir
613 Procés de Joan Abella, Jeroni Aguilar i altres contra les viles de Nules i Mascarell, sobre el dret a regar les llurs terres. Joan Abella, Jeroni Aguilar i altres Viles de Nules i Mascarell 1701 Nules i Mascarell A.H.Nu
614 Petició de Juan Bautista Blasco, en nom de la vila de Nules, a fi que el manament fet sobre la reparació de les presons es faça a la vila i no al seu marqués Juan Bautista Blasco 1700 Nules A.H.Nu Abrir
615 Petició del síndic de la vila de Nules a fi que siguen rebuts testimonis sobre la pretensió del representant del marqués d´obrir en sa presència la correspondència adreçada al justícia i regidors de la vila. Síndic de la Vila de Nules 1700 Nules A.H.Nu Abrir
616 Lletra de Juan Claver al justIciá i regidors de la vila de Nules demanant-los terna per a nomenar beneficiari de l.administració de Gaspar Tàpia. Juan Claver justicià i regidors de la vila de Nules 1743 Nules A.H.Nu Abrir
617 Esborrany de carta comunicant que la tenda, taverna i piló de la carnisseria pertanyen a la vila. Vila de Nules 1777 Nules A.H.Nu Abrir
618 Memorial de la vila de Nules demanant permís per a imposar taxa de quitament dels censals de la jurisdicció. Vila de Nules 1500 Nules A.H.Nu Abrir
619 Còpia de la Real Pragmàtica prohibint duels i desafiaments. Real Pragmàtica 1700
620 Esborrany del compromís de la vila de Nules per a pagar als acreedors censalistes de la vila. Vila de Nules Acreedors censalistes de la vila 1700 Nules A.H.Nu Abrir
621 Orde del Governador de Castelló de la Plana per a la persecució de lladres i malfactors. Governador de Castelló de la Plana 1768 Castelló de la Plana A.H.Nu Abrir
622 Còpia de la carta del duc de S. Pedro, tramesa a l´alcalde major de Castelló de la Plana, sobre visites d.inspecció a navilis forasters i llocs on han de fer les quarentenes. Duc de S. Pedro Alcalde major de Castelló de la Plana 1721 Madrid i Castelló de la Plana A.H.Nu Abrir
623 Lletra del marqués de Nules a l´alcalde i regidors de dita població informant-los sobre el censal del clergat de Sant Mateu. Marqués de Nules Alcalde i Regidors de Nules 1730 Nules i Sant Mateu A.H.Nu Abrir
624 Lletra de l´assessor de la vila a l´alcalde i regidors de Nules demanant-los parer sobre el repartiment d´allotjaments als privilegiats. Assessor de la Vila de Nules Alcalde i Regidors de Nules 1710 Nules A.H.Nu Abrir
625 Còpia de la lletra del marqués de Villadarias, notificada a l´alcalde i regidors de la vila de Nules respecte l´exempció de Caserna d´hivern. Marqués de Villadarias Alcalde i Regidors de Nules 1714 Nules A.H.Nu Abrir
626 Assignació a la vila de Nules de 172 pesos, per raó d."alcavalas, cientos, millones" i demés rentes de Castella. Vila de Nules 1755 Nules A.H.Nu Abrir
627 Assignació a la vila de Nules de 3800 pesos, en raó de "equivalente, utensilios, paja, cuarteles y real de la sal." Vila de Nules 1755 Nules A.H.Nu Abrir
628 "Instrucción de la forma y orden que se ha de observar en la publicación y predicación de la Santa Cruzada." /Imprés/ 1789
629 Orde de D. Francisco Salvador de Pineda, intendent general dels regnes de València i Múrcia, sobre exempció d´oficis i càrregues. D. Francisco Salvador de Pineda 1728 Valéncia A.H.Nu Abrir
630 Lletra del marqués de Campo Florido a l´alcade de la vila de Nules, demanant informe sobre la detenció de tres "vagabundos". Conté la resposta de l.alcalde, datada a Nules el 22 del mateix mes i any. Marqués de Campo Florido Alcalde de Nules 1727 Nules A.H.Nu Abrir
631 Testimonis sobre el mode de recollir el marqués els delmes a la vila de Nules. Vila de Nules 1700 Nules A.H.Nu Abrir
632 Còpia del testament de Vicent Llorens d.Ursino, fet a Nules el 15 d´octubre del 1705. Vicent Llorens d´Ursino 1713 Nules A.H.Nu
