Accessibilitat

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d’accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tots els portals web han de complir si volen ser accessibles, servint a més com a base per al Certificat d’Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l’Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Aquest lloc s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, per al qual es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s’adapti al 100% a aquests estàndards, atès que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d’adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l’accés a la informació continguda en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres. Realitzarem les millores necessàries com més aviat millor.

Eina d'Accessibilitat

El web de nules.org compta amb una sèrie d’eines per a l’Accessibilitat, les quals estan disponibles des de qualsevol dispositiu.

La barra d’eines ens permet configurar els següents aspectes del web, perquè qualsevol usuari pugui navegar d’una forma fàcil i còmoda.

 • Redimensionar font (incrementar / disminuir)
  Escala de grisos
  contrast negatiu
  alt contrast
  fons clar
  Subratlla els enllaços
  font llegible
  Enllaç a «Mapa de el lloc / Comentaris / Pàgines d’ajuda»