633 Manament de l´Audiència de València per al compliment del capítol 15 de les "ordenanzas de buen gobierno" de la vila de Nules, el qual regula les entrades de ramats forasters al terme del marquesat de Nules. Conté els testimonis d´haver-se presentat als alcades de Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella. Audiència de València Vila de Nules 1786 Nules, Mascarell, Moncofa i la Vilavella. A.H.Nu
634 Obligació de la vila de Nules en 99 lliures a favor de la Real Fàbrica de Seda de València. 1773 Nules i València A.H.Nu
635 Obligació de la vila de Nules en 66 lliures a favor de la Real Fàbrica de Seda de València. 1773 Nules i València A.H.Nu
636 "Real Ordenanza" sobre el mode de fer el "corso" contra turcs, moros i altres enemics de la Corona. 1718 El Pardo A.H.Nu Abrir
637 Manament de D. José Pedrajas al justicià de la vila de Nules a fi que hom vaja a València per tal de passar comptes d."alcavalas y cientos". D. José Pedrajas Justícia de la Vila de Nules 1712 València A.H.Nu Abrir
638 Còpia de la reglamentació del 27 de juny del 1776 sobre lleves. 1776 Castelló A.H.Nu
639 Manament de la Real Audiència perquè es retire el "juez de residencia" nomenat pel marqués de Nules. Real Audiència 1760 Nules A.H.Nu Abrir
640 Justificació de censal degut per la vila de Nules al clergat de Santa Caterina de la ciutat de València. 1770 Nules i València A.H.Nu Abrir
641 Reclamació de cinc anualitats de censals deguts per la vila de Nules al clergat de Santa Caterina de la ciutat de València. 1771 Nules i Valéncia A.H.Nu Abrir
642 Reclamació de sis anualitats de censals deguts per la vila de Nules al clergat de Santa Caterina de la ciutat de València. 1771 Nules i València Abrir
643 Suplicació del síndic de la vila de Nules al braç real per tal que retorne el dret de nomenar justícia i batlle real a Nules. Síndic de la Vila de Nules 1500 Nules A.H.Nu Abrir
644 Lletra del marqués de Nules al justicià i jurats de dita vila, manant-los que ordenen al síndic de Nules que venga el blat de la vila. Marqués de Nules Justícia i Jurats de la Vila de Nules 1674 Nules A.H.Nu Abrir
645 Manament de la Real Audiència de València al justicià de Nules a fi que faça pregó prohibint que els veïns de dita població venguen llurs collites abans de pagar els drets dominicals. Reial Audiència de València Justicià de la Vila de Nules 1795 Nules i València A.H.Nu Abrir
646 Manament fet per Francisco Xavier Marqués i Mayans, alcalde major de Nules, perquè es faça pregó a fi de fer complir el decret del 8 de juliol del 1795 pel qual cap veí podia vendre els seus fruits mentre no haguera pagat els drets dominicals. Francisco Xavier Marqués i Mayans, alcalde major de Nules 1798 Nules A.H.Nu Abrir
647 Còpia de l´àpoca de rebuda de 32 lliures i 10 sous, pensió de censals, pagades per la vila de Nules a Juan Bautista Bañatos. Vila de Nules Juan Bautista Bañatos 1751 Nules A.H.Nu Abrir
648 Escriptura de quitament d´un censal de 24 lliures, 19 sous i 11 diners, degut per la vila de Nules a Juan Bautista Ribera i Cecilia Varo. Vila de Nules uan Bautista Ribera i Cecilia Varo 1733 Nules A.H.Nu Abrir
649 Testimoni del pagament fet per mossén Basilio Pallares i mossén Vicent Gosalbo a la majordomia de Josep Almela. Mossén Basilio Pallares i mossén Vicent Gosalbo Majordomia de Josep Almela 1742 Nules A.H.Nu Abrir
650 Lletra dels assessors de la vila respecte a fer pau quan hi hagen nafrats i sang. Assessors de la Vila de Nules 1686 Nules A.H.Nu Abrir
651 Còpia de l´àpoca de rebuda de 12 lliures i 10 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a la cartoixa de Valldecrist. Vila de Nules Cartoixa de Valldecrist 1743 Nules Abrir
652 Protest i contraprotest del síndic de la vila de Nules per la pretensió del tinent del marqués de la vila d´entrar a l´ajuntament. Síndic de la Vila de Nules 1735 Nules A.H.Nu Abrir
653 Obligació de la vila de Nules a pagar 117 lliures a favor de la fàbrica de seda de la ciutat de València. Vila de Nules Fàbrica de seda de la ciutat de València 1773 Nules i València A.H.Nu
654 Informe sobre els drets dominicals. /Incomplet/ 1742 A.H.Nu Abrir
655 Còpia de l´àpoca de rebuda de 18 lliures i 15 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules als administradors de Juan Angel Bonanat. Vila de Nules Juan Angel Bonanat 1754 Nules A.H.Nu Abrir
656 Còpia de l´àpoca de rebuda de 41 lliures i 10 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules als hereus de Josep Font. Vila de Nules Hereus de Josep Font 1744 Nules A.H.Nu Abrir
657 Còpia de l´àpoca de rebuda de 26 lliures i 5 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules als capellans de les capellanies de la parroquial de la vila de Nules. Vila de Nules Capellans de les capellanies de la parroquial de la vila de Nules 1744 Nules A.H.Nu Abrir
658 Còpia de l´àpoca de rebuda de 31 lliures i 10 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules als capellans de les capellanies de la parroquial de la vila de Nules. Vila de Nules Capellans de les capellanies de la parroquial de la vila de Nules 1743 Nules A.H.Nu Abrir
659 Còpia de l´àpoca de rebuda de 18 lliures i 15 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a l´administració de Juan Angel Bononat. Vila de Nules Administració de Juan Angel Bononat 1751 Nules A.H.Nu Abrir
660 Còpia de l´àpoca de rebuda de 25 lliures, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a Juan Ros. Vila de Nules Juan Ros 1749 Nules A.H.Nu Abrir
661 Obligació de la vila de Nules a pagar 62 lliures a favor de la fàbrica de seda de València. Vila de Nules Fàbrica de seda de València 1773 Nules i València A.H.Nu
662 Justificació de censals deguts per la vila de Nules a Josep Llores i Balles. Vila de Nules Josep Llores i Balles 1739 Nules A.H.Nu Abrir
663 Instrucció per al repartiment d´alcabala i altres imposicions als veïns de la vila de Nules. Vila de Nules 1724 Nules A.H.Nu Abrir
664 Manament de l´alcalde ordinari de la vila de Nules perquè el secretari de l.ajuntament faça testimoni dels acords referents a la sementera i administració de forratges. Alcalde de la Vila de Nules Secretari de l'Ajuntament de Nules 1776 Nules A.H.Nu Abrir
665 Declaració de testimonis sobre la crema de documents a l´incendi de Vilareal. 1740 Vila-real A.H.Nu Abrir
666 Procés contra Vicente Mechó Herrero, veí de la vila de Nules, per no haver pagat l."onzeno" al marqués. Vila de Nules Vicente Mechó Herrero 1766 Nules A.H.Nu
667 Liquidació dels comptes de l´administració de "propios i arbitrios" de la vila de Nules de l.any 1780. Vila de Nules 1788 Nules A.H.Nu Abrir
668 Obligació de la vila de Nules en 80 lliures a favor de la Real Fàbrica de Seda de la ciutat de València. Vila de Nules Real Fàbrica de Seda de la ciutat de València. 1773 Nules i València A.H.Nu
669 Còpia de l´àpoca de rebuda de 15 lliures i 5 sous, pensió de censals, pagats per la vila de Nules a fra Domingo Soriano. Vila de Nules Domingo Soriano 1746 Nules A.H.Nu Abrir
670 Trasllat de testimonis sobre la crema de documents a l´incendi de Vilareal. 1731 Vila-real A.H.Nu
671 Paper dels assessors de la vila de Nules sobre la innovació d´incloure el tractament de "vasallos" que vol fer el marqués a l´elecció d´oficials de l´ajuntament. Vila de Nules 1762 Nules A.H.Nu Abrir
672 Lletra de D. Francisco Caetano i Aragón a l´alcalde i regidors de la vila de Nules, comunicant-los l´exempció d´alcabales. D. Francisco Caetano i Aragón Alcalde i Regidors de la Vila de Nules 1711 Nules A.H.Nu Abrir
673 Manament reial sobre l´exempció de privilegiats a la vila de Nules. Manament reial 1684 Nules i Madrid A.H.Nu Abrir
674 Manament reial per tal de fer complir els costums que té la vila de Nules en l.elecció dels oficials de l´ajuntament. Manament reial 1708 Nules i Madrid A.H.Nu Abrir
675 Consells dels assessors de la vila pel que respecta als següents temes: dret dels veïns de Nules a no pagar delmes de les vinyes de planta; llicència per a collir cabrerots; contribució dels privilegiats militars a les càrregues de censals; recuperació de la ratlla amb el terme de la Vall d´Uixó; prohibició de posar taxes i derrames sense llicència real. Consell de la Vila de Nules 1718 Nules i La Vall d´Uixó A.H.Nu
676 Registre dels veïns de la vila de Nules d´acord amb l´ordre del 18 de desembre del 1769. Vila de Nules 1770 Nules A.H.Nu
677 Lletra dels jurats de Borriana als jurats de la vila de Nules convocant-los a visurar el rompiment de la séquia. /segell de placa/ Jurats de Borriana Jurats de la Vila de Nules 1606 Borriana i Nules A.H.Nu Abrir
678 Consultes dels jurats de Nules a llurs assessors sobre la jurisdicció de la vila. conté les respostes. Jurats de Nules Assessor de la Vila de Nules 1500 Nules A.H.Nu Abrir
679 Certificació de la Real Audiència de València sobre el dret de la vila de Nules a tapar el terç de la Post amb fang, brossa i palla. Reial Audiència de València Vila de Nules 1790 Nules i València A.H.Nu Abrir
680 Procés de la vila de Mascarell contra la de Nules sobre el fet de tancar i fer tancar el partidor de la Post de Mascarell en tanda de Nules. Vila de Mascarell Vila de Nules 1615 Nules i Mascarell A.H.Nu
681 Sentència fent complir a Nules la Concòrdia de 1662 sobre el reg dels alters. 1684 Nules i València A.H.Nu Abrir
682 Provisió del procurador general de la governació de Nules condemnant als jurats de Mascarell a pagar l´assutatge de les Sortanelles. Procurador general de la governació de Nules Jurats de Mascarell 1626 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
683 Recepció de lletres de la Real Audiència manant a Pere Gari, batlle de Borriana, que refaça un dia d´aigua a la vila de Nules. Real Audiència Pere Gari, batlle de Borriana 1669 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
684 Procés contra Josep Martínez i Josep Gavaldá per haver desfet la parada de la Post. Vila de Nules Josep Martínez i Josep Gavaldá 1791 Nules A.H.Nu
685 Petició de Tomás Miralles, procurador general de la vila, a l´alcalde de Nules a fi que se li lliure trasllat dels capítols 23 i 30 de la concòrdia de 1662. Conté el trasllat. Tomàs Miralles Alcalde de Nules 1720 Nules A.H.Nu Abrir
686 Procés de la vila de Nules contra Cosme Jordán, jurat de Nules i familiar del Santo Oficio, per raó de les guardes de la tanda. Vila de Nules Cosme Jordán, jurat de Nules i familiar del Santo Oficio 1594 Nules A.H.Nu
687 Acta de la visura de l´ull de la Vila, d´acord amb la sentència de Pere de Cabanyelles. Vila de Nules 1620 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
688 Còpia de la demanda de salvaguarda real posada pel justicià, jurats, síndics i consellers de les poblacions de la baronia de Nules. Justicià, jurats, síndics i consellers de les poblacions de la baronia de Nules 1581 Nules A.H.Nu
689 Memòria presentada per la vila de Nules contra l´actuació de Borriana en la neteja de la séquia de la tanda. Vila de Nules 1700 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
690 Còpia de la lletra tramesa per l´alcalde i regidors de la vila de Nules als de Borriana comunicant-los les dificultats per a nomenar administrador de la séquia de la Tanda. Alcalde i Regidors de la Vila de Nules Regidors de Borriana 1723 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
691 Còpia dels capítols: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 24 i 31 de la Concòrdia del 1662. 1600 A.H.Nu Abrir
692 Lletra del president del sindicat de regs de Borriana a l´alcalde de Nules adjuntant-li relació de les despeses fetes a l´assut i séquia Major de Borriana-Nules. President del sindicat de regs de Borriana Alcalde de Nules 1927 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
693 Relació de despeses fetes a l´assut i séquia Major de Borriana-Nules a l.any 1926. 1926 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
694 Memorial posat per la vila de Mascarell sobre la seua contribució al sequiatge, càrregues de la baronia i repartiment de terres de Carabona. Vila de Mascarell 1500 Mascarell A.H.Nu Abrir
695 Respostes de la vila de Nules al memorial posat per la vila de Mascarell sobre la seua contribució al sequiatge, càrregues de la baronia i repartiment de terres de Carabona. Vila de Nules Vila de Mascarell 1500 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
696 Respostes de la vila de Nules al memorial posat per la vila de Mascarell sobre la seua contribució al sequiatge, càrregues de la baronia i repartiment de terres de Carabona. Vila de Nules Vila de Mascarell 1500 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
697 Petició del síndic de Mascarell per tal que es denegue la petició de la vila de Nules respecte el partidor de la Post. Síndic de Mascarell 1628 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
698 Estracte dels capítols de la concòrdia del 1662. 1800 Nules A.H.Nu Abrir
699 Capítols de les sises imposades als veïns de la vila de Nules sobre queviures i mercaderies. Vila de Nules 1641 Nules A.H.Nu Abrir
700 Lletra de l´alcalde de la ciutat de Lleida comunicant a l.alcalde de la vila de Nules la recuperació del títol de "Muy Leal Villa" i altres documents procedents de l´arxiu històric de Nules, i la disponibilitat per a la seua devolució. Alcalde de la ciutat de Lleida Alcalde de la Vila de Nules 1955 Lleida i Nules A.H.Nu Abrir
701 Relació dels documents trobats a l´arxiu històric de Nules, feta pel cronista de la vila Vicente Almela. Cronista de la vila Vicente Almela. 1955 Nules A.H.Nu Abrir
702 Escrit de l´alcalde de Nules, comunicant al cronista de la vila que l´antiquari Rafael del Zarco té el llibre de baptismes de Nules de l.any 1555. Alcalde de Nules Cronista de la vila 1970 Nules A.H.Nu Abrir
703 Resposta de Nules als capítols posats per la vila de Mascarell sobre l.escurada de la séquia. Vila de Nules Vila de Mascarell 1610 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
704 Nota sobre l´aigua i despeses que corresponen a Nules i Mascarell. 1600 Nules y Mascarell A.H.Nu Abrir
705 Rebut de les 20000 pessetes lliurades per l´ajuntament de la vila de Nules a Rafael del Zarco, antiquari de Madrid, per la recuperació del llibre de baptismes de la parroquial de Nules dels anys 1556-1577. el llibre vaig anar a cercarlo jo a Madrid i segons hem va dir Rafael del Zarco procedia de la biblioteca de Jose Maria Mancisidor, Vila de Nules Rafael del Zarco 1986 Nules i Madrid A.H.Nu Abrir
706 Resolució de la Real Audiència perquè es fite la séquia d´acord amb el capítol 27 de la Concòrdia. Real Audiència 1684 València A.H.Nu Abrir
707 Pacte entre les viles de Nules i Borriana perquè siguen els sequiers de les dues poblacions els encarregats d´obrir les casetes de la tanda, limitant-se el batlle de Borriana a custodiar les claus. Vila de Nules Vila de Borriana 1600 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
708 Confirmació de la sentència donada el 27 de juliol del 1582 pel lloctinent general del regne sobre la construcció de l´assut de Castelló. 1584 A.H.Nu Abrir
709 Ferma de dret posada pel síndic de la vila de Nules sobre la potestat que els veïns de dita població tenen d´aprofitar-se de l´aigua de la Font Freda. Vila de Nules 1629 Nules A.H.Nu Abrir
710 El batlle de Borriana accepta la provisió per la qual manarà als jurats de Borriana que facen petició de partició d´aigües sempre que la vila de Nules ho demane i es comprometa a fer-se càrrec de les despeses; al mateix temps accepta refer l´aigua que haja faltat a les tandes de la vila de Nules. Batlle de Borriana 1665 Borriana i Nules A.H.Nu Abrir
711 Provisió del virreí de València manant al batlle de la vila de Borriana que, sempre que els de Nules demanen partició d.aigües, ordene que els jurats de Borriana demanen l´esmentada partició i que la vila de Nules pague les despeses; així mateix li demana que en conciència refaça l.aigua perduda en les tandes de Nules. /Segell de placa/ Virreí de València Batlle de la vila de Borriana 1665 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
712 Proposta de la vila de Nules per a construir una paret que protegesca la séquia de Borriana-Nules de les avingudes del riu. Vila de Nules 1700 Borriana i Nules A.H.Nu Abrir
713 Acta de visura de l´escurada general de la séquia de Borriana-Nules, feta pels representants de les dues poblacions. Representants Borriana-Nules 1755 Borriana i Nules A.H.Nu Abrir
714 Petició del síndic de la vila de Nules perquè siguen executats diferents defraudants per raó de l´aigua. Síndic de la Vila de Nules 1721 Nules A.H.Nu Abrir
715 Manament de l´alcalde de la vila de Nules a fi que Mateo Font escrivà, faça còpia dels capítols 13, 31 i 33 de la concòrdia del 1662. Conté la còpia dels esmentats capítols. Alcalde de la Vila de Nules Mateo Font Escrivà 1749 Nules A.H.Nu Abrir
716 Certificació de les donacions fetes per Amador Arámbul a son fill per raó de matrimoni l´1 de gener del 1732. 1500 Abrir
717 Ban del superintendent general del regne sobre ordre públic. 1825 València A.H.Nu Abrir
718 Proposta de la vila de Nules per l´acomodament de la concòrdia feta amb els seus acreedors censalistes a les seues possibilitats de pagament. Vila de Nules 1700 Nules A.H.Nu Abrir
719 Projecte d´una llàntia per a l´església parroquial de Nules. Vila de Nules 1900 Nules A.H.Nu Abrir
720 Sentència del procurador general de la governació de Nules condemnant a la vila de Mascarell a pagar 8 lliures i 4 sous per l´assutatge de les Sortanelles. Procurador general de la governació de Nules Vila de Mascarell 1626 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
721 Sentència del justícia de la governació de Nules condemnant als de Mascarell a pagar 54 sous pel sequiatge de les Castellanes de la séquia Davall. Justícia de la governació de Nules Mascarell 1630 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
722 Trasllat de la confirmació de la sentència del 7 de desembre de 1583 sobre els oficials reals a Nules. 1584 Nules A.H.Nu Abrir
723 Taxació dels drets de l´escrivà de l´ajuntament de la vila de Nules per la seua participació en el procés contra Francisco Canet i José Estela, per haver trencat una campana destinada a l.església parroquial de Nules. Vila de Nules 1806 Nules A.H.Nu Abrir
724 Lletra de l´empresa Agroman, a l.alcalde de la vila de Nules a fi que gestione la liquidació de les obres de la parroquial de Sant Bartomeu i Sant Jaume. Empresa Agroman Alcalde de la Vila de Nules 1965 Nules A.H.Nu Abrir
725 Lletra de Lluís Revest, Cronista de Castelló, a Vicent Almela, Cronista de Nules, trametent-li relació de la documentació conservada als arxius històric i parroquial de Nules a l.any 1926. Lluís Revest, Cronista de Castelló Vicent Almela, Cronista de Nules 1900 Nules A.H.Nu Abrir
726 Real Sentència denegant la visura pretesa per les viles de Nules i Borriana del lloc on Castelló i Almassora volen construir l´assut. Vila de Nules I Borriana 1670 Nules, Castelló i Almassora A.H.Nu Abrir
727 Manament de Joan Martí Roselló, lloctinent del batlle de Borriana, per tal que els jurats de l´esmentada ciutat posen un ull de pedra a l´ull de la Forca. Joan Martí Roselló, lloctinent del batlle de Borriana Jurats de Borriana 1605 Borriana A.H.Nu Abrir
728 Real provisió per la qual es mana al batlle de Borriana que refaça a Nules l´aigua perduda i pose guardes a la séquia sempre que dita vila ho demane. Vila de Nules Batlle de Borriana 1665 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
729 Protest de Francisco Roselló, representant de la vila de Nules a la visura de la séquia, per no haver trobat l´ull de la vila d´acord amb les mesures senyalades a la Concòrdia. Francisco Roselló, representant de la vila de Nules 1717 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
730 Procés sobre el sequiatge de les Castellanes de Mascarell. 1582 Mascarell A.H.Nu Abrir
731 Petició del batlle de Borriana perquè se li renumeren de forma adequada els treballs d´obrir i tancar les casetes de la tanda. Batlle de Borriana 1693 Borriana A.H.Nu Abrir
732 Manament del virrei del Regne de València a fi que es lleve l´aigua de la séquia de la Tanda per a comprovar que està ben escurada. Virrei del Regne de València 1685 València A.H.Nu Abrir
733 Manament de D. Miquel Arrufat, subrogat del lloctinent del portanveus de general governador del regne de València, al batlle i jurats de Borriana per tal que donen les tandes a la vila de Nules quan siga oportú. D. Miquel Arrufat, subrogat del lloctinent del portanveus de general governador del regne de València Batlle i jurats de Borriana 1590 València, Borriana i Nules A.H.Nu Abrir
734 Suplicació per a defensar la jurisdicció real de la vila de Nules. Vila de Nules 1500 Nules A.H.Nu Abrir
735 Protest d´Agustí Jaume Llorens, jurat de la vila de Nules i regidor de la tanda, davant del batlle de Borriana, per haver capturat els jurats d´aquesta darrera població els tanders de Nules. Agustí Jaume Llorens, jurat de la vila de Nules i regidor de la tanda Batlle de Borriana 1623 Nules i Borriana A.H.Nu Abrir
736 Testimonis sobre el fet que els tanders de Nules tapaven els ulls de la séquia de la Tanda abans d´entrar el torn a la vila de Nules. 1632 Nules A.H.Nu Abrir
737 Relació de pagament per diferents treballs fets per raó de la séquia. 1590 A.H.Nu
738 Execució de 10 lliures contra Anna Maria Val, veína de Mascarell per haver regat una heretat sense tenir dret. Vila de Nules Anna Maria Val, veína de Mascarell 1711 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
739 Execució de 10 lliures contra Vicente Gavaldá, veí de Mascarell per haver regat una heretat sense tenir dret. Vila de Nules Vicente Gavaldá, veí de Mascarell 1711 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
740 Execució de 10 lliures contra Hilaria Ballester, veína de Mascarell per haver regat una heretat sense dret. Vila de Nules Hilaria Ballester, veína de Mascarell 1711 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
741 Acta de la visura de la séquia de la Tanda. 1722 Borriana A.H.Nu Abrir
742 Ferma de dret contra la Vila Vella de Nules sobre el dret del mustasaf de la vila de Nules a mesurar els forns de la calç. Vila de Nules La Vila Vella de Nules 1588 Nules A.H.Nu
743 Ferma de dret de la Vilavella contra la vila de Nules per la pretensió de carnejar els ramats que fan dany en el territori de la Vilavella. La Vilavella Vila de Nules 1675 Nules i La Vilavella A.H.Nu
744 Manament d.Antoni Martí d.Ursinos, a Miquel Ortells, veí de Fanzara, perquè aquest es persone en sa presència. Antoni Martí d.Ursinos Miquel Ortells, , veí de Fanzara 1675 Nules A.H.Nu Abrir
745 Ferma de dret de la vila de Nules contra la prohibició posada pel marqués als veïns de l´esmentada població de traure a moldre les olives fora del terme. Vila de Nules 1665 Valéncia A.H.Nu
746 Certificació de Miquel Burdeos, "fiel de fechas" de Mascarell, com a que Romero, veí de Nules, ha estat examinat davant l´alcalde de Mascarell i ha filat bé. Miquel Burdeos 1788 Nules i Mascarell A.H.Nu Abrir
747 Esborrany de pagaments per raó de la guarda. Conté anotacions per al capatró. Procedeix del capatró de peites del 1527. 1538 A.H.Nu Abrir
748 Lletra de Pere Garcia, notari, a Pere Garcia, mercader de la vila de Nules, comunicant-li que no podrà anar a Nules com tenia previst, degut a la malaltia d.en Bataller, escrivà del general; li encomana que faça diverses gestions. La lletra ha estat feta servir com a esborrany d´anotacions del capatró. Nota: Procedeix del capatró de peites de 1527-1535. 1533 A.H.Nu Abrir
749 Còpia de la concòrdia dels Alters. 1599 Nules A.H.Nu Abrir
750 Relació de censals deguts per la vila de Nules a particulars de dita població (1625-1628). Vila de Nules 1625 Nules A.H.Nu Abrir
751 Relació de pensions de censals degudes per la vila de Nules (1620-1635) 1633